Чуждите инвестиции продължават да растат през юли

Вложенията в дялов капитал и в дългови инструменти през месеца са почти поравно, показват данните на БНБ

   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
907.3

млн. евро са нетните инвестиции в България за първите седем месеца на годината

Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за 108.2 млн. евро са влезли в България през юли, показват данните на БНБ. На фона на отчетения за месеца минимален ръст на износа от едва 2% вложенията на чуждестранните инвеститори в страната са с 55% повече спрямо същия месец на миналата година. Така ПЧИ запазват положителната си посока, отчетена към края на полугодието, след като в първите месеци на годината изоставаха спрямо равнищата си от 2014 г. При това данните на централната банка са предварителни и подлежат на ревизиране, което в повечето случаи е в посока нагоре.

Общо от началото на годината в страната са влезли нетни инвестиции в размер на 907.3 млн. евро (2.1% от БВП), което е 4.8% повече спрямо отчетеното за периода януари - юли 2014 г.

Стратегически интерес

Макар и с по-бавни темпове, данните показват и запазването на интереса към вложенията в дялов капитал, които са измерител за дългосрочните инвестиционни намерения на чуждестранните компании към страната. През юли размерът на средствата, които са били вложени в дялов капитал и в дългови инструменти, е почти равен – съответно 45 и 49.8 млн. евро. В първата група влизат вложенията в новосъздадени или придобити компании в България, както и сделките с имоти – т.е. инвестиции, от които излизането отнема повече време в сравнение с изтеглянето на средства, които са били предоставени под формата на вътрешнофирмени заеми за дъщерни дружества в страната, било то за оборотни или за инвестиционни цели.

Данните от началото на годината също сочат плавно увеличаване на стратегическите инвестиции – средствата, вложени в дялов капитал за януари - юли 2015 г., са 219.1 млн. евро, което е със 7.14% повече спрямо същия период на миналата година. Увеличението при инвестициите в дългови инструменти за периода е с 5.19% до 594.3 млн. евро (виж графиката).

В същото време обемът на печалбите, които чуждестранните компании реинвестират на местния пазар, остава традиционно нисък. През юли реинвестираната печалба (частта на чуждите компании и физически лица в неразпределената печалба или загуба на месните предприятия) е в размер на 13 млн. евро, с което общият им обем от началото на годината достига 93.9 млн. евро. За последните 15 години тези инвестиции формират около 6% от общите чуждестранни вложения в страната.

Откъде идват инвестициите

Основният поток на международните инвестиции в България продължава да идва от Холандия, показват данните на БНБ – общо 620.2 млн. евро от началото на годината до края на юли. Причината е правният режим за регистриране на фирми в западноевропейската държава, който позволява създаването на компании с ограничена отговорност под т.нар. форма B.V., които на практика са офшорни. Под тази форма заради възможностите за данъчни облекчения са регистрирани и дружествата, които са собственици на много от големите български компании.

Сред страните, от които идват големи инвестиции в България, традиционно се нареждат и Австрия, Норвегия, Франция, Белгия и Италия. Основната част от вложените от компаниите от тези държави средства продължава да бъде под формата на дългови инструменти, сочи статистиката.