До 40 хил. лв. може да струват на земеделците новите нивомери за горива

В петък селскостопански машини се наредиха по бензиностанциите в цялата страна, за да демонстрират какво следва след 31 август

Вместо да се контролират 30 вносителя, се натоварват 30 хил. обекта, оплакват се от бранша.

Между 35 и 40 хил. лв. може да струва на земеделските производители да приведат ведомствените си бензиностанции в съответствие с новите законови разпоредби. Според Георги Милев, председател на Националната асоциацията на земеделските арендатори – Плевен, само фискалните устройства струват между 7 и 15 хил. лв. По неговите думи много от цистерните, които се ползват в момента за зареждане на машините, не са пригодени за тази промяна и ще трябва да се купуват нови. "Освен това използваните в момента колонки са на 30-40 години и също не позволяват да се сложи фискално устройство. И те трябва да се сменят", обясни още Милев.

Според него наредбата на Министерството на финансите за въвеждане на нивомери и фискални устройства ще засегне финансово около 20 хил. земеделски производители в страната. Земеделците предупредиха, че след 31 август, когато е крайният срок за инсталирането на нивомерните системи с връзка с Националната агенция за приходите (НАП), може да се очакват опашки по бензиностанциите в цялата страна, тъй като много от производителите няма да могат да изпълнят изискванията и ще трябва да зареждат на бензиностанциите.

Предупредителен протест

В петък хиляди земеделски машини (по оценки на организаторите) се наредиха по търговските обекти за зареждане в цялата страна, за да покажат нагледно каква би била ситуацията след 1 септември. "Сега сме на финала на жътвата, а освен това не е дошъл крайният срок. Затова излязохме само с големите машини. Но наесен, когато дойде време да приберем реколта от 10 млн. декара, засети с царевица и слънчоглед, и започнем сеитбата на новата рапица и пшеница, всички машини - и малките трактори, и комбайните, преди да тръгнат за полето, ще минават да зареждат през търговските бензиностанции", каза Георги Милев.

Според него мотивът, че с въвеждането на по-строг контрол върху ведомствените бензиностанции ще се бори контрабандата, "е, меко казано, смехотворен". "Има 4 производителя и 30 вносителя. А вместо да се контролират тези фирми, ще се контролират 30 хил. обекта за зареждане. Къде е логиката", пита реторично Милев.

Председателят на плевенската структура обясни пред "Капитал", че между 24 декември и 10 юни е имало пет срещи в Министерството на финансите, но там те не са чули нито един обоснован аргумент за необходимостта да се въведат нивомери при обектите за зареждане за собствена сметка. "Обещаха да вземат предвид нашите аргументи, но това не стана. А след промените в Наредба 18-Н от министерството отказват да комуникират с нас", обясни Георги Милев.

От земеделския сектор поставят под съмнение и анализа на Министерството на финансите, с който ведомството на Владислав Горанов се опита да обоснове решението си. Там е записано, че земеделският сектор ощетява държавата, като не отчита над 1 млн. литра гориво всяка година. "Оказа се, че "експерт от една асоциация", която има много силно лоби навсякъде, е сбъркал при пресмятането. И вместо 250 млн. литра той ги е умножил по 4, защото всеки ваучер има четири отрязъка", обясни зърнопроизводителят.

Асоциациите в бранша са показали своите разчети на финансовото министерство и по думите на Милев са успели да докажат, че анализът е напълно грешен. "Всеки литър гориво, влязъл в стопанския двор, се отчита и в НАП до нула часа на деня, следващ деня на пристигането му. При това двустранно – и от доставчика, и от получателя", обяснява още той.

Явно недомислие

Според министъра на земеделието Десислава Танева този сектор не е отговорен за контрабандата. Според нея е трябвало да има разграничение за обемите на вкопаните цистерни на т.нар. ведомствени бензиностанции. В сегашния вариант на наредбата, обнародвана на 30 юни в Държавен вестник, има изключения за резервоари с вместимост до 1000 литра и годишно потребление до 2000 литра. Според представители на земеделския сектор обаче това е недостатъчно, тъй като старите подземни цистерни, които се използват в момента, са масово над този лимит.

В тази връзка от Реформаторския блок предложиха законодателни промени, които предвиждат да отпадне задължението за земеделските производители, които имат съдове за горива до 10 тона и годишно потребление до 15 тона, да монтират измервателни устройства, свързани със системата на НАП. В мотивите към проекта е записано, че много от новите машини са с резервоари, надхвърлящи заложените в наредбата 1000 литра и достигат до 1500 литра и повече.