КЗК ще търси картел на горива и господстващо положение на "Лукойл Нефтохим"

Според комисията, след определен момент, надценките рязко скачат

   ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
   ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Комисията за защита на конкуренцията започва разследване на пазара на горива за възможно наличие на картел между търговците на дребно, така и за възможна злоупотреба с господстващо положение на "Лукойл Нефтохим Бургас". Решението е взето след извършения анализ от КЗК на пазара на горивата. КЗК освен това отправя препоръки към министъра на финансите за предприемане на мерки, които да подобрят конкурентната среда в България.

КЗК освен това установява, че след определен момент надценките на дистрибуторите рязко скачат. Комисията не казва, кога става това, но от анализите на "Капитал" е видно, че началото на този процес е през 2012 г. Освен това КЗК забелязва, че всички дистрибутори водят същата ценова политика, както "Лукойл България", въпреки че имат и алтернативни доставчици.

По отношение на "Лукойл Нефтохим Бургас" (т.е. рафинерията) КЗК отбелязва, че тя трайно продава продуктите си за износ на по-ниски цени, отколкото ги реализира в страната. "Гореизложеното не кореспондира с обективни икономически критерии и в резултат поражда съмнение относно това, дали клиентите на ЛНХБ на територията на страната не са поставени в по-неблагоприятно положение в сравнение с тези, които реализират продуктите извън граница, включително и в държави от ЕС и ЕИО", пише в анализа на КЗК.

В анализа на КЗК се посочва, че затегнатите мерки за контрол върху горивата след 2009 г. са довели до ограничение или затруднение на вноса на горива. Например изискването за разтоварване на бензина и дизела в данъчен склад и едва след това дистрибуцията му до търговските обекти е свързано с допълнителни разходи, които обезкуражават вноса. Предложенията на Комисията като цяло преповтарят препоръките и от 2012 г. - облекчаване на режима на създаване на данъчни складове, двустранни споразумения за ползването на такива складове в други страни от ЕС, както и възможност вносителите да наемат складове от ДА "ДРВВЗ", за да съхраняват задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.

Разследването за картел ще продължи поне няколко месеца и ако бъде потвърдена тази хипотеза, трябва да завърши с предложение на КЗК за санкции или с предложение за мерки за поправяне на установените нередности.