Да глобиш Юлен

Дебатът за Банско постави въпроса дали "Юлен" е добър стопанин на ски зоната.

Да глобиш Юлен

От 2010 г. насам на концесионера на ски зона Банско са наложени над 20 глоби, повечето от които падат в съда

25888 прочитания

Дебатът за Банско постави въпроса дали "Юлен" е добър стопанин на ски зоната.

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


Ако някой следи новинарския поток през последните няколко седмици, може да остане впечатление, че основният проблем, който тормози държавата, е дали на Банско трябва да има втора кабинка или не. Тази седмица след властническо разпореждане на премиера Бойко Борисов на една маса в министерството на околната среда и води седнаха изпълнителната и местната власт, концесионерът (чийто номинален собственик - кипърецът Георгиус Георгиу, беше поканен, но не дойде), природозащитниците и, разбира се, прокуратурата. До консенсус не се стигна, а какво точно е станало трудно може да разберете, защото дебатът по темата отдавна е в полето на истеричната пропаганда, където на аргументите се отговаря не с контрааргументи, а с кафява компроматна помия.

А фактите в този дебат са от ключово значение. Намирането на отговор на въпроса дали концесионерът на ски зоната в Банско - "Юлен" АД, е добър стопанин се оказа сложна задача. С всички особености на върховенството на закона в България, където реализацията на отговорност (наказателна и административна) може да бъде както форма на репресия и рекет, така и опит на някой в държавата да си свърши работата, попитахме Районният съд в Разлог - съдебната инстанция, пред която фирмата би обжалвала всички наложени й с наказателни постановления санкции, колко дела има и за какво са те. Председателят на съда Димитър Думбанов отказа с мотив, че информацията засяга интересите на фирмата. Върху неговото решение имаше сянка на съмнение, защото в една от декларациите си за конфликт на интереси той беше записал, че сестра му работи като юрисконсулт... в "Юлен" АД. Обърнахме се към ВСС за да попитаме дали това не е конфликт на интереси. След няколко месеца оттам препратиха питането ни до Комисията за конфликт на интереси, които възприеха въпроса като сигнал и започнаха проверка...

В крайна сметка от по-горната инстанция - Окръжния съд в Благоевград, получихме търсената информация От 2010 г. насам дружеството е оспорило 20 наказателни постановления пред съда. Глобите са налагани от НАП, РИОСВ – Благоевград, и Национален парк "Пирин", а нарушенията са различни – от констатирана незаконна сеч на 19 дървета, през нерегламентирано заустване на отпадни води до съмнения за укрити приходи в размер на 1.6 млн. лв. По-голямата част от тях са отменени от съда.

Нарушения в реките Бъндерица и Изток

През 2011 г. на дружеството са наложени общо седем глоби за нарушаване на емисионните изисквания в две реки край гр. Банско – р. Изток и р. Бъндерица, и за заустване на отпадни води от трите пречиствателни станции, експлоатирани от "Юлен" без съответното разрешително. На първа инстанция районният съд в Разлог отменя всички наложени наказания заради допуснати процесуални нарушения от РИОСВ при тяхното съставяне.

За отпадането на наказанието за нерегламентирано заустване съдът се аргументира с това, че извършеното от "Юлен" нарушение не е описано достатъчно подробно в констативния протокол, което е пречка и за дружеството да се защити успешно в съда. В случая на нарушение на емисионните норми в двете реки пък наказващите органи са се позовали на протокол, съставен в началото на март 2010 г. – в разгара на ски сезона, когато и посетителите на курорта са много повече, докато самата проверка, въз основа на която е наложена и глобата, е извършена цели 6 месеца по-късно – октомври 2010 г. На втора инстанция административният съд в Благоевград не споделя мотивите за неизчерпателно описание на нарушението на "Юлен", но пък се съгласява, че при отчитането на замърсяването е допуснато процесуално нарушение. Така общият размер на наложените санкции е 8 хил. лв. – заради липса на разрешително при заустване на отпадни води за трите пречиствателни станции. В друг от случаите глобата е отменена, защото лицето, на което е връчен актът, отрича пред съда да го е получавал.

Адвокат Петър Петров, който представлява "Юлен" по делата, коментира, че липсата на въпросните разрешителни е заради процедурна грешка при строежа на пречиствателните станции. Разрешителните е трябвало да бъдат извадени преди издаването на разрешение за строеж, докато от "Юлен" са започнали процедурата, след като съоръженията са били завършени, което се е оказало и по-времеемко. "Оказва се, че на хартия имаме нарушение, но в действителност такова няма, тъй като отпадните води към този момент вече минават през пречиствателните станции", коментира пред "Капитал" той. Относно нарушените емисионни изисквания той посочи, че в процеса на експлоатация на съоръженията се е оказало, че те не могат да поемат нарасналия обем от туристи през зимата. Затова концесионерът е инвестирал в обновяването на две от тях, като същото предстои да се случи и с третата пречиствателна станция.

Тайната тетрадка на "Юлен"

Друг казус с "Юлен" датира от 2010 г., когато инспектори на Националната агенция по приходите извършват проверка на касите на лифта в Банско, който е стопанисван от "Юлен". В бюрото на една от служителките е открита тетрадка, съдържаща означавания "кеш", "пос", "сторно", "общо", "неоф. skidata" и т.н., срещу които били отбелязани съответни суми и дати. Данъчните се усъмнили, че през тази тетрадка е водено паралелно счетоводство на "Юлен", чрез което според данъчните концесионерът е укривал ДДС. Наложени са шест наказателни постановления на обща стойност малко над 1.6 млн. лв. Всички наказания са отменени на първа инстанция, а впоследствие и на втора. На първа инстанция съдът отказва да включи намерената тетрадка като годно доказателство в процеса. Съдия Яна Маринова се аргументира с това, че тетрадката не е била описана правилно в протокола при изземането ѝ, като същевременно данъчните не могли да посочат как точно са стигнали до извода, че през нея е водено паралелно счетоводство. Една от тезите била, че касовите апарати са били манипулирани, но тя отпаднала след извършена техническа експертиза, която не установила такива манипулации.

Незаконна сеч и незаконна сцена

Ръководството на Национален парк "Пирин" на два пъти е налагало глоби на "Юлен" – веднъж за незаконна сеч и втори път за изграждането на сцена и провеждането на концерт, за който не е взето предварително разрешително.

В случая с откритата незаконна сеч при текущ обход служители на парка открили отсечени 19 дървета, които не били маркирани с контролна горска марка. Глобата за "Юлен" е в размер на пет хиляди лева, която отново пада в съда поради допуснати процесуални нарушения. В решението си съдът констатира, че служителите на Национален парк "Пирин" са връчили акта на концесионера, като са го изпратили по пощата. Затова съдът приема, че този пропуск е самостоятелно основание за отмяна на наложеното наказателно постановление. В допълнение се посочва, че не става ясно и как сечта се свързва пряко с "Юлен". "Не се сочи, че сечта е извършена от служители на "Юлен" АД, нито че това е станало по негово нареждане или при допустителство", аргументира се в мотивите си съдът. Директорът на Национален парк "Пирин" дори не обжалва постановеното решение.

В края на март 2014 г. на територията на Национален парк "Пирин" е издигната сцена с размери 7 на 10 метра по случай концерт на Боб Синклер. Концертът е организиран от "Юлен", а от парка констатират, че провеждането му е в разрез с въведена забрана за подобна дейност – източник на шум, с който се влошават условията в природните местообитания и се застрашават и обезпокояват животинските видове в парка. На първа инстанция съдът намира, че са допуснати съществени процесуални нарушения в издаденото наказателно постановление и не е установено авторството на извършителя. Административният съд в Благоевград приема друго – концертът е подготвян в защитена зона, в която има действащи забрани за такъв тип събитие. Същевременно авторството и конкретното нарушение са безспорно установени от наказващия орган, а процесуални нарушения не са налице. Така на концесионера е наложена глоба от... 1000 лв.

За пет години държавата се е опитала да санкционира 20 пъти "Юлен", като 14 пъти наказателните постановления са отменени напълно, две са влезли в сила, по три е наложена частична санкция, а по един казус производството не е приключило. В почти всички случаи глобите са отменяни не по същество (защото няма нарушение), а защото контролният орган не е могъл да спази процедурата. Последното показва или незнание или нежелание.

Ако някой следи новинарския поток през последните няколко седмици, може да остане впечатление, че основният проблем, който тормози държавата, е дали на Банско трябва да има втора кабинка или не. Тази седмица след властническо разпореждане на премиера Бойко Борисов на една маса в министерството на околната среда и води седнаха изпълнителната и местната власт, концесионерът (чийто номинален собственик - кипърецът Георгиус Георгиу, беше поканен, но не дойде), природозащитниците и, разбира се, прокуратурата. До консенсус не се стигна, а какво точно е станало трудно може да разберете, защото дебатът по темата отдавна е в полето на истеричната пропаганда, където на аргументите се отговаря не с контрааргументи, а с кафява компроматна помия.

