Правителството: 12% данък върху доходите в името на общините

Министерството на финансите е предвидило допълнителният налог да се събира отново от НАП

Правителството: 12% данък върху доходите в името на общините

Допълнителната ставка е само възможност, но масовото й въвеждане ще вдигне разходите за труд

22617 прочитания

Министерството на финансите е предвидило допълнителният налог да се събира отново от НАП

© ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА


Кметовете засега не обявяват план за вдигане, но това може да е заради предстоящите избори.

 

550

млн. лв. годишно може да влизат в местните бюджети, ако всички общински съвети вдигнат данъка с два пункта.

Плоският данък от 10% е на крачка от вдигане. Причината е, че общините ще могат да събират нови 2% върху доходите на физическите лица. Новата тежест е предложена от Министерството на финансите чрез промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Решението ще се взима от общинските съвети и приходите ще отиват директно в местните бюджети, а държавата ще продължи да събира своите 10%. От Министерството на финансите уточниха, че досегашната държавна субсидия за общините ще остане в същия размер.

Това на практика означава, че общините, които решат да вдигнат данъка, ще натоварят допълнително както гражданите, така и бизнеса, който им плаща заплатите. Автоматично в тези региони ще се вдигне и данъкът на едноличните търговци, който сега е 15%. Ставката ще се определя всяка година с решение на общинския съвет и ще засяга хората с постоянен адрес на територията на съответната община, но засега фиксираният максимум е 2 процентни пункта.

Предложението идва на фона на постоянно заявяваното от ГЕРБ в предизборната кампания обещание, че данъци няма да се вдигат. И ако тази година наистина не остане време общините да си харесат новата възможност, то след година кметства може масово да се опитат да натоварят работещите и компаниите, за да имат повече ресурс за харчене.

Вместо споделяне  - екстра облагане

Предложението за новия общински данък е отпреди година - то присъства в управленската програма на ГЕРБ като като част от мерките, свързани с децентрализацията. Според икономическия екип на най-голямата партия в управляващото мнозинство възможността общините да определят добавка върху подоходния данък е "в противовес на продължилото с години увеличаване на отговорностите на местните власти без реципрочен финансов ресурс". В кампанията преди година Менда Стоянова, която отговаря за данъчната политика в ГЕРБ и оглавява парламентарната бюджетна комисия, обясняваше, че самооблагането в общините трябва да е с конкретна цел и хората трябва да могат да казват искат ли да финансират конкретен проект, като дори говореше за възможен референдум в тези случаи. Сега подобни текстове в проекта напълно отсъстват.

В мотивите на министерството е посочено единствено, че с предложението се цели изпълнение на заложените в Стратегията за децентрализация приоритети и мерки, свързани с увеличаване на приходната база на общините чрез предоставяне на нови приходоизточници.

Отнемането на допълнителна част от доходите на хората по този начин не изглежда като даване повече власт на регионите. Това ще е един допълнителен ресурс, който ще бъде превеждан в местните бюджети, без да е ясно за какво ще бъде харчен. Освен върху заплати тежестта ще падне и върху всякакви други доходи на физически лица, като например наеми, както и различните окончателни данъци, като например върху лихвите по депозитите. Ще се облагат и с данък при източника чуждестранните физически лица.

Сдружението на общините пък от години настоява местната власт да получава част от сега събираните постъпления. Предлаганият сега вариант обаче не е за споделяне между държавата и регионите, а е за допълнително облагане.

В сегашния вариант изгодно за общините е предложено те да не се занимават със събирането, а с това да се заеме Националната агенция за приходите. В мотивите към законопроекта е записано, че това се прави "с цел опростяване на режима за физическите лица и за да не се създават допълнителни задължения за лицата за деклариране на данъка". Според източник на "Капитал", запознат с изготвянето на проекта, в работната група е дискутирано допълнителният налог да се събира от местните власи, но техни представители са изразили мнение, че не разполагат с необходимия административен капацитет.

Кметовете са предизборен пас

В ситуация преди местни избори, логично, трудно ще се намери кмет, който пряко да заяви на данъкоплатците си гласоподаватели, че смята да им увеличи данъците. Догодина обаче, когато на хоризонта са поне три години на харчене, преброяването може да е различно.

