Неизвестна компания ще пише инвестиционна стратегия на България

БАИ обяви съмнителна обществена поръчка, която дублира вече съществуващи държавни документи

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев не вижда проблем в поръчката
Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев не вижда проблем в поръчката    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев не вижда проблем в поръчката
Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев не вижда проблем в поръчката    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Рискът е страната да получи некачествен документ.

Неизвестна фирма, без сайт и доказани експерти за 11 календарни дни ще определи кои трябва да се приоритетните индустрии в страната и да изготви стратегията и анализа на конкурентните предимства, с които България ще се представя пред чуждестранните инвеститори през следващите пет години. До избора се стига чрез обществена поръчка, която не е незаконна, но е подготвена така, че качеството на документа е без значение. Първо, вратите за участие са прекалено широко отворени - допускат се кандидати, които са изпълнили дори и само една обществена поръчка, съдържаща консултантска услуга. Второ, в критериите за класиране се залага кандидатите да се състезават и по срок. И трето, изискванията на самата поръчка донякъде повтарят вече съществуващи държавни документи (виж карето).

Обществената поръчка е на етап избран печеливш - въпросната "Ди Джи консулт". Няма законови основания другите кандидати да оспорят процедурата, така че скоро и договорът ще е факт. Още повече че поръчителят - Българската агенция за инвестиции (БАИ), не вижда проблем. Така до края на годината буквално ще се усвоят 158 хил. лв. еврофондове. А резултатът явно няма значение.

България вече е организирала подобна поръчка. Но тя беше с гиганта AT Kearney и срокът беше 30 месеца, а сега е 80 пъти по-кратък. Новата задача е дори по-амбициозна - да се изготви стратегически анализ на конкурентните предимства на българската икономика и да се набележат индустрии, в които да се привличат чужди инвестиции в периода 2015 - 2020 г.

Бавно начало

Обществената поръчка "Изработване на стратегически, правен и сравнителен правен анализ за нуждите на инвеститорите в България" е обявена в края на юли тази година. Обяснението на агенцията за забавената поръчка, което е довело до определяне на максимален срок за изпълнението й от 2 месеца, е свързано с бюрократичните процедури. Ръководството е установило, че са налични икономисани средства от други дейности по договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма, споразумението е удължено, но прехвърлянето на средствата в дейностите е отнело технологично време. 2 месеца е точно срокът, след който вече не могат да се изпълняват и отчитат проекти по отминаващия програмен период.

"Допълнително забавянето е продиктувано от сложността на предвидената за обявяване обществена поръчка, която е предвидено да бъде обявена в три отделни обособени позиции", отговаря писмено Теодора Ставрева, главен експерт и член на комисията по поръчката, въпреки че въпросите бяха адресирани към изпълнителния директор Стамен Янев. Отговорът на БАИ буди учудване. Обществени поръчки със същия предмет са били изготвяни и в предишни години в рамките на оперативната програма. През 2010 г. например е открита процедура за изготвяне на стратегически анализ, през 2011 г. - на правния анализ.

В поръчката се разчита и на твърде широки критерии кой може да участва. Няма изискване да е правил нещо подобно по света и у нас, а просто да е печелил поръчка за каквато и да било консултантска услуга.

Бързият печели

Ключов е и начинът за избор на изпълнител, който БАИ залага. В предишните поръчки техническата част от офертата е била основен показател с тежест 70%, а другият е бил предложената цена. При настоящото състезание от агенцията решават, че въпреки поставения от тях максимален срок от само два месеца ще поставят допълнителен критерий - срок за изпълнение. Резултатите не са изненадващи. Всички шест кандидата имат максималния брой от 40 точки по критерий 1 - оценка на техническото предложение, и така срокът за изпълнение (с тежест 20 точки), се явява ключов при класирането заедно с цената, която има същата тежест.

Запитани от кого и защо точно така са разработени критериите за оценка, от БАИ отговарят отново формално: "Критериите за подбор на кандидатите и за оценка и класиране на офертите са изработени от екипа на Българската агенция за инвестиции в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки." При повторно запитване, адресирано отново конкретно към изпълнителния директор Стамен Янев, пак получаваме чиновническо обяснение: "Както вече ви отговорихме, критериите са заложени от екипа на Българската агенция за инвестиции. Те отговарят изцяло на Закона за обществени поръчки. Според последните изменения в ЗОП от юли 2014 г. в методологията трябва да има само обективни критерии, с което ние сме се съобразили, за да постигнем максимална прозрачност при провеждането на конкурса за изпълнител."

Според БАИ срокът от 11 дни за такъв анализ е достатъчен, тъй като "заложените критерии за допустимост на участниците до участие в процедурата предполагат кандидатите да бъдат лица с опит в дейности, сходни с предмета на обществената поръчка".

Подобна е ситуацията и с втората част на поръчката, където избраният изпълнител адвокатско дружество "Попов и партньори" ще изпълни заданието по две обособени позиции за общо 17 дни, при положение че другите кандидати предлагат срокове от над месец само за една позиция.

