Няма да отстъпя от реформата

Няма да отстъпя от реформата

Правосъдният министър Екатерина Захариева пред "Капитал"

9774 прочитания

© ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА


На какъв етап сте с проект за промени в закона за съдебната власт, който трябва да допълни промените в конституцията?

За съжаление се учудих от превратното тълкуване на думите ми, че този законопроект се нуждае от редакция, което едва ли не се прие като отстъп от реформата. Не знам кой министър на правосъдието би внесъл проект, който противоречи на действаща конституция. Защото няма как да не се адаптират текстовете в законопроекта, подготвен от екипа на Христо Иванов, към приетите промени в конституцията.
 Със сигурност срокът е кратък. Действително той касае само разделянето на ВСС на две колегии (три месеца от влизане в сила на промените в конституцията, трябва да бъдат приети изменения в Закона за съдебната власт, които да уреждат разделението на съвета – бел. ред.), но аз съм убедена, че не бива да се спази срокът само по отношение  на формалното разделяне на ВСС. Амбицията ми е в този срок да успеем да внесем повече изменения в ЗСВ, свързани с кариерно израстване, атестиране, проверки за почтеност, реформите в съдилищата и прокуратурата, има също така цяла глава, свързана с електронното правосъдие, за което е осигурено финансиране.
 Смятам, че една реформа трябва да се случва в диалог и не трябва да се отричат добрите предложения, които идват от самата система. Доста работа има да се свърши, но и доста работа е свършена, в никакъв случай не се започва отначало.
 Нека да съм честна - реалният срок да внесем проекта е в първите десет дни на март месец, най-рано. Има конституционен срок, трябва да го спазя, но истината е, че работата не е малко.

Каква е идеята на съвета по съдебна реформа, който създадохте?


Чух всякакви абсурди, че е създаден, за да намери работа на Христо Иванов. Нито Христо Иванов има нужда да му се търси работа, нито за участие в този съвет ще се получава възнаграждение.  Това ще бъде място, на което ще се осъществи координацията между институциите -  знаете, че далеч не само Министерството на правосъдието е отговорно за изпълнение на мерките в стратегията. Tова ще е място, на което ще се случва професионален дебат, за да няма съмнения защо се съгласува само със съдилищата, или само с прокурорите, или защо не са всичките неправителствени, професионални организации, или научните среди не са запознати.

Вие имате ли позиция по ключовите моменти в проекта, като съдийското самоуправление например?


Да, аз съм за засилване на правомощията на общото събрание, но не и до степен, че  административният ръководител да е абсолютно безотговорен, казвам го най-отговорно. Все пак трябва да се носи отговорността и трябва да има правомощия, по които е ясно, че той си носи отговорността. Със сигурност трябва да се засилят правомощията, но да има баланс. И това е общото мнение, което чух от всички, включително и от хората, които са поддръжници на засилване на самоуправлението. В противен случай по-скоро би трябвало да заменим административния ръководител, да поставим един финансов административен директор, който да прави обществени поръчки, да се грижи за сградата, да назначава съдебни служители, а всичко друго да оставим на общото събрание. В момента конкурсните комисии се избират на случаен принцип. Изглежда демократично, но не сме убедени, че това е правилното решение, защото  не означава непременно, че по-висшестоящия прокурор или съдия е по-качествен. По-скоро трябва да се избират доказани професионалисти с морални качества, които да бъдат включени както в конкурсните комисии, така и да извършват атестирането и оценяването. Ето например общото събрание би могло да излъчва тези съдии.

Преди няколко седмици премиерът Бойко Борисов предложи чужди експерти да влязат в съда и прокуратурата. След седем години мониторинг как ви се струва това предложение?

В моята предишна работа – в първото служебно правителство, направихме такъв мониторинг в енергетиката. Независими експерти с поглед отвън - от ЕК, Световната банка и т.н. дадоха много по-ясно приоритетизиране на краткосрочни и дългосрочни мерки. Идеята е добра и всъщност отговаря на препоръките на Европейската комисия за т.нар. одит в прокуратурата, но това не означава, че някой отвън трябва да дойде да ни каже какво правим. Хубаво е това да стане съвместно, т.е. ние да кажем как виждаме нещата и те да дадат препоръки.

Какво е вашето мнение относно намаляването на мандатите на председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор?


Личното ми мнение е, че мандатът е дълъг. Няма бивш или настоящ от тримата големи, който да не казва, че мандатът е дълъг. Трябваше да се намери решение, което да важи за следващите "трима големи", за да не се персонифицира. Трябваше да има дебат по тази тема и можеше да се постигне консенсус. Не е късно. Пет години е нелош срок, хубаво е мандатът да е по-дълъг от този на правителството.

Виждате ли проблем по отношение на структурата на прокуратурата, в която всички прокурори са подчинени на главния прокурор?