Настоящият кмет на Бургас – един от най-бързо развиващите се градове в икономическо отношение, коментира пред "Капитал", че той не би предложил подобно увеличение. "Лично аз не бих го въвел. Смятам, че няма да са много общините, които биха го направили. Просто икономически не е оправдано", смята кметът. Според него е добре общините да могат да събират част от данъка, но само ако тази част е в рамките на сегашните 10%.

По-уклончив е кметът на Варна. "Поел съм ангажимент през тази и следващата година да не увеличаваме данъците. Така че на този етап пред Варна не стои този въпрос. За следващите години не мога да кажа", коментира кметът Иван Портних. По неговите думи в общината има много резерви от гледна точка на приходите и усилията са насочени в тази посока. Той е на мнение обаче, че за някои общини тази възможност предлага гъвкавост и ресурс, който иначе няма откъде да дойде. Според него вариантът, при който общините получават част от 10-те процента, би бил по-добър. "Икономическата ситуация в страната е достатъчно трудна и всяка допълнителна данъчна тежест за Варна не е добре. Но пак казвам – за някои общини това е вид гъвкавост", добавя кметът.

И в най-голямата община - София-град, не предвиждат догодина да ползват опцията. "В момента подготвяме проектобюджета за 2016 г. и там засега не предвиждаме вдигане на данъците", коментира Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община с направление "Финанси и стопанска дейност". Според него е добре, че в проекта на Министерството на финансите е заложен срок до 30 януари 2016 г., което означава, че подобно решение ще бъде взето от новия състав на общинския съвет. Той е на мнение, че с промяната общините ще получат определена гъвкавост и финансова независимост. "Общините в България са най-зависими от парите от централния бюджет в сравнение с останалите държави от ЕС", добавя зам.-кметът. Той обаче е обезпокоен от въведеното изискване за постоянен адрес, тъй като само в София живеят 200 хил. души по настоящ адрес.

Още тежест

Данъкът върху доходите е сравнително лесен за администриране, което вероятно е причината точно той да бъде "децентрализиран". Според финансиста Любомир Дацов обаче вдигането му ще има отрицателно влияние върху икономиката. "Той влияе пряко върху разходите за труд на бизнеса и увеличава себестойността на която и да е стока. При равни други условия това намалява конкурентоспособността на родните фирми", коментира Дацов пред БНР. Според него, ако сега се въведе допълнителен данък, който директно натоварва разходите на фирмите, това би ударило и заетостта, и конкурентоспособността на българските стоки.

В началото на май 2015 г. от Националното сдружение на общините в Република България обявиха, че има споразумение с министъра на финансите Владислав Горанов 9% от данъка върху доходите на физическите лица да се взима от държавата, а всяка община да има право да обложи хората с допълнително с между 1 и 3%. Според Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на сдружението на общините, местните трябва да имат възможност да получават допълнителни приходи от развитието на икономиката и създаването на работни места.

Данните от изпълнението на бюджета през 2014 г. показват, че декларираният и внесен подоходен данък е 2.6 млрд. лв. на база 2013 г. Това означава, че ако всички вдигнат данъка с 2%, в местните бюджети ще влязат около 550 млн. лв. Общият трансфер на държавата към общините, предвиден за тази година, е 2.5 млрд. лв. От тях субсидията за дейности, които държавата е делегирала на общините, е 2.1 млрд. лв., сред които издръжка на училища, болници, снегопочистване и др.

Любомир Дацов е на мнение, че е по-добре да бъде наложен неутрален данък. Такъв според него може да е данък, който засяга потреблението на чуждестранните туристи. "Има необходимост общините да разполагат с повече средства. Трябва обаче да бъде направен анализ, който да открие структурните дефицити в кои общини са и какви са необходимите средства за запълването им. Проблемът е, че според мен никой не си е направил труда да направи такъв анализ", смята финансистът.

Сега ГЕРБ избира лесния път - вдигане на данък без предварителен анализ. Решението обаче може да донесе нови негативи за държавата - чуждестранните инвеститори вече да калкулират риска и да взимат решенията си за строителство на предприятие при облагане на труда с 12%, а не с 10%. Тъй като никой не знае кога и коя община ще реши да ползва законовата възможност. И вместо децентрализация да се получи миграция на инвеститори, но не между общини, а извън държавата.

