ЕК препоръчва на работодателите да наемат безработните дългосрочно

Въпреки че безработицата в ЕС спада от 2013 г. насам, дългосрочната безработица спря да расте едва тази година

В момента 23 милиона души в ЕС са безработни, а от тях 12 милиона са без работа от повече от 1 година
В момента 23 милиона души в ЕС са безработни, а от тях 12 милиона са без работа от повече от 1 година    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
В момента 23 милиона души в ЕС са безработни, а от тях 12 милиона са без работа от повече от 1 година
В момента 23 милиона души в ЕС са безработни, а от тях 12 милиона са без работа от повече от 1 година    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Комисарят по заетостта и социалните въпроси Мариан Тисен: "Размерът на дългосрочната безработица се удвои между 2007 г. и 2014 г., като вече засяга около 12 млн. души в ЕС, които в продължение на повече от 1 година не са успели да си намерят работа."

Окуражаване на повече безработни да се регистрират в службите по заетостта, индивидуални оценки на всеки регистриран за неговите нужди и потенциал и споразумение за връщане на работа на всички регистрирани и трайно безработни след не повече от 18 месеца безработица. Това са трите предложения на Европейската комисия (ЕК) към държавите от ЕС за справяне с дългосрочната безработица, които бяха обявени в четвъртък. Всяка страна членка обаче трябва сама да определи начина, по който ще приложи тези препоръки, в зависимост от собствените си характеристики. ЕС няма да отпуска допълнително финансиране, а предлага държавите по-активно да се възползват от възможността да финансират инициативите си със средства от Европейския социален фонд.

Колко е голям проблемът

"Икономическото възстановяване в Европа води бавно до създаване на работни места. Въпреки това в момента 23 милиона души в ЕС са безработни, а от тях 12 милиона са без работа от повече от 1 година." Това обяви европейският комисар по заетостта и социалните въпроси Мариан Тисен пред журналисти в началото на септември в Брюксел. Проблемът е, че, въпреки че безработицата в ЕС спада от 2013 г. насам, дългосрочната безработица спря да расте едва тази година, а възможностите за трайно безработните да си намерят работа намаляват, колкото повече време те прекарат извън трудовия пазар. За България данните на Евростат за 2014 г. показват, че 60.4% от всички регистрирани безработни са дългосрочно такива, което ни поставя на 4-о място в ЕС по този критерий – с по-голям дял на трайно безработните са само Гърция, Словакия и Италия.

Какво се предлага

ЕК публикува предложение, което Съветът на ЕС ще трябва да обсъди и да приеме. Целта на предложението е да се подобрят услугите, които се предоставят на дългосрочно безработните, с което да се улесни връщането им на пазара на труда. За целта обаче първо трябва да се подтикнат по-голям брой безработни да се регистрират в бюрата по труда. Това според експерти от комисията може да се случи чрез широк набор от мерки – адекватни помощи, които обаче да са достатъчно по-ниски от заплатата, която би получавало лицето, ако работи, както и ефективни услуги от страна на съответните служби по заетостта. Предлага се да се улесни административното обслужване, така че съответното лице да не минава през различни служби, а само през една. Освен това на всеки безработен трябва да се направи задълбочена индивидуална оценка, която да взема предвид възможностите му и конкретните му нужди за преквалификация например. Тази оценка трябва да бъде системно ревизирана. Всеки безработен трябва да сключи и писмено споразумение за връщане към работа най-късно до 18-ия месец от датата, в която се е регистрирал като безработен. То ще представлява конкретен и персонализиран план за връщане на работа, в който могат да се включват предложения за помощ за търсене на работа, допълнителни обучения и помощи за жилище, транспорт и други услуги.

Предложението на ЕК е да се включат активно и самите работодатели чрез партньорства с публичните власти и получаване на финансови стимули да наемат трайно безработни.

Конкретните решения как точно да се въведат тези препоръки обаче остават задача на националните правителства. Те ще могат да ползват пари от Европейския социален фонд, като финансирането ще се определя в зависимост от качеството на предложените от тях проекти и програми. Комисарят подчерта обаче, че тази инициатива не може да замести макроикономическите политики, които да създават повече работни места.