Икономиката на България е нараснала с 3.1% през четвъртото тримесечие

Според експресните оценки на НСИ БВП в номинално изражение достига 24 млрд. лв. за последните три месеца

Брутото капиталообразуването е 6.3 млрд. лв. и заема 26.4% относителен дял в БВП. Нарастването спрямо съответното тримесечие на предходната година е с 1.4%.
Брутото капиталообразуването е 6.3 млрд. лв. и заема 26.4% относителен дял в БВП. Нарастването спрямо съответното тримесечие на предходната година е с 1.4%.    ©  Надежда Чипева
Брутото капиталообразуването е 6.3 млрд. лв. и заема 26.4% относителен дял в БВП. Нарастването спрямо съответното тримесечие на предходната година е с 1.4%.
Брутото капиталообразуването е 6.3 млрд. лв. и заема 26.4% относителен дял в БВП. Нарастването спрямо съответното тримесечие на предходната година е с 1.4%.    ©  Надежда Чипева

Икономиката на България е нараснала реално с 3.1% през последното тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на предходната година. Това показват експресната оценка на Националния статистически институт (НСИ), която е най-ранната картина за състоянието на икономиката. Ако направим сравнение между четвъртото и третото тримесечие на 2015 г., растежът е 0.8%. И двете числа са рекордни за периода след началото на кризата в България през 2009 г.

НСИ все още не е обявило годишните данни и не може да се каже официално какъв е растежът за цялата минала година. Номиналното годишно увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) е 4.2% до 85.6 млрд. лв., показват изчисленията на "Капитал" на база данните за четирите тримесечия на 2015 г. НСИ обаче все още не е обявил дефлаторът, който е използвал при изчисляването на реалния растеж. По ясна картина и подробности ще има след 43 дни, когато ще има ревизия на данните за брутния продукт и числата вероятно ще бъдат променени.

В структурата на БВП обаче се вижда структурен проблем, който в дългосрочен план може да се окаже вреден. Растежът зависи все повече от инвестициите и потреблението на държавата и все по-малко от частната инициатива. От компонентите се вижда, че корективите, т.е. основно косвените данъци, са нараснали с рекордните 14.3% на годишна база. Тенденцията за двуцифрени ръстове на този компонент се запази през цялата 2015 г., което се свързва основно с усвояването на европейските средства и публичните инвестиции, по които са платени данъци. Също така на увеличената събираемост на приходните агенции

"Правителството събира повече, харчи повече, а има и парите от еврофондовете", коментира икономистът от "Индъстри Уоч" Лъчезар Богданов. Според него това не е добре в дългосрочен план, защото икономиката развива зависимости към дързавните пари. "Наш анализ показа, че 76% от инвестициите са благодарение на евросредствата. Това означава, че циклично ставаме много зависими", смята той.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на БВП в номинално изражение достига 24 млрд. лв. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.6%), което в стойностно изражение възлиза на 18.8 млрд. лв. На годишна база то отчита растеж от 2.5%. Брутото капиталообразуването е 6.3 млрд. лв. и заема 26.4% относителен дял в БВП. Нарастването спрямо съответното тримесечие на предходната година е с 1.4%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 0.7 и 1.7%. Външнотърговското салдо е отрицателно.