Близо една трета от наемателите на пасища трябва спешно да купуват животни

Срокът е до 1 февруари според проектозакона за собствеността на земеделските земи

Стопаните получават по 30 лв. субсидия на декар, като в труднодостъпните райони тя е и по-висока.
Стопаните получават по 30 лв. субсидия на декар, като в труднодостъпните райони тя е и по-висока.    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Стопаните получават по 30 лв. субсидия на декар, като в труднодостъпните райони тя е и по-висока.
Стопаните получават по 30 лв. субсидия на декар, като в труднодостъпните райони тя е и по-висока.    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Точно 27% от наемателите на пасища ще трябва до началото на февруари да купуват животни, за да не трябва договорите им за ползване на ливадите да бъдат прекратени. В противен случай от 1 февруари следващата година те трябва да престанат да ползват пасището и да получават субсидия за него според последния проект за изменение в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В момента той се гледа на първо четене в земеделската комисия на парламента.

Заместник-министърът на земеделието Цветан Димитров, цитиран от investor.bg,  съобщи по време на заседанието на комисията, че в момента заявените за подпомагане пасища са общо 4.7 млн. дка. Стопаните получават по 30 лв. субсидия на декар, като в труднодостъпните райони тя е и по-висока. По думите на Димитров от субсидираните пасища и ливади

около 1.3 млн. дка остават непокрити с животни

За да изпълнят изискването на закона, тези, които ги стопанисват, трябва да купят поне 130 хил. животни, което според заместник-министъра е трудно изпълнимо. Промяната в закона се наложи, след като се оказа, че голяма част от пасищата са заети от фирми, които получават евросубсидия само за да ги косят и поддържат, или пък допускат за паша животните срещу много високо заплащане. През февруари законът беше променен, като държавните и общинските пасища се предоставят без търг само на животновъди. Оказа се обаче, че няма правно основание дългосрочните договори за наем да бъдат прекратени и в момента това се урежда с предложения текст. По данни на Димитров в момента на всяко от пасищните животни в България – овце, кози, крави, биволи и коне, се падат средно около четири декара при норматив в Европа от 10 декара.

В момента нормата за подпомагане за пасища е една животинска единица (крава над 24 месеца или един бивол над 27 месеца) за всеки 10 декара ливада, ако ливадата е от първа до седма категория, и на 20 декара – ако е от осма до десета категория (във високопланински и труднодостъпни райони). Ако на ливадата пасат овце или кози, тяхната бройка трябва да е поне шест и животните да са на възраст над една година. "Европейското законодателство дава две възможности за пасищата: животните да пасат там или някой да се разхожда и да ги поддържа с косене. Ние като държава избираме да стимулираме увеличаването на животните", коментира Димитров пред земеделската комисия.

"Мисля, че е време думата пасище да започне да говори нещо на експертите. Няма как да няма паша за животните, а в същото време човек, който има само кокошки например, да пашува 30 хил. декара", коментира Пенка Христова, председател на Съюза на животновъдите в България. От националното сдружение на общините посочиха пред комисията, че

земеделското министерство не е оценило ефекта

от прекратяването на договорите с наемателите на пасища. По техни изчисления загубите ще бъдат в рамките на 60 млн. лв., които общините получавали като наем. От земеделското министерство отвърнаха, че годишните приходи от ползватели на пасища от общинските фондове, които не отглеждат животни, са едва около 3 млн. лв. Кметствата не са съгласни и с предвидените глоби в проектозакона. Според текстовете, ако кметът или директор на областна дирекция "Земеделие" не разпоредят проверка дали се гледат животни на пасищата, се наказват с глоба от 5 хил. до 10 хил. лв. Същата е глобата и ако не се прекрати или промени договорът за наем в зависимост от това дали ползвателят е купил животни и дали те са достатъчно за площта, която е заел.