Започна битка за електронно гласуване в Народното събрание

Комисията по правни въпроси ще гледа 13 проекта за промени в Изборния кодекс, тези на ГЕРБ и на "Реформатоския блок" предлагат конкурентни решения за вота по интернет

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

ГЕРБ и Реформатоският блок влязоха в пряка конкуренция за това дали, как и кога да има гласуване по интернет. Това става ясно от предложенията за промени в Изборния кодекс на двете формации, които са внесени в Народното събрание тази седмица. След като през есента 1.8 милиона души  подкрепиха въвеждането на електронно гласуване, през януари Народното събрание прие декларация, с която "подкрепи възможността да се гласува и дистанционно по електронен път". Тогава депутатите си дадоха срок до 29 февруари да приемат съответните промени в Изборния кодекс. 

Резултатът са общо шест проекта за такива промени - на ГЕРБ, РБ, два на "Демократи за силна България", на депутатите от гражданската квота на РБ Мартин Димитров и Петър Славов, както и на АБВ. Днес Комисията по правни въпроси на Народното събрание ще разгледа и още седем предложения за поправки, които отлежават в деловодството на парламента от 2014 г. и 2015 г. - на Атака, Патриотичния фронт, Българския демократичен център, Георги Кадиев, на Лютви Местан от времето му като председател на ДПС и на Реформаторския блок. 

На практика обаче от всички 13 предложения само тези на ГЕРБ и РБ имат решения за електронното гласуване. АБВ предлага на президентските избори през 2016 г. машинното гласуване "като разновидност на електронното гласуване" да става в минимум 5 хиляди избирателни секции "с оглед на обществените нагласи и потребности от електронно гласуване".

Как ще става електронното гласуване

Кога може да има електронно гласуване? 

- Според предложението на Цветан Цветанов и депутатите от ГЕРБ, до 2018 г. електронното гласуване може да се провежда само експериментално, в едва 20 изборни секции, избирани чрез жребий.

- Според предложението на РБ новите правила трябва да влязат в сила две години след обнародването им в Държавен вестник, като постепенно преди това трябва да бъдат създадени съответните органи и системи, с които да се реализира електронното гласуване. Първите два избора след промените са експериментални и се провеждат в 500 секции, но електронните гласове се зачитат. Така на практика, дори да бъдат приети утре, промените в Изборния кодекс ще се отразят през 2018 г., а реално, валидно и цялостно е-гласуване ще има не по-рано от 2020 г. 

Кой ще отговаря за процеса?

- Според ГЕРБ за електронното гласуване трябва да отговаря Централната избирателна комисия (ЦИК), която "организира, ръководи и контролира реда за провеждане на гласуването по интернет и обработката на данни от него". ЦИК приема правила за интернет вота. Към МС се създава орган, който да осигури и контролира техническото изпълнение на гласуването по интернет, но броенето се извършва от ЦИК. 

- Според РБ трябва да се създаде специална Комисия за дистанционно електронно гласуване с мандат от 4 години. В нея влизат седем души, които се назначават от ЦИК след публична процедура на изслушване. Браншовите IT организации могат да предлагат кандидати за този пост. Заседанията на комисията за електронно гласуване се излъчват на живо в интернет. Тя отговаря за подготвянето и провеждането на дистанционно електронно гласуване, като изгражда IT системата и разрешава всички проблеми при функционирането й, и брои резултатите от изборите. 

Как ще изглежда системата?

- Според ГЕРБ ЦИК трябва да "определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на електронната система". В изискванията е записано, че трябва да има "възможност за подаване на гласа за не повече от 5 минути", "максимална надеждност срещу външни смущения" и "да съответства на най-висок ISO стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства."

- Според РБ параметрите на системата се определят от ЦИК по предложение на комисията за е-гласуване. Принципите за електронно гласуване са много по-детайлно разписани в този законопроект. Според РБ системата трябва да се одитира преди всеки избор, а резултатите от одита да са публични

Ще се зачита ли електронното гласуване за валидно?

- Според проекта на ГЕРБ в експерименталните избори е-вотът не се зачита

- Според проекта на РБ "дистанционното електронно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина". 

Кой брои бюлетините?

- Според ГЕРБ ЦИК отчита резултатите от изборите.  

- Според РБ броенето трябва да се извършва автоматизирано от системата за електронно гласуване, след като поне половината членове на комисията се подпишат с електронните си подписи. Преброяването е публично и се излъчва по интернет. ЦИК проверява правилното отчитане на резултатите, преди да определи резултата от изборите.  

Как ще се идентифицират избирателите в интернет?

- ГЕРБ: Гражданите в 20-те експериментални секции трябва да се регистрират онлайн до 25 дни преди изборния ден, като посочат име, ЕГН, пощенски адрес, имейл, телефонен номер и други начини на комуникация. Специалният орган по технически контрол на изборите проверява дали избирателят има право да гласува. После му издава 10-знакова парола, която гражданинът може да получи с препоръчано писмо по пощата или сам да вземе от общинската администрация. 

- РБ: Избирателите се идентифицират електронно според Закона за електронна идентификация. 

Как ще става гласуването? 

- ГЕРБ:  До седем дни след насрочването на дата за изборите трябва да бъде открит "интерактивен сайт за регистрация и гласуване на избирателите". Избирателите в експерименталните секции имат право да гласуват по интернет в трите дни преди изборния ден. Те трябва да влязат в сайта с ЕГН и специалната парола и имат право да променят избора си до три пъти. След това изборът им се съхранява в "електронна избирателна кутия", а данните за самоличността и потребителското име и парола се изтриват. Достъпът до IP адресът, от който е гласувано, се блокира. Резултатите се обобщават от ЦИК, а текущи данни и предварителни резултати се публикуват онлайн. 

- РБ: Онлайн гласуването продължава не по-малко от 4 и не повече от 7 дни, а точният срок се определя от ЦИК. Избирателите гласуват чрез приложение на уебсайта на ЦИК, където могат да проверят и поправят своя вот, ако той е сгрешен. Те могат да променят гласа си неограничен брой пъти, като гласуват повторно по интернет. След приключването на електронния вот комисията за е-гласуване подготвя списък с гласувалите по интернет и го изпраща до районните избирателни комисии, които отбелязват вече гласувалите граждани в избирателните списъци. Ако някой е гласувал и електронно, и чрез машинна или хартиена бюлетина, за валидна се счита хартиената.