Пенсиите ще се увеличат с 2.5% през 2016 г.

Минималните осигурителни прагове в секторите без споразумения засега няма да се вдигат административно

От социалното министерство все още не са обявили дали министър Калфин ще вдигне или не минималните осигурителни доходи в секторите, където няма договорка между социалните партньори за това.
От социалното министерство все още не са обявили дали министър Калфин ще вдигне или не минималните осигурителни доходи в секторите, където няма договорка между социалните партньори за това.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
От социалното министерство все още не са обявили дали министър Калфин ще вдигне или не минималните осигурителни доходи в секторите, където няма договорка между социалните партньори за това.
От социалното министерство все още не са обявили дали министър Калфин ще вдигне или не минималните осигурителни доходи в секторите, където няма договорка между социалните партньори за това.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Средният размер на пенсията ще бъде 331.62 лв.

Пенсиите ще бъдат индексирани с 2.5% от 1 юли 2016 г., предвижда проектобюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО), който ще бъде разгледан в петък от надзорния съвет на Националния осигурителен институт. В него се очаква увеличение на разходите и трансферите от 9.629 млрд. лв., заложени за 2015 г., до 10.044 млрд. лв. през 2016 г. Наред с това обаче се предвижда и ръст на приходите от осигуровки до общо 4.969 млрд. лв, а дефицитът от около 5 млрд. лв. ще се финансира от бюджета. Причините за тези очаквания се базират на предвижданото повишение на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, както и на нарастването на наетите през последната година. Засега изглежда, че не се предвижда административно увеличаване на минималните осигурителни доходи в секторите, където работодатели и синдикати не успяха да се споразумеят за размера им.

Леко увеличение на пенсиите и повече пенсионери

Индексацията по швейцарското правило ще е с 2.5% от 1 юли, когато минималната пенсия за стаж и възраст ще нарасне от 157,44 лева на 161.38 лева, а социалната пенсия за старост от 115.15 лв. ще стане 118.03 лв. Средният размер на пенсията се предвижда да стигне 331,62 лв. при очакван среден размер за 2015 г. от 320.55 лв. Таванът на пенсиите няма да нараства и ще остане 910 лв. Така очакванията са за реален ръст на пенсиите от 2.6 на сто при прогнозирана инфлация от 0.8% за 2016 г.

Заедно с това се очаква, че броят на пенсионерите в страната ще се увеличи с 12 000 спрямо 2015 г. и ще достигне 2 186 200 души поради по-плавното увеличение на пенсионната възраст и осигурителен стаж (с 2 месеца вместо с 4) и въвеждането на възможност за ранно пенсиониране до 12 месеца преди възрастта от 60 г. и 10 месеца за жените и 63 г. и 10 месеца за мъжете. Това ще доведе до повишаване на разходите в бюджета на ДОО до 10.37 млрд. лв., като от тях 8.7 млрд. лв. ще са за изплащане на пенсии, което е увеличение от 3.8% (318,7 млн. лв.) спрямо очакваното изпълнение на разходите за пенсии за 2015 г. Така разходите за пенсии следващата година ще бъдат 9.9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), както и през последните две години, пише още в доклада към проекта.

Минималните осигурителни прагове не се вдигат за секторите без споразумения

Въпреки че осигурителните вноски няма да се вдигат през 2016 г., а през 2017 и 2018 г. в проектобюджета на ДОО се залага ръст от 5.5% спрямо изпълнението на приходите от вноски на бюджета за 2015 г., обясни Димитър Бранков от Българска стопанска камара (БСК), който е и член на надзорния съвет на НОИ. По думите на Бранков като причина за очакваните по-високи приходи от осигурителни вноски се посочва скромният прогнозиран ръст от 0.3% на броя на осигурените лица и ръста от 4.5% на средния осигурителен доход. За това допринася и очакваното вдигане на минималната работна заплата до 420 лв. от 1 януари 2016 г., както и средното повишаване на минималните осигурителни доходи от 7.6% за 48 сектори, където работодатели и синдикати постигнаха договореност. За останалите сектори, където не са постигнати споразумения, не е приложено увеличение на минималните осигурителни доходи с изключение на тези, които са в размер по-нисък от 420 лв., колкото трябва да стане минималната работна заплата следващата година, пише в доклада към проекта за бюджета. Това вероятно означава, че социалният министър Ивайло Калфин няма да увеличи административно минималните осигурителни прагове за икономическите дейности, където работодатели и синдикати не стигнаха до споразумение. От Министерството на труда и социалната политика засега се въздържат да съобщят дали е взето официално решение дали да се вдигнат или не тези прагове.

Макар и в по-малка степен, като фактор за по-високите приходи от осигуровки се взема предвид и добрата тенденция на пазара на труда, която започна през 2014 г. и продължи в началото на тази година – безработицата падна под 10%, а заетостта се увеличава. Така например отчетът на НОИ за първата половина на 2015 г. показа, че разходите за обезщетения за безработица са намалели с над 5% до 171 млн. лв.

Другите промени

Засега няма да се вдига максималният осигурителен доход. За 2015 г. той беше повишен с 200 лв. до 2600 лв. и ще остане на това равнище и през 2016 г. Променя се обаче минималният осигурителен доход за земеделските производители. Той ще нарасне с 30 лв. до 330 лв. Той беше повишен и миналата година – от 240 лв. на 300 лв. Държавата не залага да увеличава размера на обезщетението за гледане на малко дете и той остане 340 лв. Не се променя и срокът за изплащането му. Без промяна ще остане и минималният размер на дневното обезщетение за безработица от 7.20 лв.