Победителят - специалист по малки европроекти

За опита на избрания кандидат и екипа му е трудно да се разкаже, тъй като "Ди Джи консулт" няма уебсайт и не пожела да говори. Единственото, което се открива за дейността й, е от системата за еврофондовете ИСУН, където фигурира като изпълнител на 18 европроекта от 2011 г. досега. Общата стойност на изплатените по тези дейности средства е 13.3 млн. лв., но те са поделени между "Ди Джи консулт" и съизпълнителите по отделните проекти, които най-често са на малки общини в страната. Сред проектите са "Подкрепа за развитие и популяризиране на район Ловеч", "Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в община Пещера", "Внедряване на иновативни сладкарски изделия", "Повишаване на квалификацията на служителите в община Долна Митрополия", "Осигуряване на ефективен процес на предоставяне на административни услуги чрез въвеждане на стандарт за система за управление на качеството в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури" и т.н. За последната поръчка е подаден сигнал до сайта komentator.bg през май тази година, в който се твърди, че "Ди Джи консулт" е избрана като изпълнител между 12 фирми, с предложена цена от приблизително 140 000 лв. при таван на процедурата от 227 500 лв. "Фирмата не е позната в бранша, а кратко проучване показа, че за да покрие изискванията за участие, е преминала одит за разширение на обхвата си на сертификат по ISO 9001:2008 на 26 март, ден преди крайния срок за участие", посочват в komentator.bg.

"Капитал Daily" се свърза с управителя на фирмата Димитър Димитров, за да получи информация относно експертизата на компанията и изпълнените от нея сходни с поръчката проекти, но Димитров отказа да коментира, преди срокът за обжалване избора на изпълнител да е приключил.

Справка в информационната система ДАКСИ показва, че към март 2015 г. социално осигурените служители на дружеството са трима. Най-много са били през януари 2015 г. - 5 души, а през годините от 2011 насам са били предимно един или двама. Според информация от Търговския регистър приходите на компанията за 2014 г. са 419 хил. лв., а печалбата е 105 хил. лв. За предходната година приходите на дружеството са били 206 хил. лв., а печалбата - 8 хил. лв. Според адреса й в имотния регистър фирмата се помещава на четвъртия етаж в кооперация на ул. "Гоце Делчев" 112 в жк "Люлин 8".

 

Стратегията на A.T. Kearney и тази на Световната Банка

Изготвената секторна стратегия за привличане на инвестиции в България през 2011 г. беше разработена съвместно от американската консултантска компания A.T. Kearney и Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към Софийския университет. Освен анализ на глобалните тенденции, в нея имаше и разрез на икономиката на страната по региони и по индустрии.

Друга част от проучването включваше изследване на естественото групиране в клъстери между 350 хил. компании, направено по методологията на професор Майкъл Портър от Харвардския университет и Европейската клъстер обсерватория. "От нашия Център за икономически стратегии и конкурентоспособност вярваме, че единственият начин да се достигне до приоритетните сектори за България е да се анализират резултатите на всички съществуващи фирми. Така ще се види кои растат устойчиво, коментира съоснователят на центъра Кирил Петков. На нашия екип това отне два месеца."

Дали поставения срок от 11 календарни дни на предстоящия нов изпълнител ще бъде достатъчен остава да разберем. Според БАИ, тъй като в методиката не присъства критерий, касаещ "известността" на участника, всеки такъв, който е изпълнил за последните 3 години минимум 1 услуга с обем и предмет на дейност, сходни с предмета на поръчката, може да я спечели. А ако резултатът не удовлетвори агенцията, договорът ще бъде разтрогнат. От БАИ заявиха, че за тях този анализ е ключов, и обещаха да го качат на сайта на агенцията.

Анализът на A.T. Kearney не е единствен. В края на миналата година със задачата да се отсеят 5 сектора в българската икономика с потенциал за иновации и създаване на продукти с висока добавена стойност, се занима и Световната банка. Анализът, известен като "Стратегия за интелигентта специализация" беше изготвен за две години, струваше на държавата няколко милиона лева и определи преработването на храни, машиностроенето и електрониката, информационните и комуникационните технологии, фармацията и културните и креативни индустрии като приоритетни сектори. Въз основа на този анализ, беше настроена и новата програма "Конкурентоспособност и иновации".

 

Какво предложиха кандидатите за изготвянето на стратегически анализ?

- "Ди Джи консулт" - 11 календарни дни, 146 700 лв. без ДДС

- Консорциум "Инвестиции 2015" - 25 календарни дни, 153 750 лв. без ДДС

- "Индъстри уоч груп" ООД - 30 календарни дни, 85 000 лв. без ДДС

- Консорциум ИКАП - 23 работни дни (след поискано разяснение се оказва, че са имали предвид  "календарни дни"), 145 000 лв. без ДДС

- Обединение "Ню Ай Елана" - 20 работни дни - след поискано разяснение се посочва, че офертата е за 26 календарни дни,  142 000 лв. без ДДС

- "Българска консултантска организация" ЕООД - 25 календарни дни, 145 000 без ДДС