Христо Бисеров е бил оправдан заради липса на доказателства

Във вторник бяха публикувани мотивите на съда по делото срещу бившия зам.-председател на парламента, разследването срещу когото продължи близо две години

Христо Бисеров получи оправдателна присъда на първа инстанция през декември м.г.
Христо Бисеров получи оправдателна присъда на първа инстанция през декември м.г.    ©  Юлия Лазарова
Христо Бисеров получи оправдателна присъда на първа инстанция през декември м.г.
Христо Бисеров получи оправдателна присъда на първа инстанция през декември м.г.    ©  Юлия Лазарова

Писма от БНБ, че не са правени преводи към Швейцария, по една декларация пред НАП и Сметната палата, един разпитан полицай. Удостоверение за адреса на Христо Бисеров отпреди 15 години. И едно унищожително заключение: "Информацията, определена като класифицирана, придобита от разузнавателните служби – български и чужди – нито съдържа релевантни данни, нито може да  послужи за доказателствени цели". Това е равносметката на съда за събраните от прокуратурата доказателства след близо двегодишното разследване срещу бившия зам.-председател на парламента и зам.-председател на ДПС Христо Бисеров за валутни престъпления и укриване на данъци. Той беше оправдан на 1 декември м.г., а във вторник бяха публикувани мотивите на съда. Те разкриват нагледно как не трябва да се върши разследване срещу представител на висшия ешелон на властта. И как това се случва в България.

Швейцарците са ни виновни

След изчитането на оправдателната присъда от съда преди два месеца, наблюдаващият прокурор Дойчо Тарев (втори наблюдаващ прокурор по делото е Боряна Бецова) коментира, че отказът на швейцарските власти да съдействат на българското обвинение се е оказал ключов за оправдателната присъда. Мотивите на съда обаче разкриват друго – освен недостатъчните доказателства (а в наказателния процес вината на подсъдимия трябва да е несъмнена), самото искане на прокуратурата за предоставяне на информация за швейцарски банкови сметки на Бисеров поначало е било мъртвородено. Причината – незнание (или нарочно пренебрегване) на деянията, издигнати като престъпления в швейцарския наказателен кодекс, и липсата на представа в кои случаи швейцарските власти могат да съдействат на разследващи органи в чужди държави. Това е твърде странен пропуск, предвид че едно от основните обвинения срещу Христо Бисеров е... че е притежавал недекларирани сметки в швейцарски банки.

Две писма, два отказа

Фиаското се е развило в две писма до Швейцария с искане за правна помощ. В първото на практика прокуратурата директно е заявила: "Моля за това лице да ни изпратите движения по банковите му сметки и справка за произхода на средствата по тях, тъй като подозираме, че през тях се перат пари". Отговорът от швейцарската федерална служба по правосъдието е категоричен – фактите и обстоятелствата, представени от прокуратурата, не са достатъчно подробни. Поискано е обяснение защо банковите сметки на Бисеров са свързани с разследваните престъпления и на какво основание банковата информация е необходима за разследването срещу него.

Според швейцарските власти молбата на прокуратурата е трябвало да се допълни. Държавното обвинение изпраща нова – три месеца по-късно. В нея посочва, че Бисеров вече е бил привлечен като обвиняем за подаване на невярна данъчна декларация и не е декларирал всичките си доходи пред компетентните данъчни органи. Искането този път е да се предостави пълна справка за движението по банковите сметки на Христо Бисеров и плащал ли е за тях той данъци в конфедерацията.

Последвалият отговор на практика поставя точка на съмненията, че Швейцария е отказала съдействие за разкриването на Бисеров (какъвто беше един от аргументите на прокуратурата за забавянето на делото). Министерството на правосъдието и полицията на Конфедереция Швейцария отново обръща внимание на българската прокуратура, че "молбата за правна помощ трябва да съдържа достатъчно фактически обстоятелства, които да дефинират наказуемото деяние и съгласно тях замоленият орган да провери дали е налице двойна наказуемост". В допълнение се посочва, че недекларирането на банкови сметки не е престъпление по швейцарското право. И, че "липсва яснота поради какви причини се счита, че банковите сметки на уличения Бисеров в Швейцария са свързани с разследваните престъпления пране на пари". Съвсем естествено, прокуратурата получава втори отказ.

