Малки черни дупки

Общинските дружества продължават да задлъжняват, като най-голяма част от сметката е за софийските

Задълженията на общинските фирми в десетте най-големи града са нараснали с 10%

Значителни загуби и още по-значителни задължения. Това описва състоянието на голяма част от общинските дружества в България през 2014 г. И може би това нямаше да е толкова притеснително, ако беше еднократно явление. То обаче се превръща в тенденция, и то нарастваща през последните няколко години. От прегледа на близо 100 общински предприятия (с над 50% участие на местната власт, без да са включени лечебните, образователните и културните институции) в десетте най-големи града се вижда, че отрицателният финансов резултат от тяхната дейност се увеличава няколко пъти за една година, а задълженията им скачат с над 10%. Всичко това е гарнирано и с намаляващи приходи от дейността на тези дружества.

Когато говорим за задълженията, трябва да имаме предвид, че те невинаги са нещо лошо. Развиването на бизнес, пък било то и общински, зависи в голяма степен от способността на предприятието да си набавя капиталови средства за текущи и нетекущи разходи. Ако заемът е взет в правилния момент, за подходящ проект, при добри условия, той може да помогне на компанията да увеличи печалбата си. Ако обаче се действа неразумно, трупащите се задължения могат бързо да закопаят цели фирми.

Над 90% от всички задължения са за сметка на пет големи столични фирми – транспортните оператори и "Топлофикация София". При първите трупането на задължения е донякъде оправдано, тъй като през последните години общината инвестира в обновяването на автобусната, тролейбусната и трамвайната мрежа, а строителството на метрото също изисква доста средства. При топлофикацията обаче проблемите са хронични и на този етап не изглежда да имат решение.

Случаят "София"

В изготвената класация Столична община участва с над 20 свои дружества. Общата им тежест се оценява на 3.2 млрд. лв., като в рамките на една година те са нараснали с 12%. Тук влизат краткосрочните и дългосрочните, както и просрочените. По думите на зам.-кмета по финансите на столицата Дончо Барбалов просрочените задължения са само 1.2 млн. лв. с тенденция за намаляване. Това, на фона на общия бюджет на общината (около 1.2 млрд. лв.) и целия размер на задълженията й, е незначителна сума.

За нарастването на общите задължения през 2014 г. основна вина има "Топлофикация София". Дружеството е увеличило пасива си с близо 200 млн. лв., поставяйки нов рекорд от общо 810 млн. лв. Към края на 2015 г. задълженията само към "Булгаргаз" са за 500 млн. лв. През декември Столичният общински съвет подписа 20-годишно споразумение с газовия доставчик за погасяване на този дълг. При подписването му Барбалов заяви, че през следващите 5 години ще се плащат само лихви, което ще даде възможност на топлофикацията да се преструктурира и през останалия период да изплати и главницата.

Останалата част от дълга е към Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това са парите, които държавата наля в дружеството през 2008 г. (когато държавата стана за кратко собственик) и впоследствие бяха преформирани като дълг към БЕХ.

Най-много задължения в номинално изражение има "Метрополитен" АД. Дружеството изгражда и поддържа столичното метро, както и инфраструктурата в близост до станциите и самата линия. Числото на пасива е внушително – 1.95 млрд. лв., а годишното нарастване – 3%. Това вероятно са средствата за изграждането на метрото, които още не са погасени от трансфери от Брюксел. Компанията обаче има незначителни краткосрочни и дългосрочни задължения към доставчици, което я прави нискорискова.

Едно от важните дружества под управлението на Столична община е и "Чистота – Искър". Това е компанията, която управлява депото в Суходол и се занимава с предварителното третиране на битовите отпадъци, за което има договор със Столична община. И въпреки че дружеството не участва в почистването на софийските райони, което е едно от най-добре заплатените дейности в София, дружеството се справя добре от финансова гледна точка. Числата показват, че задълженията са намалели с 40%, а печалбата е скочила двойно.

Общинската охранителна фирма "Егида-София" свива значително задълженията си – с над 35%. Към края на 2014 г. Фирмата имаше 800 хил. лв. задължения към Националната агенция за приходите (НАП), за които имаше подписано споразумение с приходната агенция. Въпреки подобрението при пасивите, финансовите резултати на охранителната фирма се влошават, а загубата към края на 2014 г. е вече близо 1 млн. лв. Общинското дружество е силно ограничено откъм апацитет и реално действа с около 170 човека. Нейни клиенти са основно магазинитев някои подлези на столицата и общинските сгради. Общината на няколко пъти промени решението си по отношение на ружеството. Първо имаше намерение да го продаде, в последствие промени решението си и реши да остане като собственик на капитала.

В провинцията...

Отвъд София най-много задължения има варненското общинско дружество "Градски транспорт". То може да се похвали с намаляващи пасиви, но това не е особено оптимистично, предвид че намаляват и собствения капитал, приходите и печалбата. Справката показва, че общите задължения на транспортния оператор са малко над 40 млн. лв. Неефективното управление обаче е докарало предприятието близо до фалита. През март 2015 г. общинският съвет във Варна разреши на Съвета на директорите на "Градски транспорт" да започне проучване за тегленето на 5 млн. лв. заем. Средствата са необходими за погасяването на стари просрочени задължения. Все още обаче нито една банка не е пожелала да кредитира предприятието. Това не е изненадващо - от финансовия отчет на дружеството за 2014 г. се вижда, че краткосрочните задължения на превозвача са в размер на 9 млн. лв., а счетоводно признатата му загуба за 2014 г. е малко под 3 млн. лв.

Като цяло транспортната дейност в българските градове не е печеливша. Тролейбусният оператор в Плевен например има 5 пъти ръст на задълженията за една година, а приходите са се свили с 3% и вече работи на загуба от над 800 хил. лв. Част от лошите финансови резултати могат да се оправдаят със започналото обновяване на тролейбусния парк и контактната мрежа. Това е част от проекта за интегриран градски транспорт, за финансирането на който беше необходимо взимането на заеми, директно финансиране от общината и увеличаване на капитала.

Спортът също е опасна област за общинските финанси. Значителен обем задължения има например дружеството "Спортс пропърти мениджмънт Поморие" АД. През 2014 г. отчетът показва натрупани задължения за над 13 млн. лв. Всъщност това дружество е правоприемник на ПФК "Нафтекс" АД и участва в управлението на местния футболен клуб. Заради липсата на отчетност не е ясно кога и как са натрупани задълженията. Те вероятно са били прехвърлени от компанията майка при смяната на собствеността. Преди да излезе от "Петрол", единият съсобственик – Митко Събев, управляваше дружеството. На практика в момента "Спортс пропърти мениджмънт Поморие" е във фалит, тъй като капиталът му е отрицателен.

С тройно нарастващи задължения е и друго плевенско дружество – "Инжстрой". То стана известно в средата на октомври 2015 г. (точно преди местните избори) с абсурдните велоалеи, с които служителите на общинската фирма опасаха града. Трасетата за колоездачите трябваше да са част от проекта за интегриран градски транспорт в града, но като краен ефект гражданите получиха не само неизползваеми трасета за колоездачите, но дори пречка пред пешеходците. Веднага след като избухна скандалът, новият кмет Георг Спартански обяви, че никой не е нареждал поставянето на маркировката на велоалеите "по този некадърен и варварски начин" и че това е провокация. По неговите думи само за боята са платени 30 хил. лв.

В добро и лошо....

Добра новина е, че 1/3 от разгледаните фирми свиват задълженията си, макар че при повечето случаи в номинално изражение сумата е незначителна. По-мащабните редукции са при ВиК дружествата в Сливен и София, при които намаленията са с 2-3 млн. лв. Там обаче има изтичане на активи в приблизително същия размер, с което обикновено се покриват пасивите. Сливенското дружество де факто продължава да работи на загуба, а приходите се свиват.

Данните показват, че най-добре като финансови резултати се нареждат дружествата, занимаващи се с обредна дейност в различните градове на страната. При повечето от тях има подобряване на всички показатели – приходи, печалба, активи, капитал и задължения. Добро представяне правят и фирмите, управляващи пазарите. Общинското дружество в Русе е пример за това. Задълженията са паднали с 30%, а приходите, печалбата и капиталът са се увеличили. По подобен начин стоят нещата във Велико Търново, Шумен, Бургас и София.

От софийските пазари "Юг" и "Възраждане" имат най-добри финансови резултати. "Възраждане" стопанисва Женския пазар и "Димитър Петков". Първият претърпя мащабна реконструкция през 2014 г., а ремонтът на "Димитър Петков" приключи в края на предходната година. Префасонирането на Женския пазар беше финансирано със заем от фонд JESSICA за над 7 млн. лв., който "Възраждане" ще изплаща 15 години. "Пазари Изток" също приключиха с обновяването на "Ситняково" и "Слатина".