Цените при производителите се стабилизират

На годишна база производствената дефлация се свива за пореден месец, а на месечна цените дори се показват

През цялата 2014 и по-голямата част от 2013 г. производствените цени падаха, в голяма част от месеците с над 3%
През цялата 2014 и по-голямата част от 2013 г. производствените цени падаха, в голяма част от месеците с над 3%    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
През цялата 2014 и по-голямата част от 2013 г. производствените цени падаха, в голяма част от месеците с над 3%
През цялата 2014 и по-голямата част от 2013 г. производствените цени падаха, в голяма част от месеците с над 3%    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Цените, на които българските производители продават своята продукция на вътрешния пазар през май, са били с 0.4% по-ниски спрямо същия месец на миналата година. Данните на НСИ показват, че от началото на годината изоставането на индекса спрямо 2014 г. намалява, което се дължи основно на поскъпването при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (3%), както и при добивната промишленост (5.1%). Производствена дефлация все още има при преработващата промишленост (-2.7%).

През цялата 2014 и по-голямата част от 2013 г. производствените цени падаха, в голяма част от месеците с над 3%. Тогава влияние оказваха, от една страна, административното понижение на цената на тока, а от друга, падащите цени на суровините.

Месечна инфлацията

Данните на НСИ показват, че на месечна база има производствена инфлация. Тук цените растат при добивната (0.3%) и преработващата (0.8%) промишленост, докато при енергията падат (0.8%). Цените при производителите са ранен индикатор за движението при стоките на дребно. Тяхното покачване не е изненада, тъй като горивата и хранителните суровини поскъпват през последните месеци. След като по-евтините горива в последните месеци на 2014 г. бяха задълбочили дефлационните процеси не само у нас, но и в други европейски страни, поскъпването им обръща тенденцията.

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на облекло - с 1.6%, при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.9%, и при производството на основни метали - с 0.8%, а намаление е отчетено при производството на химични продукти - с 1.4%, и при производството на тютюневи изделия - с 0.4%.

Годишни изменения

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо май 2014 г. е отчетено при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.1%, производството на хранителни продукти - с 0.9%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 0.2%. Нарастване на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 5.7%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 3.2%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.8%.