Държавната енергетика подобрява резултатите си

Към края на септември дружествата отчитат ръст на приходите, а почти всички – и по-висока печалба

Енергийният министър Теменужка Петкова предприе редица мерки за стабилизиране на сектора от началото на годината, но резултатите все още са колебливи
Енергийният министър Теменужка Петкова предприе редица мерки за стабилизиране на сектора от началото на годината, но резултатите все още са колебливи
Енергийният министър Теменужка Петкова предприе редица мерки за стабилизиране на сектора от началото на годината, но резултатите все още са колебливи    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Енергийният министър Теменужка Петкова предприе редица мерки за стабилизиране на сектора от началото на годината, но резултатите все още са колебливи    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Държавните енергийни предприятия са подобрили финансовите си резултати през тази година, въпреки че за оптимизъм все още е рано. Всички дружества увеличават приходите си през първите девет месеца, а повечето от тях повишават и печалбата си, става ясно от публикуваните отчети. Голямото изключение е Националната електрическа компания, която е огледало на цялата система. Въпреки че дружеството отчита по-малка загуба от миналата година, резултатите й се влошават след първото тримесечие.

БЕХ без дъщерните дружества

Българският енергиен холдинг повишава леко печалбата си за деветте месеца на годината, но данните са от неконсолидирания отчет и не отразяват резултатите на дъщерните дружества. Приходите на холдинга са нараснали заради увеличените приходи от дивиденти, въпреки че дела от печалбата, който дъщерните дружества отчисляват, беше намален от 70 на 60% от средата на март тази година. Компанията отчита също по-високи финансови приходи, главно от лихви, в резултат на новопредоставени кредити на дъщерни дружества. В отчета обаче се отбелязва, че от начислените 49.5 млн. лв. лихви за периода реално платени са 10.2 млн. лв. През тази година холдингът е предоставил допълнителни заеми за общо 35 млн. лв. на "Мини Марица-изток" и ТЕЦ "Марица-изток 2" за "набавяне на критично нужната ликвидност в дружествата и посрещане на неотложни плащания към контрагенти". От БЕХ подчертават също, че 2015 г. се е оказала изключително трудна за двете дъщерни компании, поради което те продължават да не обслужват кредитите си.

Активите на холдинга са се повишили с 2.7%, което е резултат от увеличаването на капитала на Българската енергийна борса и вноската в капитала на "Ай Си Джи Би", което управлява изграждането на междусистемната газова връзка Гърция – България. Ръстът освен това се дължи на придобитите от БЕХ вземания от "Топлофикация София" за 78.6 млн. лв. по договор за цесия с "Булгаргаз". Това обаче води дотам, че към края на септември вземанията на БЕХ от дъщерни дружества са 1.6 млрд. лв. и са свързани с предоставени заеми и дължими дивиденти.

Четворна загуба за ТЕЦ "Марица-изток 2"

Приходите на електроцентралата се увеличават за деветте месеца на годината благодарение главно на повишените със 7.8% продажби на електроенергия. Основната част от количеството (над 3/4) е продадено на свободния пазар, като най-значително увеличение е регистрирано през август и септември. Повишение има и като стойност, тъй като среднопретеглената цена на свободния пазар е нараснала през тази година. Увеличили са се и продажбите на балансираща енергия. Според дружеството централата има позицията на основен участник на балансиращия пазар след въведения през юни 2014 г. нов пазарен модел. Рязко се понижават обаче приходите от студен резерв заради регулаторни ограничения, които не позволяват на компанията да се класира на търговете на ЕСО.

Разходите на дружеството също са нараснали, основната причина за което е повишената цена на въглищата от "Мини Марица-изток" от юли 2014 г. Тогава тя беше определена на 77 лв./т условно гориво при 75 лв. преди това. Друг покачващ се разход е за парникови газове. Това се дължи както на непълното признаване на тези разходи в цената на електроенергията съгласно решение на енергийния регулатор от юни миналата година, така и на по-високата цена на квотите.

Дружеството увеличава загубата си над четири пъти, което то обяснява с намалелите приходи от студен резерв и разполагаемост и силно увеличените разходи за емисии.

Към края на септември дружеството не е направило вноска във фонд "Сигурност на електроенергийната система", тъй като е имало неясноти за базата за определяне на таксата. Според последните промени в енергийния закон обаче то ще трябва да преведе 5% от приходите си от произведения и продаден ток, което допълнително ще се отрази негативно, посочват от ТЕЦ "Марица-изток 2". Отрицателният ефект се изчислява на между 6.1 млн. лв. и 6.2 млн. лв.

От отчета става ясно още, че дружеството е поискало от БЕХ да се увеличи капиталът му с общо 155.2 млн. лв. чрез апорт на задълженията на централата към холдинга. Директорите на БЕХ са решили капиталът да се вдигне с 55.3 млн. лв., но се чака одобрение от енергийния министър.