А фактите в този дебат са от ключово значение. Намирането на отговор на въпроса дали концесионерът на ски зоната в Банско - "Юлен" АД, е добър стопанин се оказа сложна задача. С всички особености на върховенството на закона в България, където реализацията на отговорност (наказателна и административна) може да бъде както форма на репресия и рекет, така и опит на някой в държавата да си свърши работата, попитахме Районният съд в Разлог - съдебната инстанция, пред която фирмата би обжалвала всички наложени й с наказателни постановления санкции, колко дела има и за какво са те. Председателят на съда Димитър Думбанов отказа с мотив, че информацията засяга интересите на фирмата. Върху неговото решение имаше сянка на съмнение, защото в една от декларациите си за конфликт на интереси той беше записал, че сестра му работи като юрисконсулт... в "Юлен" АД. Обърнахме се към ВСС за да попитаме дали това не е конфликт на интереси. След няколко месеца оттам препратиха питането ни до Комисията за конфликт на интереси, които възприеха въпроса като сигнал и започнаха проверка...


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


26 коментара
 • 1
  uprsport avatar :-|
  Uprsport

  Имаме замърсени реки - няма санкции.
  Имаме неправомерно експлоатиран природен парк - няма санкции.
  Има данъчни нарушение - няма санкции.
  Има български съд - а за него какво няма?
  Много добре написано в десетдневката на Юлен, предхождаща седмицата на гората. А там имаше едни други нарушения - заграбени площи почти двойно спрямо това за което плащат концесия. Такива мизерници като юлен са причина България цялата да заприлича на гето. Дайте им да строят, нека да превърнат и Банско в клоака като Слънчев бряг.

 • 2
  buzzjn avatar :-(
  Imeto mi

  ..аз съм сам в държавата на проститутките...

 • 3
  kadiyata avatar :-P
  Белият Негър

  Де факто нищо.Какво мрънкате тогава?

 • 4
  tww09306483 avatar :-|
  Petleshev

  Е-е-е-х-х...! Йорго, от Кипър върти бизнес за десетки и стотици милиони, а даже и България не знае, къде е на картата! Блазе му! Кой казва, че не сме уредена държава...?! Намерил си пълномощници човека и си работи, даже не му се налага да идва до тук...! Дали има и най-малка представа, как министри и цяла армия държавни чиновници, със зъби и нокти бранят интереса му...?!

 • 5
  joro1959 avatar :-|
  joro1959

  А дали авторите на статията и другите природозащитници са карали ски в Банско, за да видят за какво става дума? Перфектни лифтове, писти, снежни оръдия на всякъде. Как не видях един проблем горе в планината? Само дето нямаше достатъчно заведения за хранене, но нали трябва да има по-малко строежи. Имаме курорт приказка, поддържа се чудесно, но трябва да го омаскариме по бългаски обичай.

 • 6
  bretschneider avatar :-|
  bretschneider

  Нема снег...

 • 7
  rosiraycheva50._ avatar :-|
  Роси

  Дали лифтовете работят перфектно,дали има снежни оръдия и дали всичко по ски пистите е както трябва е проблем и задължение на концесионера.Дали се пази природата,дали се спазват законите,дали Юлен си плаща стриктно концесионните такси и дали съдът и прокуратурата си вършат работата това вече е проблем на държавата.И тя е длъжна да защитава интересите си,защото това са и наши интереси.

 • 8
  gogo2011 avatar :-|
  gogo2011

  До коментар [#5] от "joro1959":

  Малко си се объркал. Статията не е за условията за ски-туризъм в Банско и по пистите стопанисвани от Юлен.

 • 9
  gogo2011 avatar :-|
  gogo2011

  "...пада в съда поради допуснати процесуални нарушения"
  И ето го редовният номер някой да не бъде осъден. Ако наистина е имало процесуални нарушения, човекът или хората, които са причина това да се случи трябва да си отиват - не ни трябват некадърници да защитават държавния интерес. Да се провери и дали въпросният човек не е бил стимулиран за да го направи нескопосано.

 • 10
  vasill avatar :-|
  vasill

  До коментар [#5] от "joro1959":

  Условията за ски са добри, НО са постигнати с ГОЛЕМИ нарушения, а втори лифт би препълнил отново престъпно сегашната ски зона. Загряваш ли или не ти е изгодно?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход