По-скъп ток за бизнеса и отстъпка за най-големите

Електроенергията за бита поевтиня символично от 1 август

Председателят на КЕВР Иван Иванов.
Председателят на КЕВР Иван Иванов.
Председателят на КЕВР Иван Иванов.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Председателят на КЕВР Иван Иванов.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Ако бъдат намерени допълнителни резерви, комисията има право след три месеца да определи нова цена.

Според изготвения модел в края на юни 2016 г. НЕК би трябвало да покрие загубата си от 644 млн. лв., натрупана през 2014 г.

Цената на електроенергията за битовите потребители намаля символично от началото на август, големите индустриални консуматори получиха отстъпката, за която настояваха, а по-малкият бизнес вече плаща с 15% по-скъпо. Така могат да се обобщят решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), взети на закрито заседание на 31 юли. След обявяването на новите цени работодателите отново обявиха, че не приемат увеличението, ще продължат с протестите и поискаха оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов. От своя страна Иванов обвини работодателите в манипулативни тези и защитаване единствено на корпоративни интереси.

Цената за гражданите

Цената на електроенергията за битовите потребители намалява средно с 0.11% от 1 август, като първоначално заявеното увеличение беше 2.11%. За трите електроразпределителни дружества (ЕРП) цените се променят съответно - намаление от 0.63% за ЧЕЗ, също спад с 0.44% за ЕВН и увеличение от 1.09% за "Енерго-про" поради спецификата на мрежата, съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов. За ЕРП "Златни пясъци" намалението ще е 5.11%.

Цените за пренос, които влизат в крайната цена на електроенергията, обаче са увеличени дори с повече от поисканото от електроразпределителните дружества, докато за достъп се запазват.

Тарифите за бизнеса

Цената "задължение към обществото", която беше една от най-оспорваните през последния месец от бизнеса, ще бъде 37.90 лв. на мегаватчас за всички потребители. Първоначалното намерение на КЕВР беше тя да се увеличи от 18.93 лв., колкото е в момента, до 40.21 лв., като това щеше да доведе до драстично поскъпване на цените за бизнеса.

Иванов посочи, че това намаление е постигнато благодарение на предприетите от Народното събрание и правителството мерки от последния месец, чрез които бяха намерени резерви в енергийната система. И уточни, че ако бъдат намерени допълнителни резерви, комисията има право след три месеца да определи нова цена.

Формулата за едри консуматори

За големите индустриални потребители, които използват над 30 гигаватчаса електроенергия на година, цената "задължение към обществото" ще бъде 18.77 лв. за мегаватчас, което реално е минимално намаление спрямо сегашните нива от 18.93 лв.

Това е възможно благодарение на наредбата, изготвена от Министерството на енергетиката, с която тази група потребители може да ползва отстъпка в компонентата за зелена енергия. Според Иванов повишението в крайната цена за някои от тях ще бъде не повече от 1% в зависимост от потреблението им. Това би трябвало да удовлетвори едрите консуматори, които настояваха цената им да не се повишава спрямо досегашната.

Наредбата дава отстъпка и на друга категория потребители - с потребление между 10 и 30 гигаватчаса, за които добавката "задължение към обществото" ще струва 26.50 лв. На практика това представлява отстъпка от компонента за зелена енергия от 50% (докато за по-големите консуматори е 85%). За тях увеличението в крайната цена ще е около 8%, докато за дребния бизнес повишението ще е около 15%. Иванов обаче уточни, че при малките компании електроенергията не е съществен разход, така че това не би трябвало да им се отрази негативно. Пред БНР в неделя Иванов цитира разчети на регулатора, според които хлебопроизводителите например дават 5% от разходите са за електроенергия и поскъпването на хляба заради новите цени трябва да е с под 1 стотинка - 0.76 ст. Иванов припомни, че цената на природния газ е намалена с общо 20%, а при последното повишение цената на тока за бита скочи с 10%, а за промишлеността – с 1%, и заяви, че ако КЕВР е действала популистки, още преди месец е щяла да обяви, че цената за бита няма да се повишава.

По думите на председателя на КЕВР наредбата ще влезе в сила от 1 август, макар че все още не е нотифицирана от Европейската комисия. Министерството на енергетиката обаче е задействало ускорена процедура, за да може това да стане по-бързо, обясни за "Капитал Daily" Иванов.

Ефектът за НЕК

Според така изготвения модел в края на ценовия период, който изтича на 30 юни 2016 г., НЕК би трябвало да покрие загубата си от 644 млн. лв., натрупана през 2014 г. Една от причините за това са средствата, които ще бъдат натрупани във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", който беше създаден с последните промени в Закона за енергетиката. В него ще бъдат събирани по 5% от приходите на всички производители на електроенергия, които ще са общо 211 млн. лв., и 226 млн. лв. от продажбата на държавните квоти за вредни емисии. От тези средства обаче 118 млн. лв. ще компенсират намалението на цената "задължение към обществото", а други близо 98 млн. лв. отстъпката, която едрата индустрия ще получи. НЕК обаче ще трябва да плати 51 млн. лв. заради вноската, която трябва да направи във фонда заради сключените договори с двете американски централи (въпросните 5% от приходите на тези централи). 89 млн. лв. пък ще компенсират намалението, договорено с "Ей и Ес – 3С Марица-изток 1" и  "Контур Глобал Марица-Изток 3", което все още не е финализирано. С останалите 80 млн. лв. ще се компенсират разходи на НЕК за минали периоди.

Отделно  предприетите законодателни мерки по отношение на ВЕИ производителите ще спестят на НЕК за закупуване на тази енергия още 55 млн. лв. Към това число трябва да се прибавят и 277 млн. лв. приходи от продажба на електроенергия на свободен и регулиран пазар, обясни Иванов, както и 130 млн. лв. спестени от ограничението НЕК да купува само високоефективното производство на когенерациите по преференциални цени.

Държавните играчи

Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2", която щеше да бъде изключена напълно от регулирания пазар, все пак ще продължи да участва на него макар и с минимално количество електроенергия от 613 хил. мегаватчаса (при 1.608 млн. мегаватчаса за изтеклия  регулаторен период). Мотивите на КЕВР за това са, че по този начин ще се диверсифицират източниците на енергия и ще се подсигури зимният период. В същото време цената за енергия от централата се запазва непроменена от 44.17 лв. за мегаватчас, а тази за разполагаемост дори леко се понижава до 23.73 лв. за мегаватчас.

В същото време обаче енергията, с която АЕЦ "Козлодуй" ще участва на регулирания пазар, също намалява с 688 хил. мегаватчаса. Това се налага заради повечето ремонтни програми през тази година, свързани с рехабилитацията на централата, които могат да доведат до непредвидено спиране на мощности. В тази връзка от АЕЦ "Козлодуй" бяха поискали съществено увеличение на цената за разполагаемост, но с решението си регулаторът запази сегашните нива на цените от 15.30 лв. за мегаватчас енергия и 13.73 лв. за мегаватчас разполагаемост.

Цената за достъп  на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) пък намалява съответно с 13.9% при поискано намаление на дружеството от 11.03%. За производителите на възобновяема енергия цената за достъп се увеличава драстично от 2.14 лв. за мегаватчас до 7.14 лв. за мегаватчас. Цената за пренос на ЕСО също се увеличава с 11% при предложение от ЕСО за поскъпване с 2.27%.

От ценовото решение на КЕВР става ясно също, че на 29 юли Министерството на енергетиката е информирало регулатора, че са предприети мерки за намаляване на разходите в държавните енергийни дружества с 10%, което също е отчетено при определянето на цените. Това не е посочено само при обосновката за определянето на цените на АЕЦ "Козлодуй".

По отношение на електроразпределителните дружества нивото на технологичните загуби се запазва на 8% въпреки настояването и на трите ЕРП за тяхното увеличение. Комисията възприема и общ подход, определяйки еднаква надценка на електроснабдителните дружества и НЕК като обществен доставчик в размер на 2.29% от разходите за покупка на енергия. Комисията не признава и разходите за балансиране и енергийна ефективност като ценообразуващ фактор.

каре

Бизнесът поиска мораториум за нови централи с преференциални цени

Работодателските организации поискаха временна забрана за включването на енергийния пазар на нови електроцентрали, които да продават ток на преференциални цени. На пресконференция в неделя представители на работодателските и синдикалните организации излязоха с обща позиция за новите цени на електроенергията, които са в сила от 1 август.

"Ще искаме в първите си работни дни да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на електроенергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ", съобщи  председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.

Друго искане е да се направят промени в енергийното законодателство и да се създаде пътна карта за краткосрочни и дългосрочни реформи, свързани с добавката "задължение към обществото". 

"Ако не бъдат чути нашите искания, ще организираме нов протест през септември", допълни Велев. Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев продължи, че протестът наесен ще бъде по-голям и по-силен. "Ние не се притесняваме да плащаме сметките си, но трябва да сме убедени, че те са правилно написани, а те не са. Факт е, че добавката задължение на обществото за нас е най-висока в Европейския съюз", изтъкна той, цитиран от агенция "Фокус".

3 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  ekm24309958 avatar :-|
  ekm24309958
  • + 2

  Бих нарекъл това Популистко/Лобистко решение. Както и в предишния мандат правителството действа против малкия и средния бизнес и подпомага монополите. Този път внимава да не ядоса народа и за това не пипа цената за обикновения потребител. Този път сметката ще е плати средния бизнес, който така или иначе плаща своите задължения към обществото, опитвайки се да осигури работа за хората. Сега ще плащат не богати олигарси, а хора които се мъчат да оцелеят и да правят бизнес в тези трудни времена.

  Публикувано през m.capital.bg

  Нередност?
 • 2
  nefto avatar :-|
  AZ
  • - 2

  Справедливо е, малкия "бизнес" и без това си спестява сума и данъци и осигуровки, нека поеме по-голяма част от цената на ел.енергията.

  Нередност?
 • 3
  weinlock avatar :-@
  weinlock
  • - 2
  • + 1

  До коментар [#1] от "ekm24309958":

  А кой да плати? Аз съм потребител и също отказвам да платя. Никой не иска да плати. Решението да се оскъпи тока на тези, за които не е голям разход е най-адекватно.

  Нередност?
Нов коментар