Добри резултати за мините, но на глинени крака

Учудващо добри резултати на фона на свита ликвидност отчита най-голямата въглищна мина в страната. За деветте месеца на годината печалбата на "Мини Марица-изток" нараства три пъти и половина спрямо същия период на миналата година. С четвърт по-високи са приходите на дружеството от продажба на въглища, което се дължи на по-големия добив, по-високата калоричност и увеличените цени на въглищата. Разходите също са нараснали в сравнение с миналата година, но са били по-ниски от планираните.

Рязко са се увеличили обаче вземанията от клиенти, което е довело до утрояване на краткотрайните активи. Това от своя страна води до забавяне на плащания към доставчици и банки и е причина за значителния ръст на краткосрочни задължения на компанията, се посочва в отчета. Дружеството има просрочия към банки, към БЕХ (по заем) и към държавния бюджет. Концесионни такси също не са плащани последните години. За първата половина на 2015 г. мините дължат малко над 9 млн. лв., които вече са просрочени, а просрочията по концесионни такси от предни години са за над 38 млн. лв. Задължения има и към общинския бюджет. Над два пъти са намалели паричните средства на компанията – от близо 2 млн. лв. година по-рано до едва 838 хил. лв. в края на септември. От отчета става ясно още, че направените откривки са по-малко от миналата година и под планираното за тази. Дружеството изостава от програмата и в ремонтите и инвестициите.

Ръст на свободния пазар за АЕЦ "Козлодуй"

АЕЦ "Козлодуй" успява да увеличи приходите си за деветмесечието въпреки намаленото производство на електроенергия с 2.3% до 11.5 млн. МВтч. Причината за понижението е по-продължителният планов ремонт на един от реакторите и липсата на търсене на регулирания пазар. Доставките за НЕК са намалели с над 25%, но са се увеличили продажбите по свободно договорени цени с 14%. Нещо повече - пазарните продажби са реализирани при по-висока цена от тази, на която централата доставя на НЕК. В резултат на това компанията увеличава печалбата си с една трета тази година.

ЕСО излиза на печалба

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) успява да преодолее загубата от миналата година и да отчете близо 60 млн. лв. печалба за деветчесечието на 2015 г. За подобряване на финансовия резултат е помогнал увеличеният износ на електроенергия от страната, както и прехвърлянето на преноса от НЕК към ЕСО през февруари миналата година. Приходите на дружеството като цяло нарастват. Най-значително е увеличението при приходите от пренос (77% до 249 млн. лв.), тъй като за миналата година такива не са отчитани за целия период, а само след 4 февруари, когато влезе в сила лицензията на ЕСО за пренос. Освен това са нараснали както пренесените количества, така и цената пренос. Увеличение има и на приходите от управление на електроенергийната система. Намаляват приходите от предоставен достъп до мрежата (с 37%) заради по-ниската цена, определена от КЕВР, което не успява да компенсира по-високите количества енергия за вътрешния пазар и за износ, се посочва в отчета. Повече са приходите на оператора и от достъп от ВЕИ след вдигането на цената от 1 август тази година.

 
Финансови резултати (млн. лв.)
 ПриходиПечалба
 Q3 2015Q3 2014ПромянаQ3 2015Q3 2014Промяна
БЕХ92.688.05.3%118.6116.12.1%
НЕК2259.82085.98.3%-310.5-425.2 
ТЕЦ Марица изток 2457.0425.47.4%-61.8-16.9 
Мини Марица-изток425.6347.722.4%58.212.8353.9%
АЕЦ Козлодуй644.7628.72.6%118.089.531.9%
ЕСО*454.9341.233.3%58.6-11.3 

*Печалбата е преди данъци

Източник: Финансови отчети

2 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  m_style avatar :-|
  m_style
  • + 4

  Стана ли ясна илюзията за евтиния ток от БГ производителите - няма инвестиции в сероочистки, следователно има високи разходи за емисии + отрязване на субсидията за студен резерв /което по същество е такса плащам за да не работиш/ = четирикратно увеличение на загубата! Защо - защото са държавни! И ако държавата вземе да ги приватизира или инвестира каквото е необходимо, тези централи ще се доближат до американските, както и разбира се цената на тока. Но ще има по-чист въздух и по-малка зависимост от Москва за енергийни доставки. Ама всъщност "КОЙ" се интересува? - зависи къде са кавичките около КОЙ или около интересува... До тогава лапайте патки по идеите на КРИБ за национализация чрез държавен дълг. Е те това е капитализъм според КРИБ, ама не от оня "загниващ американски империализъм", а от модерния олигархизъм...Същото като вица за компютрите и компотите...

  Нередност?
 • 2
  strahilll avatar :-(
  strahilll
  • - 1
  • + 1

  До коментар [#1] от "m_style":

  Не бъркайте сероочистки с парникови газове. Сероочистващите инсталации улавят серни съединения. Парниковите газове са основно за въглероден диоксид - от изгарянето на въглищата.
  Държавните дружества са тези, които спазват всички екологични изисквания. Частните (на ковачки) не спазват, въпреки това им се плаща студен резерв, вместо да бъдат затворени.
  Цената на държавния ТЕЦ МИ2 е няколко пъти по-ниска от американските именно заради плащанията за мощност. На американските се плаща пълна мощност, дори когато не работят.

  Нередност?
Нов коментар