ВСС оневини напълно заместничката на Владимира Яневa

… и образува дисциплинарка срещу съдията пуснала Румяна Ченалова от ареста

Богдана  Желявска малко преди да подаде оставка като заместник-председател на СГС
Богдана Желявска малко преди да подаде оставка като заместник-председател на СГС    ©  Юлия Лазарова
Богдана  Желявска малко преди да подаде оставка като заместник-председател на СГС
Богдана Желявска малко преди да подаде оставка като заместник-председател на СГС    ©  Юлия Лазарова

Със свое решение от четвъртък Висшият съдебен съвет (ВСС) прие, че съдия Богдана Желявска, бивш зам.-председател на Софийски градски съд (СГС), не е извършила дисциплинарните нарушения при разпределението на делата КТБ и "Белведере" и е управлявала гражданското отделение на съда съобразно закона.

Същевременно кадровиците на съдебната власт образуваха дисциплинарно производство срещу съдия Веселина Ставрева от същия съд. Тя гледа мярката на Румяна Ченалова миналата пролет и не уважи искането на прокуратурата да я задържи под стража. Дисциплинарното производство формално е образувано заради това, че Ставрева е предоставила достъп до делото на двама адвокати.

Членът на ВСС Калин Калпакчиев заяви, че днешното заседание е показателно за уродливата дисциплинарна практика на съвета.

Няма проблем с КТБ, няма проблем с "Белведере"

Решението на дисциплинарния състав по делото срещу Богдана Желявска е изготвено от представляващия ВСС Димитър Узунов. Неговото становище е подкрепено от втория член дисциплинарния състав - Румен Боев, който също е част от мнозинството в съвета. Третият член  - Камен Иванов не е съгласен с оневиняването на Богдана Желявска и е подписал решението с особено мнение. Според него има достатъчно данни за извършени нарушения от съдия Желявска. В четвъртък 14 от членовете на съвета възприеха тезата на Узунов и Боев, че Желявска не е извършила нарушение.

До дисциплинарното производство срещу Богдана Желявска се стигна след серията скандали в Търговското отделение на Софийския градски съд (СГС), придобили международен отзвук покрай делото "Белведере".  ВСС дълго време отказваше да реагира, но след натиск от магистрати, неправителствени организации, дипломатическия корпус и Европейската комисия, членове на ВСС отидоха на проверка в съда. Изготвеният от тях доклад показа нагледно това, което от години се знаеше в системата - СГС се управлява лошо и е обрасъл от корупционни практики. С днешното си решение на практика 14 от членовете на съвета се отказаха сами от констатациите си за лошото управление на съда.

През февруари 2015 г. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и министъра на правосъдието Христо Иванов внесоха предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу Желявска, цитирайки констатациите на ВСС в доклада. Те обобщиха нарушенията на принципа за разпределението на делата, създадена лоша организация на работата и други нарушения и т.н. в  14 отделни пункта. Сред казусите, които са цитирани в предложението са разпределението на делото "Белведере" и това за несъстоятелността на "КТБ", практиката на Желявска да оставя на съдебните помощници да разпределят дела вместо нея, липсата на правила за натовареност на съдиите, контрол и отчетност по отношение на направените отводи, неравномерно разпределение на делата и т.н.

За председател на дисциплинарния състав беше избран представляващия ВСС и припознаван от колегите си като "човека на Бойко Борисов" в съвета Димитър Узунов. Другите двама са Камен Иванов (от съдийската квота) и Румен Боев (от прокурорската). Узунов и Боев кредитират изцяло обясненията на Богдана Желявска. Те приемат, че няма нарушение, защото обвиненията в предложението на Лозан Панов и Христо Иванов не са конкретизирани или че от събраните данни в дисциплинарното дело не може да се направи обоснован и категоричен извод, че има нарушение.

Не е разпределяла дела, но се е подписвала

Дисциплинарният състав например приема за достоверно обяснението на Желявска, че тя е идвала сутринта в съда, въвеждала е паролата си в компютъра, а след това е оставяла на него съдебните помощници, които да разпределят делата. Димитър Узунов и Румен Боев са категорични, че няма нищо нередно в тази практика, защото Богдана Желявска е подписвала впоследствие протоколите и така е била "основен гарант за спазване на принципа" за случайно разпределение на делата.

Дисциплинарният състав на приема, че протоколът за разпределението на делото за несъстоятелността на КТБ не е стигнал в сървъра на ВСС, както изискват правилата, защото интернет връзката на съда била много слаба.

Други два пункта в предложението на Лозан Панов за образуване дисциплинарно производство са отхвърлени, защото са неконкретизирани. В единия случай Димитър Узунов и Румен Боев приемат, че вмененото на Богдана Желявска нарушение за липса на вътрешни правила за следене и своевременно изравняване на натовареността на съдиите в отделенията на съда, както и критерии за заместване на отсъстващи съдии, не влиза в задълженията й. За обвинението, че Желявска неравномерно е разпределяла делата за обезпечения за бъдещ иск Узунов и Боев приемат, че "твърдението не е конкретизирано".

Обвинението, че липсва единен подход при формиране на нови съдебни състави дисциплинарния състав намира за "изключително общо формулирано". Това, че Желявска има ненаписани дела Узунов и Боев отхвърлят с обяснението, че това е проблем за цялата съдебна система. Фактът, че бившата заместничка на Янева е разпределила сама делото, което е завела срещу в. "Сега", също не е нарушение, защото виновни за това са били съдебните служители, които не я предупредили, че това е нейното дело.

Членът на ВСС Камен Иванов не е съгласен с колегите си и в становище към особеното си мнение той обяснява, че Богдана Желявска е имала лична отговорност към разпределението на делата, няма доказателства, че слабата интернет връзка е причината протокола за разпределението на делото КТБ да не стигне до сървъра на ВСС. За делото "Белведере" Камен Иванов се аргументира, че то е било единственото, което е било докладвано на Желявска в деня на постъпването му. Според него Желявска не е организирала и установила вътрешни правила или добри практики за проследяване и своевременно изразяване на натовареността на съдиите в отделенията, начини за възлагане на дела на формираните нови състави и за заместване на отсъстващия съдия.

Ако не задържиш Ченалова - гориш

В деня, в който Богдана Желявска беше оневинена от колегите си, те решиха да започнат дисциплинарно производство срещу съдия Веселина Ставрева от Софийски градски съд. Според мнозинството членове от ВСС тя е извършила нарушение, защото след като миналия април гледа искането на прокуратурата за постоянен арест на Румяна Ченалова (което не уважи) е дала достъп до материали по делото на двама адвокати и по този начин е нарушила следствената тайна.

Според членът на ВСС Калин Калпакчиев това е акт на репресия срещу съдия Ставрева, защото не е задържала Ченалова, а ВСС се опитва да стовари върху съда неудачите на прокуратурата. Той е на мнение, че съветът не е имал необходимото мнозинство за да образува дисциплинарно производство (за предложението гласуваха 12, четирима се въздържаха, а четирима бяха против), защото не е имало абсолютно мнозинство (13 гласа) както изисква закона и практиката на Върховния административен съд.