Кандидатите за подуправители на БНБ: Ще докладваме редовно на ръководството

Димитър Костов обеща засилване на надзора върху свързаните инвестиции, Калин Христов и Нина Стоянова не планират едри промени

Очаква се гласуването на номинациите да бъде насрочено за вторник, 28 юли.

Основните управления на Българската народна банка - "Банков надзор", "Емисионно" и "Банково", ще излязат от капсулирания модел, практикуван в работата им досега, и ще докладват оперативни данни от дейността си на управителния съвет. Така колективният орган ще може да взема информирани решения и да служи като коректив във всички направления от дейността на банката, а членовете му ще носят отговорност за допускането на кризи като тази с Корпоративна търговска банка (КТБ). Това се ангажираха да направят, ако бъдат избрани, кандидатите за подуправители по време на изслушването им в парламентарната комисия по бюджет и финанси, което протече почти без въпроси от депутатите. Номинациите на Димитър Костов, Калин Христов и Нина Стоянова бяха представени от новия управител на централната банка Димитър Радев, който изтъкна като тяхно най-голямо предимство това, че могат незабавно да поемат ресорите си. Предстои бюджетната комисия да изготви доклад от изслушването, а намеренията в парламента са гласуването на подуправителите на БНБ да се проведе през следващата седмица, във вторник, 28 юли. Досега индикации за подкрепа на кандидатите има от ГЕРБ и ДПС, а в БСП и Реформаторският блок има решения да гласуват против.

Кой какво обеща

Представяни по азбучен ред, кандидатите за подуправители изложиха вижданията си за реформите, които трябва да бъдат извършени в ресорите, които са предложени да оглавят. Най-радикални са намеренията на Димитър Костов за "Банкови надзор", който загатна, че има доста препоръки в предстоящия да бъде публикуван доклад от проверките на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка. Ще има засилване на контрола по отношение на управление на рисковете в банките, произтичащи от големи концентрации, свързаност и инвестиции. Ще се налагат коригиращи и санкциониращи мерки, когато банки не спазват препоръките, издадени от БНБ. Паралелно с това ще се направят структурни промени в управлението и ще се пренапишат вътрешните правила за работа в него, за което ще се ползват препоръките на международните институции. Ще се изгради звеното за възстановяване и преструктуриране на банки и ще се въведе организация, която да обезпечи предстоящия преглед на активите в банковата система и последващите го стрес тестове.

Костов обясни и защо е невинен по обвиненията в бездействие след медийните разследвания за проблеми в КТБ. "В периода март - юни 2013 година, времето на първите публикации, е извършена инспекция на място в КТБ. След проверката в управителния съвет не е представен за разглеждане доклад, нито са докладвани проблеми и нередности в КТБ. Управителят и подуправителите не сме имали достъп до надзорните данни, както и докладите за инспекции на място с изключение на данните, предоставяни в тримесечните доклади за състоянието на банковата система", обясни Костов, който е от 11 години в БНБ и в момента е ръководител на управление "Банково". Той каза и че законът не дава правомощия на един подуправител да инспектира работата на друг, но обеща, че ако бъде избран за новата позиция, резултатите от надзорните проверки ще бъдат докладвани на управителния съвет.

Следващият по реда на представяне, Калин Христов, сегашен титуляр в управление "Емисионно", не се ангажира с толкова радикални реформи в ресора, който е предложен да продължи да ръководи, още повече че по думите му дейността на инвестиционния комитет по управление на валутните резерви е била съгласувана с експертите на другите управления. Той също се обяви против капсулиране на дейностите в банката и за ангажиране на целия й кадрови потенциал.

Христов бе единственият кандидат, при чието представяне в комисията по бюджет и финанси се разпали по-оживена дискусия с въпроси. Той бе попитан от депутата Румен Гечев защо е поддържал позицията да има банкова ваканция, когато през лятото на миналата година след затварянето на КТБ възникна ликвиден проблем в банковата система. Той беше контриран от други депутати и банкери, участвали в съвещанията и вземането на решения тогава, които се обединиха, че Христов не е поддържал позицията да има банкова ваканция, а тя е била една от многото възможности (виж карето). Депутатът Йордан Цонев в качеството му на участник в работните групи тогава заяви, че се е мислело и за вариант, при който в критичния понеделник да не бъде обявявана банкова ваканция, а да се даде почивен ден в цялата страна, за да се осигури допълнително време за набавяне на ликвидна подкрепа за банките в първия работен ден след атаката. Председателят на Асоциацията на банките Петър Андронов пък обясни, че Христов и Костов са изготвили и двете алтернативи, но не са заели страна. Той обаче увери на база на свои разговори с тях, че и те, и банките са били против банкова ваканция.

Няма дела срещу България заради КТБ

Третата номинация за подуправител, ръководител на управление "Банково", не предизвика интерес от страна на депутатите. Вестник "Капитал" бе единственият участник в изслушването, който отправи въпроси към тримата кандидати. По този за отговорността й като главен юрист на БНБ за решенията, довели до възможности за цесии и прихващания, Нина Стоянова каза, че е против този тип сделки, тъй като те пренареждат кредиторите пред масата на несъстоятелността. Според нея проблемът е вече решен с последните промени в Закона за банковата несъстоятелност, които правят подобни операции недействителни след датата на поставяне на КТБ под специален надзор. На друг въпрос за опасността от арбитражни дела срещу България от страна на акционерите на банката заради отсъждания срещу интересите им, за което Стоянова допринесе като юристът, защитил позицията на регулатора, тя каза, че до момента няма информация за образувани такива дела и че акционерите нямат основание да заведат такива, тъй като техните инвестиции не са били национализирани. "Моето намерение, ако бъда избрана на длъжността подуправител, е да продължа да развивам и да надграждам постигнатото, тъй като самоцелни промени в добре работещи структури не следва да се правят", каза в заключение кадърът с 20-годишен стаж в централната банка.Калин Христов за банковата ваканция:


"На 20 юни КТБ беше поставена под специален надзор. На 29-и, в понеделник, с министър Чобанов започнахме роудшоу (на емисията държавни облигации - бел. авт.). Фискалният резерв беше на критичния минимум. Записахме 1.5 млрд. евро въпреки натиска, под който се намирахме. Записахме много добра облигация и като участие, и като цена. В четвъртък, в 3 ч. през нощта, се прибрахме. В петък сутринта имахме конферентна връзка с банките, тъй като вече имаше шум в София за ликвиден натиск върху цялата система. Съществуваше риск той да не доведе докрай облигацията. Вальорът й беше 9 юли. Ние средствата щяхме да ги получим тогава.

В петък тече натиск, ликвиден не върху една банка, а върху 14 банки. Системен натиск, който поставяше цялата система под риск. Всички срещи, които се проведоха през събота и неделя, трябваше да разгледат всички опции за спиране на този системен натиск. Имаше едно допълнително усложнение  - политическите играчи говореха разнопосочно, което увеличаваше натиска.

В събота, в ранния следобед, поискахме от Европейската комисия рамка за ликвидна подкрепа, която да ни бъде одобрена. Такава се одобрява в рамките на 3 месеца. Ние го поискахме от днес за утре. От петък, ранния следобед, до събота през нощта работихме, за да получим разрешение за такава подкрепа. В неделя, в 7 ч. сутринта, в моя кабинет с господин Чобанов имахме нова конферентна връзка. Казаха, че ще ни одобрят такава ликвидна подкрепа, при положение че ние я организираме. В 14 ч. програмата беше изготвена и бе ползвана от президента, който обедини всички партии около нея. Така успяхме да организираме издаване и записване на облигацията (вътрешна емисия ДЦК- бел. авт.), така че ресурсът в понеделник в 8 ч. да е осигурен.