Новият брой:
Образованието: Лунната мисия на България

И търгът за тунела на "Струма" за 250 млн. лева спря

Жалба на неизвестна компания от Приморско послужи за мотив за замразяването на най-голямата открита строителна поръчка

Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Различното с тунел "Железница" е, че това е първата поръчка от серията, която се плаща с еврофондове.

И най-голямата започната обществена поръчка, която не бе спряна в офанзивата на премиера от миналата седмица, вече е замразена. Оферти за скъпия двукилометров тунел на магистрала "Струма" с прогнозна цена от 250 млн. лв., трябваше да се подават до петък. Но държавната компания, която прави търговете за новите магистрали, е спряла поръчката. Използваният мотив е жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Тя е от търговската "С и Г Груп БГ", която няма нищо общо със строителство.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
7 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  antipa avatar :-|
  D-r D
  • - 1
  • + 14

  Това наистина не е държава, а ЕТ!
  В ЗОП пунктуално са описани процедурите при провеждане на конкурси, обжалванията и пр.
  Комисиите по търговете вече явно се боят и от сянката си, след като ЕТ Бойко Борисов на своя глава отмени няколко ОП.
  Ако се спазва закона, отговорността е на комисията, а не на Вожда.

  Нередност?
 • 2
  chichka avatar :-|
  chichka
  • - 1
  • + 10

  Мдааа, България не е държава, а географско понятие!

  Нередност?
 • 3
  tanas2 avatar :-P
  Танас
  • + 7

  Еее добре де ако не стане тунел ще го направят кръчма що от това разбира изпълнителя. :-)

  Нередност?
 • 4
  bkbelchev avatar :-|
  bkbelchev

  Като прочета новините от България, от всякъде ми лъха на измама. Може би в прогнозата за времето не мога да усетя, но там сигурно са прикрити.Та се чудя как ще дойде някой сериозен инвеститор при тази реклама?

  Нередност?
 • 5
  subaru avatar :-|
  subaru
  • + 1

  Обществените поръчки в България и във всички демократични държави с върховенство на закона се прекратяват по процедури и ред предвидени в закон. Всичко остаанало независимо от добрите намерения и целесъобразността е незаконосъобразно и е комунизъм на квадрат. Ето какви са правните възможности за това в българския ЗОП - Закон за обществените поръчки
  Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Процедурите по този закон завършват с решение за:
  1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
  2. сключване на рамково споразумение;
  3. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
  4. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
  5. прекратяване на процедурата.
  Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
  1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или не се е явил нито един участник за договаряне;
  2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
  3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
  4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
  5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
  6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
  7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
  1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) е подадена само една оферта, заявление за участие или проект;
  2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
  3. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) участникът, класиран на първо място:
  а) откаже да сключи договор, или
  б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или
  в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението;
  4. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) са налице основанията по чл. 79, ал. 9, т. 2, чл. 83г, ал. 8, т. 2 и чл. 88, ал. 8, т. 2.
  (3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 2 - доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 1 или 2 възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.
  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.
  (5) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 възложителят възстановява на кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по ал. 1 или 2.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.
  Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3.


  Нередност?
 • 6
  danitoledov avatar :-|
  danitoledov
  • + 1

  Всичко останало да спират, но не и проектите за тунели и магистарали

  Нередност?
 • 7
  pdstudiobg avatar :-P
  BlueBoss

  Утре ако ЕТ "Шием гащи" от село Долно Уйно реши да обжалва процедура за строителство на метрото в София, щото така му е текнало на некой тарикат и кво следва: Да спреме всичко, щото да не разлютиме Тиквун или да не вземе да се притесни, че некой пак ще го пита за образа в огледалото.... А мутрите си бият междувременно...

  Нередност?
Нов коментар