Има два проекта (за промени в Закона за съдебната власт, които са внесени от ГЕРБ и АБВ - бел. ред.), свързани по-скоро организацията на работа на прокуратурата, защото структурата следва от конституцията, в които има добри неща. Това не се отрича и от предишния екип. Със сигурност ще предложим изменения, свързани със структурата и организацията на прокуратурата, които съответстват на конституцията и дават възможност за носене на повече отговорност както на административния ръководител, така и на самите прокурори. Това беше предложено и от самата прокуратура. Подобно нещо има в законопроекта на екипа на Христо Иванов. Друга идея е да има доклади на самите административни ръководители, а не за цялата прокуратура 
 Друга идея е да са публични годишните доклади на административните ръководители, а не само обобщеният на прокуратурата. Законопроектът, внесен от 15 депутати от ГЕРБ, премахва текстове, които се считат за противоконституционни – като: "Прокуратурата е единна и централизирана. Всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор." Има предложения на пряко подчинение на главния прокурор да са само ВКП, апелативните ръководители и апелативните прокурори. Истината е, че реформата и в прокуратурата се иска и от самите прокурори.

По делото "Колеви срещу България" Европейският съд по правата на човека констатира, че структурата на прокуратурата на практика не позволява обективна проверка при съмнения, че главния прокурор е извършил престъпление. Как тези промени ще преодолеят този недостатък?

В конституцията е записано, че по предложение на ВСС президентът освобождава главния прокурор, председателя на ВКС и председателя на ВАС. Аз мисля, че трябва да има механизъм, чрез който да се гарантира, че хората на който и да било пост в държавата могат да понесат отговорност.

Какъв е вашият прочит на скандала "Янева-Ченалова"?


Истината е, че в тази държава всеки може да си говори всичко. Със сигурност не е приятно, когато две съдийки, едната на доста висока позиция, си говорят по този начин. Наистина очаквам институциите да извършат обективна проверка. Просто е тест дали системата може да извърши проверка, която обективна и независима. Разбира се, че споменатите в разговорите лица трябва да си направят отвод и не трябва по никакъв начин да влияят върху проверките. Има твърдения и за други престъпления.  Това не означава, че твърденията са верни, всеки може да говори, всеки познава всеки в тази държава на приказки, а за себе си сега, откакто съм министър, толкова хора чух, че ще назнача, нищо, че не ги познавам лично, пък за някои не съм чувала, че съществуват. Но факт е, че е притеснително това, което се случва, факт е, че наистина трябва органите да довършат и да покажат способности да извършат проверки.

Случилото се изненада ли е предвид скандала, който предизвика назначението на Янева преди пет години?

В Софийския градски съд има позитивна промяна с новото ръководство на съда.

И тук идва въпросът от закона ли зависят нещата или от хората, които го прилагат?

Човешкият фактор е всичко. Аз съм го казвала винаги и няколко пъти го казах, каквито и законодателни промени да направим, човешкият фактор е изключително важен, и тук започваме от самото образование и повишаване на квалификацията и увереността, че качествените магистрати ще имат обективни критерии и обективни оценки по работата, но всичко започва от самото образование.

Много е важна реформата на юридическото образование, която не е правена от доста дълго време. В момента има абсолютно съгласие и от магистратските общности, и от университетските преподаватели, както и от самите студенти за това, че тя е абсолютно належаща. Единният държавен изпит, който ще се въведе за всички юридически факултети, който е изключително важен, промяна в програмата, като се засили практическата подготовка, разбира се, много повече работа по европейското законодателство и квалификацията, една магистратура обща по право и възможности за допълнителни квалификации, различни магистратури, нещо подобно на медицината, но изключително належащо.

Каква е вашата оценка за работата на този състав на ВСС?

Аз оценки не искам да давам. Със сигурност имаше много критики към работата на ВСС, но се надявам наистина да се преодолеят… Имаше и много позитивни неща, които бяха свършени и сега скоро се свършиха, като например критериите за натовареност. Критики в работата винаги ще има, въпросът е да ги признаваме и да се опитваме да подобряваме нещата.

Ако ЕК в трети пореден доклад критикува работата на трите основни комисии – етична, дисциплинарна и атестационна, не мислите ли, че има нужда от промяна?

Е , значи наистина е време за промяна на нормативната уредба. Самите членове на ВСС казват "имаме нужда от законодателна промяна, за да и работим по-качествено". Нека да видим, не искам да гадая какво ще има в доклада, докладите винаги са обективни. Истината, е че европейските ни партньори очакват от нас конкретни резултати, а не само промени на хартия. Според мен докладите ще станат позитивни тогава, когато покажем конкретни резултати.

Как коментирате невъзможността на съвета да избере вече две години председател на Софийския апелативен съд?

Не е добре който и да е съд да остава толкова дълго без ръководител. Това трудно щеше да се случи, ако нямаше тайна на вота. Промяна на конституцията в тази връзка е изключително съществена. Тя отваря възможността всеки бъдещ член на ВСС да застава с името си и да мотивира решението си "за" или "против" всеки един кандидат за ръководител в съдебната система.

Ще продължите ли реформата в затворите?


Срокът е 1 декември, а темата е много чувствителна. С доста приемлив ресурс е направен план за действие, който ще подобри условията в затворите.

На какъв етап сте с проект за промени в закона за съдебната власт, който трябва да допълни промените в конституцията?

За съжаление се учудих от превратното тълкуване на думите ми, че този законопроект се нуждае от редакция, което едва ли не се прие като отстъп от реформата. Не знам кой министър на правосъдието би внесъл проект, който противоречи на действаща конституция. Защото няма как да не се адаптират текстовете в законопроекта, подготвен от екипа на Христо Иванов, към приетите промени в конституцията.
 Със сигурност срокът е кратък. Действително той касае само разделянето на ВСС на две колегии (три месеца от влизане в сила на промените в конституцията, трябва да бъдат приети изменения в Закона за съдебната власт, които да уреждат разделението на съвета – бел. ред.), но аз съм убедена, че не бива да се спази срокът само по отношение  на формалното разделяне на ВСС. Амбицията ми е в този срок да успеем да внесем повече изменения в ЗСВ, свързани с кариерно израстване, атестиране, проверки за почтеност, реформите в съдилищата и прокуратурата, има също така цяла глава, свързана с електронното правосъдие, за което е осигурено финансиране.
 Смятам, че една реформа трябва да се случва в диалог и не трябва да се отричат добрите предложения, които идват от самата система. Доста работа има да се свърши, но и доста работа е свършена, в никакъв случай не се започва отначало.
 Нека да съм честна - реалният срок да внесем проекта е в първите десет дни на март месец, най-рано. Има конституционен срок, трябва да го спазя, но истината е, че работата не е малко.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


8 коментара
 • 1
  lde46372935 avatar :-|
  Georgi Manov

  "Истината е, че в тази държава всеки може да си говори всичко." Алоо... каката - това е нашата държава... Само от тези думи си вадя извод за това какво иска да постигне като министър; т.е. нищо... там е само да лапа парата и това е.... Много жалко, ама много жалко, за нас, обикновените честни хора.

 • 2
  dimko avatar :-|
  dimko

  Реформа в системата на Съдебна Власт е една от най-важните в самата Система на власти в демократичната ни държава ...
  Все още не забелязвам, как тя ще се отрази върху Законодателната власт и модела на Изпълнителна власт и как ще се "стикова" с тях в работен план ...
  По същество, всеки опит за Реформа в някоя от трите Власти, е част от Политическа реформа, но за такава изобщо не смее да говори ...
  Днес, в студиото на г-жа Цветанка Ризова, Професор по политология всякак отиваше към гаф, но с риск да се задави дори, успя да го избегне ...
  От какво се страхуват родните ни ехкперти ??? ...

 • 3
  goodman69 avatar :-|
  goodman69

  Вече почна да маже, което е незбежно в нейната ситуация. Да приемеш поста министър на правосъдието, когато знаеш, че предстои унищожителен доклад на ЕК, не е проява на особена интелигентност. Виж, що се отнася до желанието за власт на всяка цена нещата стоят по друг начин....

 • 4
  moon744 avatar :-|
  moon744

  Тая мома ми прилича на Меглена Кунева с изкуствения си глас когато работеше заедно с Андрей Делчев в правния отдел на администрацията на Министерския съвет Сега синът на Делчев стана политик при Кунева Защо Захариева не упражнява професията си, а поставя микрофона пред премиера?

 • Sinergy

  Q:Какъв е вашият прочит на скандала "Янева-Ченалова"?

  A: Наистина очаквам институциите да извършат обективна проверка.
  >>> Ние пък изобщо не го очакваме и това, че твърдите друго показва, че сте готова да поддържате статуквото и да говорите общи безсмислени глупости!

  А: Просто е тест дали системата може да извърши проверка, която обективна и независима.
  >>> Тестът приключи и показа, че системата нито е обективна, нито независима!

 • 6
  proizvoditel avatar :-|
  proizvoditel

  Абе или за пореден път ни премяташ, или нещо не си разбрала. Никой не те е избрал да правиш реформи бе моме. Избраха те за да мине време в поредни напани и нищо неправене. Когато след 1 година ти стане ясно ква е истината изобщо няма да събереш смелост да си подадеш оставката защото за това нещо се иска дупе. А Пеевски, Златев, Борисов и една сюрия техни съратници ще са по-богати. Много важно, че ще сме се стопили с още 1 милион.

 • 7
  rosiraycheva50._ avatar :-|
  Роси

  Това каза ли го,преди Борисов да те назначи.

 • 8
  bai_toz avatar :-|
  Без коз

  Очилата не стигат за "интелигентност". Назначиха я за да бъде удобна.

  Какви реформи,рожбе? Не можеш дамската си чанта да реформираш.
  Как ще реформираш това дето се случи в Поморие и във Враца? Газоотделянето има краткотраен ефкт върху околните.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход