България започва да ограничава привилегиите на офшорните зони

София скоро ще има право да получава данъчна информация от остров Гърнси. Очаква се да последва и Джърси.

Развитите индустриални държави започнаха да предприемат плахи стъпки за ограничаване на възможността на офшорните зони да създават данъчни убежища
Развитите индустриални държави започнаха да предприемат плахи стъпки за ограничаване на възможността на офшорните зони да създават данъчни убежища    ©  Stephen Lam
Развитите индустриални държави започнаха да предприемат плахи стъпки за ограничаване на възможността на офшорните зони да създават данъчни убежища
Развитите индустриални държави започнаха да предприемат плахи стъпки за ограничаване на възможността на офшорните зони да създават данъчни убежища    ©  Stephen Lam

България прави първа крачка към разкриване на собствеността на офшорни дружества и оптимизиране на данъчното облагане в офшорни зони. Това става с подписването на споразумение с британската територия с особен статут Гърнси. То е първото от този вид за България. Законопроектът за ратифициране на споразумението е внесен в Народното събрание в края на август и очаква да бъде приет от депутатите.

Споразумението е съставено по модел на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие(ОИСР) и е сключено по инициатива на Гърнси, който има интерес от повече прозрачност заради поети още през 2002 ангажименти към международната организация. Документът е изготвен в съответствие с изискванията на ОИСР и с приетия през юни месец тази година план за действие на ЕС за по-справедливо и по-ефикасно корпоративно данъчно облагане. Част от плана е изготвянето на "черен списък" на държави и специални юрисдикции, които не сътрудничат по отношение на данъчната информация и остров Гърнси е включен в него (въпреки че други популярни "данъчни убежища" като островите Ман и Джърси не са включени). България има споразумение с острова от 2006, което обаче се отнася единствено до облагане на доходите от спестявания.

Новото споразумение се отнася не само преките данъци, но и до ДДС. По него ще се предоставя информация от банки и други финансови институции, както и от всяко лице, включително пълномощник и попечител, което действа в качеството на агент или довереник. Ще могат да бъдат изисквани сведения за собствеността на юридически лица и граждански дружества, включително когато става дума за верига от собственост. При фондациите ще бъде предоставяна информация за основателите, членовете на съвета и бенефициентите, при тръстовете – за основателите, попечителите, протекторите, бенефициентите и собствеността им. Ограничения в исканията за информация има единствено по отношение на публични дружества и публични колективни инвестиционни фондове.

Освен това със споразумението се уреждат данъчни ревизии на чужда територия, като те включват разпитване на физически лица и изследване на писмени документи с предварителното съгласие на заинтересованите лица.

През 2013 е предвидено същото споразумение да бъде подписано и с друга офшорна зона под властта на британската корона – остров Джърси. По информация на министерството на финансите то предстои да бъде сключено и ще бъде подобно на това с Гърнси.

Политиката на ЕС и ОИСР е насочена към пълното изчезване на офшорните зони, особено в и около Европа. Гърнси, Джърси, Нидерланските Антили, Аруба, Бермуда, остров Ман, Бахамите, Лихтенщайн, Мароко, Андора, Сан Марино и други подобни "данъчни убежища" вече имат подписани многобройни споразумения за обмен на данъчна информация с европейски държави, САЩ, Канада, Австралия и други.

Остров Гърнси официално се води владение на британската корона, а не част от Обединеното кралство и не е член на Европейския съюз. Гърнси има специален статут и е разглеждано като част от Европейската общност по отношение на повечето аспекти на свободното придвижване на стоки. Известен е като "икономически рай" заради ниските си или несъществуващи корпоративни данъци. По българското законодателство островът се води една от около 50 "юрисдикции с преференциален данъчен режим". По тези причини България няма с Гърнси спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, каквито са сключени с европейските страни по изисквания на директива на ЕС.