Другите обвинителни тези също пропадат

Причината да се търсят така упорито банкови сметки на Бисеров в Швейцария е наличието на т.нар "суифт" съобщения за парични преводи, които са открити по време на данъчна ревизия на бившия зам.-председател на ДПС. Това са съобщения, които носят пълната информация от платежни документи, но не са първичен банков документ. Съдът не ги приема като годно доказателство, тъй като не е доказано по никакъв начин, че Христо Бисеров се е задължил по преводите от тях. И това, че в тях е записан адресът на Бисеров отпреди 15 години не може да се свърже по несъмнен начин с него. Отгоре на всичко ревизионният акт от извършената данъчна ревизия, използвана от прокуратурата за основа на обвинителната теза, все още не е влязъл в сила.

Съдът приема и, че наличието на данъчни задължения, констатирани в ревизионния акт на Бисеров на база тези суифт съобщения, не може да се приеме като доказателство за укриване на данъци в рамките на наказателния процес. "И това е така, не само защото двете производства – наказателно и  данъчно, са независими от едно от друго, а и тъй като е различен подходът, уреден от законодателя за тях -  в наказателното изводът, че е избегнато установяване и плащане на данъци в размер на 18 965, 49 лева, т.е. обвинението, следва да е доказано по несъмнен начин, недопускащ предположения", аргументира се съдът, "А в данъчното производство се счита, че  фактическите констатации в ревизионния акт са верни до доказване на противното."

"Този подход е различен от приетия в наказателното производство, където тежест на обвинението е да го докаже, а обвиняемият и подсъдимият се считат за невиновни до доказване на противното. Ето защо се прие, че от наличието на определено данъчно задължение с ревизионен акт, независимо влязъл ли е в сила (а в случая не е) не се следва такъв извод и в наказателното производство", заключава съдът.

"Боряна Бецова е добър прокурор"

Обвиненията срещу Христо Бисеров бяха три – че не е платил дължими данъци в размер на 34 хил. лв., че не е декларирал свои средства по сметки в швейцарски банки (съответно 314 хил. долара и 82 хил. евро) и че не е декларирал парични преводи към доведения си син Ивайло Главинков в Македония. Отделно срещу Бисеров и Главинков се води досъдебно производство за пране на пари, което обаче и до ден днешен не е видяло свят извън прокуратурата.

Разследването е поверено на прокурорите Дойчо Тарев и Боряна Бецова. Както "Капитал" вече писа, Боряна Бецова е прокурорът в Софийска градска прокуратура с ресор "ДПС". За нея разследваният (от нея) активист на "Протестна мрежа" Николай Стайков коментира през декември: "Мога да кажа от личен опит колко добър прокурор е Боряна Бецова, чиито обвинения срещу Христо Бисеров се провалиха в съда днес след две години. Госпожата не е успяла да открие, че имам участие в 3 (три) търговски дружества, надлежно записани в българския търговски регистър с моето име и ЕГН, когато ме проверяваше по сигнал на "агенция ПИК". Какво да чакаме за сложни дела с чуждестранни регистри, не знам. Всъщност знам - нищо."

Името на Боряна Бецова стана повод за скандал и по време на едно от заседанията на Висшия съдебен съвет. В началото на декември тогавашният правосъден министър Христо Иванов внесе искане за образуване на дисциплинарни производства срещу Бецова и прокурор Христо Динев заради допуснати нарушения при разследването на бившия министър на вече закритото министерство на инвестиционното проектиране от кабинета "Орешарски" Иван Данов.

В същия ден бяха и пледоариите по делото на Христо Бисеров. Това накара главният прокурор Сотир Цацаров да обвини правосъдния министър в преднамереност и че внася исканията "в точно определен момент и с точно определена цел". Той допълни, че "Боряна Бецова е добър прокурор" и че "в момента тя чете пледоария, в която ще поиска присъда от четири години затвор".

И в действителност прокурор Бецова в този момент поиска четири години затвор за Христо Бисеров. От които съдът присъди нула – с горепосочените мотиви.