 

Другите промени в данъчните закони

Извън общинския данък и акцизите останалите промени в данъчните закони не са едри. Повечето са в посока уточняване. Най-ключова изглежда промяната за трикратното свиване на сумите, които могат да се плащат в брой. Леко се намаляват глобите, остава обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводителите. Променя се дефиницията за офшорка, но колко ще се стесни или разшири обхватът зависи по-скоро от споразуменията за обмен на информация на европейско ниво. Въвежда се и неясен режим на деклариране и пропорционално облагане с ДДС на ползваните и за лични нужди телефони и лаптопи.

Предложенията за промяна

В Закона за ограничаване на плащанията в брой

- Прагът за ограничение на плащанията в брой да бъде намален от 15 000 лв. на 5000 лв. с цел ограничаване на сивата икономика.

- Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чужда валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. по курса на БНБ в деня на плащането.

В Закона за корпоративното подоходно облагане 

- Редактират се текстовете, с които фирмите в общините с безработица над средната могат да си връщат данък печалба. Причината вероятно е, за да се получи одобрение на тази форма на държавна помощ от Брюксел. Посочва се, че формулярът за кандидатстване за преотстъпване на корпоративен данък за 2015 г. (ако ЕК даде положително решение за това до 31 декември 2015 г.) ще трябва да се подаде до най-късно 29.02.2016 г., а БАИ да е издала одобрение до 31.03.2016 г.

- Променя се определението за "юрисдикции с преференциален данъчен режим". Такива ще са страни, с които България няма влязла в сила спогодба за избягване на двойно данъчно облагане, както и страни, с които има спогодба, но отказват или не са в състояние да обменят информация. Това ще са още страни, за които дължимият подоходен или корпоративен данък, които чуждестранно лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от тези данъци в България. Списъкът на тези юрисдикции ще се утвърждава със заповед на министъра на финансите. Промените са по линия споразуменията, които евросъюза и САЩ сключват с тези офшорни зони за обмен на информация.

В Закона за местните данъци и такси

- Поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и чието предназначение не е променено, да бъдат облагани с данъци.

- Обществени сгради, получили сертификат за енергийна ефективност като резултат от обновяването им с публични средства, няма да се ползват от данъчно облекчение по чл. 24, ал. 1 т. 18 и 19 от Закона за местните данъци и такси.

- Храмовете и поземлените имоти, върху които са построени, (собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната), да бъдат освободени от такса за битови отпадъци, ако имотите не се ползват със стопанска цел, която няма връзка с пряката им богослужебна дейност.

- Непредоставянето на ежедневна информация от общините на Министерството на финансите по електронен път ще води до санкция на съответния кмет.

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

- Удължава се срокът за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури до 31 декември 2018 г.

В Закона за данък върху добавената стойност

- Данъчното събитие при предоставяне на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице или на служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето, за която е използвана стока или услуга с приспаднат данъчен кредит, да възниква на последния ден от месеца, през който е предоставена услугата.

- Всички случаи на безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица и служители, което по смисъла на закона е приравнено на възмездно, да се третират като облагаема доставка.

- Доставчиците на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, които извършват доставки за други страни в ЕС и се регистрират за ДДС цели по специалния "Режим в съюза", ще могат да декларират банкова сметка вече и в левове, не само в евро, ако сметката е в българска банка или клон на чужда банка в страната.

- Доставката на услугата по предоставяне на медицинска помощ ще бъде освободена от ДДС, както се предвижда в Директива 2006/112/ЕО.

Промени в санкциите

- При начисляване на данък след законоустановения срок се удължава периодът, в който се прилага намалена имуществена санкция или глоба, като размерът на санкцията също се занижава. При доброволно начисляване на ДДС до шест месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, санкцията се намалява от 25 на сто от данъка на 5 на сто от данъка, а минималният й размер - от 250 на 200 лв.

- При начисляване след шестмесечния срок, но не по-късно от 18 месеца след срока, санкцията се намалява до 10 на сто от данъка, но не по-малко от 400 лв.

- При повторно нарушение (в общия случай на неначислен данък) минимумът на санкция ще се намали от 5000 на 2000 лв.
Кметовете засега не обявяват план за вдигане, но това може да е заради предстоящите избори.

 


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


31 коментара
 • 1
  antipa avatar :-|
  D-r D

  Миналата седмица бях за няколко дни в Амстердам по работа. Говорихме с колеги за медицина, за преселението, за доходи. Подоходните данъци там са около 40%. И всички ги плащат без да се замислят, защото виждат в какво отиват парите им.

  Вие виждате ли?

