Парите на почти 100 хил. души могат да потънат в НОИ

Според института осигурените трябва първо да прехвърлят партидите си от частния в държавния фонд, а след това ще разберат дали това ще им донесе по-високи пенсии

3000 пенсионери са подали заявления за прехвърляне на партидите им от частен фонд в НОИ.
3000 пенсионери са подали заявления за прехвърляне на партидите им от частен фонд в НОИ.    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
3000 пенсионери са подали заявления за прехвърляне на партидите им от частен фонд в НОИ.
3000 пенсионери са подали заявления за прехвърляне на партидите им от частен фонд в НОИ.    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

Около 98 хил. души ранно пенсионирани категорийни работници, военнослужещи, полицаи и пожарникари ще разберат дали ще получат по-висока пенсия едва след като прехвърлят партидите си от частния фонд в НОИ. Това пишат от държавния осигурителен институт до Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване в кореспонденция между двете страни. От асоциацията пък от своя страна посочват, че заради непълно законодателство няма да могат да прехвърлят партидите на осигурените при тях лица.

Има ли право на избор

В писмото си НОИ казва, че при прехвърлянето "не се касае за сравняване и информиран избор между сродни права" и заради това не е необходимо лицата да получат предварително информация какъв ще бъде бъдещият размер на пенсията им. В случая обаче може да се получи така, че с надеждата за по-висока пенсия ранните пенсионери да прехвърлят срещу неясно какво парите си в НОИ и едва след това да научат дали изобщо пенсията им се увеличава, защото получават само право на преизчисляване. Така, от една страна, те нямат информиран избор, за да изберат по-благоприятния вариант, защото НОИ не дава конкретни изчисления. От друга, губят правото да си върнат обратно партидата, ако не са доволни, тъй като изборът в случая е еднократен.

Това е поредното официално признание на държавата, че с новия Кодекс за социално осигуряване (КСО) не се дава избор на осигурените. Заради това група осигурени лица подаде петиция до омбудсмана, с която настоява промените в КСО да бъдат отменени от Конституционния съд заради противоречие с основния закон.

Спирачка пред прехвърлянето

В писмото си до НОИ пенсионните фондове пък посочват, че няма да могат да прехвърлят партидите на осигурените при тях лица. Първата причина е, че заявленията, утвърдени от НОИ, не дават достатъчно гаранция, че наистина са попълнени от самите пенсионери, и то доброволно, или че въобще са подадени от лица, които имат право на преизчисляване на пенсията им и отговарят на посочените в закона условия. Освен това НОИ няма да праща съпътстващи документи до пенсионните фондове, че става дума за съответния пенсионер, а и ще попълва служебно информацията в кой фонд е осигурен той.

Втората причина е, че пенсионните дружества носят отговорност и подлежат на санкции от КФН, ако прехвърлят средства на гражданите, без да e категорично ясно дали това са валидни заявления и дали се касае за доброволен информиран избор. В писмото си НОИ посочва, че парите на ранните пенсионери ще трябва да се преведат от универсалните фондове в специален фонд, който още не е създаден, а до създаването му - директно във фонд "Пенсии". Законът обаче ясно задължава държавните институции да създадат този нов фонд и да дадат избор на осигурените лица. Не е ясно защо той е "изпаднал" от всички актове и документи на МС, НОИ и НАП. Така пенсионните фондове считат, че няма валидно правно основание, въз основа на което да се разпореждат със средства на осигурените, да закриват партидите им и да прекратяват договорите им.

Към началото на седмицата заявленията за преизчисление на пенсиите и прехвърляне на партиди са около 3000 по данни от НОИ.