Фалитите продължават да намаляват

Спадът на започналите процедури по несъстоятелност е 11% спрямо 2014 г. и 30% спрямо 2013 г.

Причина за спада е и ръстът в икономиката
Причина за спада е и ръстът в икономиката    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Причина за спада е и ръстът в икономиката
Причина за спада е и ръстът в икономиката    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Тенденцията започна, след като бяха ограничени фалитите със задна дата

Продължава положителната тенденция броят на компаниите, влезли в процедура по несъстоятелност или обявили фалит, да намалява. За 2015 г. започнатите процедури по несъстоятелност спадат с 11% спрямо 2014 г. (666 спрямо 594), а спрямо 2013 г. – с цели 30%. На тримесечна база също се отчитат почти идентични стойности - с 9% спрямо последното тримесечие на 2014 г. и с 22% спрямо същия период през 2013 г.

През 2015 г. се отчита и подобно намаляване на броя на фирмите, обявили фалит - свиването е с 6%. Спрямо второто полугодие на 2014 г. спадът е с 8%, а спрямо 2013 г. – с 28%. Само за четвъртото тримесечие на 2015 г. се отчита намаление от 10% и 25% съответно спрямо същите периоди през 2014 и 2013 г.

Обяснението за сериозния спад спрямо 2013 г. се крие във влезлите през същата година в сила промени в Търговския закон, които силно ограничиха възможността за обявяването на фалит със задна дата. Тя беше използвана от много дружества до този момент – тъй като правеше недействителни сделките и обезпеченията, договорени на по-късен етап. Законодателните промени ограничиха тази възможност за срок до една или две години преди подаването на молбата за несъстоятелност.

Другите основни фактори се крият в подобрената икономическа среда. За цялата 2015 г. различни финансови институции предвиждат ръст на БВП на България от между 2.7 и 2.9%, което е подобрение с цял процентен пункт спрямо отчетения през 2014 г. ръст от 1.7%. Цената на петрола също отбеляза сериозен спад, след като се срина от над 110 долара за барел до около 45 долара за барел в края на 2014 г. и началото на 2015 г. Друг положителен фактор е и повишеното вътрешно търсене и потребление.

Данните за започнатите процедури по несъстоятелност на Агенцията по вписванията не отчитат броя на фирмите, които вече не са активни. Това се дължи на тромавите процедури по несъстоятелност, които по-малките избягват, като продължават да се водят действащи по документи. Кредиторите на тези компании предпочитат да събират своите вземания чрез колекторски фирми, чрез водене на дела и чрез публична продан през частни съдебни изпълнители. Въпреки леко растящата икономика проблем за дружествата остават и високите равнища на междуфирмена задлъжнялост, забавените плащания и ограничените възможности за финансиране.