  Да, виждате разбитите улици, шляпащите плочки по тротоарите, дремещите в патрулките милиционери, партийните бонзи, които са охранявани от сто горили бетер Обама.
  Ето там отиват данъците ни. Там ще отиде и увеличението.

  Най-богатите общини: Созопол, Несебър и Банско с колосалните за броя на населението си бюджети не са построили досега една макар детска градина, не са осъвременили хич болничката си.
  За какво ли ще похарчат допълнителните 2%?
  Верно ли не се сещате?

 • 2
  chris_vicom avatar :-|
  White Rhino

  Ами няма достатъчно в бюджета за крадене, та ще увеличат данъците!

 • 3
  seniorbb avatar :-|
  джендър NATO generals

  Баш десно правителство вдига данъци преди избори! ГЕРБ и РъБ! Браво! Само така! А КОЙ и как ще харчи новите данъци-ние си знаем!

 • 4
  cinik avatar :-|
  cinik

  При положение, че само 6 общини в България са нетни данъкоплатци, а останалите 259 са зависими от централния бюджет, то развоят на тази "оферта" е ясен. Сетете се за казуса с община Ботевград, която години наред си е купувала компютри на 31-ви декември, за да излезне на червено и да си издейства по-голяма субсидия от София, а на 1-во число догодина ги продавала обратно на същата фирма. 10% фира при покупко-продажбата = 100% субсидия от София и останалите пет "баровеца".

  Тук очаквам мотамо същия развой. 259 за какво да въвеждат непопулярни мерки, при положение, че колкото си докарат, с толкова ще им спадне субсидията от централня бюджет. За сметка на това София и останалите 5 - пари нЕма, яко бате данъци. Не че е малко за една софийска фирма да плаща 400 лева годшишен данък сгради и такса смет за един гараж в Младост-2, оценен по някакви "минимални данъчни таблици" от 2008 г. - годината на имотния балон, но винаги може и още.....

 • 5
  42 avatar :-|
  42

  Тоя лидер, тая партия, това правителство, тази администрация при условие, че вдигат акцизите на горивата защото не могат да се справят с различните ставки, ще се пробват на различни ставки за стотици хиляди фирми? Му ха ха ха.

 • 6
  mondiana avatar :-|
  Мондиана

  Е, отдъхнах си. Сега парвенютата-крадци по общините ще могат да си купуват по-висока класа коли.
  Намериха цаката да ни вдигнат данъците на и без това ниските доходи.

 • 7
  mirotworec avatar :-P
  mirotworec

  "Много правилно" е решението за допълнителен данък по общини да влезе в сила след изборите ... иначе покрай изборния туризъм ще има и данъчен такъв и администрацията няма да смогне ;)
  Нали ще има масова пререгистрация по села и планки, в общини с по-ниска данъчна ставка. Ако някоя община близо до голям град се усети може да си увеличи в пъти "постоянните" жители ... после същата община ще претендира за по-голям бюджет на база на по-голямата концентрация на население ... и въобще ще се заформи едно много "забавно" преселение на народите :)

 • 8
  shisharko avatar :-|
  shisharko

  Явно парите пак не стигат. Не само на общинско ниво. ГЕРБ я правят тази врътка уж в името на общините, но и за да може и държавния бюджет да облажи.

 • 9
  rldkfl avatar :-|
  Xumpomo name

  който гласува "за" е педе***, в лошия смисъл на думата

 • 10
  wbk1424190256390809 avatar :-|
  Безуспешно чакащ промяна

  Когато става дума за данъци, нещата са много прости. Това са мои пари, които като ги дам, искам да получа нещо насреща. Така работи капитализма. Даваш пари, получаваш услуга/продукт.

  В момента работя в Истанбул. В екипа ми има руснак и белгиец. Говорили сме си за данъците. Белгиеца каза, че тук не плаща данъци и изобщо не му пречи. Каза, че когато отиде в болница (и аз го знам от опит) или пък си купи кола те си му ги вземат тези данъци и без да иска да го плаща. В Белгия ги плаща и изобщо не руптае, въпреки че те са значително по-високи. Защо? Сещате се. Руснака каза, че като е работил в Англия е плащал данъците си с кеф, понеже е очевадно, че с тези пари нещо се прави. Тук също скатава данъци. Причината е същата.

  България не е нищо по различно откъм доверие на хората в системата. Защо да плащаш данъци на държава, която не ти дава нищо насреща?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход