Близо един милион лева е получило ръководството на БНБ за 2014 г.

Остава тайна колко точно е вземал бившият гуверньор Иван Искров

Според информацията, която депутат тиражира от трибуната на Народното събрание през юли, Иван Искров е получавал по 45 хил. лв. месечно, а подуправителите му - с 10% по-малко
Според информацията, която депутат тиражира от трибуната на Народното събрание през юли, Иван Искров е получавал по 45 хил. лв. месечно, а подуправителите му - с 10% по-малко    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Според информацията, която депутат тиражира от трибуната на Народното събрание през юли, Иван Искров е получавал по 45 хил. лв. месечно, а подуправителите му - с 10% по-малко
Според информацията, която депутат тиражира от трибуната на Народното събрание през юли, Иван Искров е получавал по 45 хил. лв. месечно, а подуправителите му - с 10% по-малко    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
По груби сметки средно по 11 870 лв. месечно е вземал член на управителния съвет, но като гуверньор Иван Искров е получавал повече от останалите.

Близо един милион лева са си поделили бившият управител на БНБ Иван Искров и членовете на екипа му през миналата година. Точната сума е 997 хил. лв., или средно по 11 870 лв. на човек месечно за заплати и бонуси, като не е ясно дали сумата е нетна или в нея са включени и разходите за данъци и осигуровки. Източник на информацията е централната банка, която е предоставила данните на информационния сайт OffNews след отправено искане по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). С това медията прави първия от години насам успешен пробив да разчупи необоснованата практика на БНБ да пази в тайна размера на възнагражденията на служителите си. Заявка, че ще направи тази информация публична по примера на централните банки по целия свят, направи новият гуверньор на БНБ Димитър Радев при встъпването му в длъжност през юли. Въпреки ангажимента му за повече прозрачност, ръководената от него институция не конкретизира сумите, които са получили Искров и другите шестима членове на управителния съвет въпреки изричното искане на OffNews. Така запазването на комфорта им чрез отказ от "индивидуализиране на съответните лица по признак "икономическа идентичност", както пише в отговора до OffNews, се оказва по-приоритетно за централната банка, отколкото удовлетворяването на обществения интерес по въпроса какви възнаграждения са получили отговорните лица в БНБ по време на най-голямия банков фалит в България.

Полутайна

Интересът към заплатите на ръководните кадри в БНБ и най-вече към методиката, по която се определят те, е продиктуван от липсата на прозрачност по темата, което противоречи на практиката в банковите регулатори по света. Въпроси и запитвания по ЗДОИ са били отправяни и друг път от медиите, но без резултат.

В условията на такъв информационен вакуум, през юли депутатът отцепник от Патриотичния фронт Велизар Енчев каза от трибуната на Народното събрание, че по негова информация Иван Искров е взимал по 45 хил. лв. месечно, а подуправителите му са вземали с 10% по-малко. Методиката, по която се определяли, вземала предвид равнището на заплатите на мениджърите на големите търговски банки. Пак според депутата заплащането се променило драстично от 2007 година, като преди това било значително по-малко: по 8 хил. лв. за управителя плюс 3 хил. лв. за участие в управителния съвет, а за подуправителите възнаграждението е било 7 хил. лв. месечно плюс 3 хил. лв. за участия в заседанията на ръководния орган. Информацията не беше нито потвърдена, нито отречена от БНБ.

Две седмици след встъпването в длъжност на новия гуверньор Димитър Радев централната банка прие промени и за пръв път публикува методиката за определяне на заплатите на членовете на УС. Тя ги обвързва със средното месечно възнаграждение на ръководителите на банките в България, както следва: 70% за управителя на БНБ; 60% за подуправителите и 20% за другите членове на ръководния орган. Освен това се отменят възнагражденията за участие в заседанията на УС за управителя и подуправителите и се въвежда лимит за общото възнаграждение на управителя и подуправителите, включително допълнителното материално стимулиране до 15 368 лева за управителя, 13 173 лева за подуправителите и по 4 391 лева за другите членове на УС. БНБ се ангажира да оповестява публично размера на месечните възнаграждения на ръководството в годишните си отчети. След отказа от конкретика при запитването на OFFNews обаче не е ясно дали тези данни пак няма да се дават общо за всичките седем членове на мениджмънта.

Милион за труда им по проспиването на милиардите

Така първата официална информация по темата не опровергава напълно като спекулация депутатските твърдения за 45 хил. лв. месечна заплата на Искров, но най-вероятно тя е била по-ниска. Грубите сметки показват, че заедно с другите шестима членове на управителния съвет Искров е участвал в подялбата на 83 хил. лв. месечно, като със сигурност в качеството му на гуверньор е получавал по-голям процент. Според новата методика на БНБ управителят получава около 23% от общата сума. Хипотетично, ако съотношението е било такова и по времето на Искров, то излиза, че той би получавал по 18 776  лв.

През 2014 година в екипа му работеха Калин Христов, който запази поста си като подуправител и ръководител на управление "Емисионно" и в сегашния управленски борд; Димитър Костов, който вече е подуправителя, ръководещ "Банков надзор"; Цветан Гунев, който беше подуправител на същото управление, но бе отстранен заради случая с КТБ и сега е разследван от прокуратурата, Стати Статев; Боряна Пенчева и Лена Русенова, която е в банката от 13 юни 2014 година, и Пенка Кратунова, която напусна ръководството на 12 юни миналата година.