Собствените приходи на Столичната община са нараснали с 6.6% през 2015 г.

Капиталовата програма на общината не е изпълнена с близо 240 млн. лв., показват предварителните разчети

Пред "Капитал" зам.-кметът по финансите на София Барбалов обясни, че засега няма точните числа за общите разходи за 2015 г., те ще станат ясни едва през март
Пред "Капитал" зам.-кметът по финансите на София Барбалов обясни, че засега няма точните числа за общите разходи за 2015 г., те ще станат ясни едва през март    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Пред "Капитал" зам.-кметът по финансите на София Барбалов обясни, че засега няма точните числа за общите разходи за 2015 г., те ще станат ясни едва през март
Пред "Капитал" зам.-кметът по финансите на София Барбалов обясни, че засега няма точните числа за общите разходи за 2015 г., те ще станат ясни едва през март    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Общите приходи за миналата година са около 1.2 млрд. лв.

 

Собствените приходи на Столичната община (данъчни и неданъчни) са достигнали 552.5 млн. лв. през 2015 г. Това показват предварителните данни за изпълнението на бюджета на столицата, обявени от зам.-кмета по финансите в общината Дончо Барбалов. Спрямо предходната година има увеличение с 36.2 млн. лв. (6.6%). От предварителния отчет обаче се вижда, че приходната част продължава да не се изпълнява спрямо предварително заложените цели, но все пак има минимално подобрение спрямо 2014 г. "Планът за приходите се прави на база историческите данни и е нормално да има отклонения. А и ние нямаме стимул да залагаме занижени приходи", коментира Барбалов.

В предварителния отчет няма данни за общите бюджетни приходи на общината. Те обаче се формират освен от собствените приходи и от държавната субсидия, и от парите, разплатени по европейските средства. Барбалов е посочил, че изплатените европейски средства за миналата година са били 318.4 млн. лв., а по-план взаимоотношенията с централния бюджет са 294 млн. лв. Така общата сума на приходите достига 1.165 млрд. лв. Към нея трябва да се прибавят и нетната стойност на заемите, но за тях няма информация.

Пред "Капитал" Барбалов обясни, че засега няма точните числа за общите разходи за 2015 г., те ще станат ясни едва през март. "Все още не мога да кажа и конкретни числа по отделните пера на бюджета, тъй като в момента има около 16 млн. лв., разплатени чрез ПОС терминали, и не знаем за какво са били платени тези пари", каза той.

Капиталови разходи

В отчета на зам.-кмета обаче има данните за капиталовата програмата на общината, които показват, че тя е с близо 250 млн. лв. по-малка спрямо изпълнената през 2014 г. Тогава общината е разплатила 716 млн. лв. Планът за 2015 г. предвиждаше капиталовата програма да достигне 705 млн. лв., като повече от половината трябваше да са средства от европейски програми. При официалното представяне на бюджета за 2015 г. столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви, че средствата във финансовия план ще се насочат към изграждане и рехабилитиране на уличната мрежа, строителство на детски градини и игрища, внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществените сгради.

През 2015 г. усвоените европейски пари по проекти са достигнали 318.4 млн. лв., което е с около 150 млн. лв. по-малко спрямо година по-рано. Инвестираните собствени средства за миналата година се оценяват на 148.8 млн. лв., или с около 100 млн. лв. по-малко.

План за 2016 г.

По думите на Барбалов бюджетът за 2016 г. ще бъде одобрен на следващия общински съвет. Той обаче беше представен официално още в края на ноември и тогава стана ясно, че през тази година София ще разполага с 20% (318 млн. лв.) по-малък бюджет (1.18 млрд. лв.), основно заради забавяне на новия програмен период. Ограничаването на парите от Брюксел е принудило общината да свива наполовина цялата си инвестиционна програма и ще се концентрира в дострояването на метрото и част от компонентите на Интегрирания проект за градско развитие.

Цялата инвестиционна програма на общината през 2016 г. ще намалее два пъти – до 318 млн. лв. Причината е краят на първия европейски програмен период и бавното начало на втория. На практика еврофинансирането през следващата година ще бъде фокусирано изцяло в изграждането на третия лъч на метрото - планираната инвестиция е около 180 млн. лв. Причината е, че проектът е готов, а "Метрополитен" има добре разработен механизъм на работа с европейските програми. Останалите 15 млн. лв. от европрограми ще отидат за енергийна ефективност на училища и детски градини.

В разходната част се забелязва, че освен от инвестиции общината планира да спести от разходи за сигурност и отбрана и от лихви по заеми. За сметка на това са планирани 25% повече средства за ремонт на пътища и близо 20% повече за благоустройство и комунални дейности. Вижда се обаче, че общинската администрация, включително общинският съвет, ще получат над 15% повече пари с новия бюджет.