Чуждите инвестиции в България през януари намаляват с 86%

По-голямата част от тях са под формата на дългови инструменти

Чуждите инвестиции в България са били едва 44.9 млн. евро през първия месец на 2016 г.
Чуждите инвестиции в България са били едва 44.9 млн. евро през първия месец на 2016 г.    ©  Юлия Лазарова
Чуждите инвестиции в България са били едва 44.9 млн. евро през първия месец на 2016 г.
Чуждите инвестиции в България са били едва 44.9 млн. евро през първия месец на 2016 г.    ©  Юлия Лазарова
По-голямата част от тях са под формата на дългови инструменти

Годината започва слабо по отношение на привлечените чужди инвестиции в България. Предварителните данни на БНБ показват, че през януари 2016 г. те са намалели с цели 86.1% на годишна база. Така през първия месец на годината стойността им е била едва 44.9 млн. евро. Почти всички (90%) от преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през януари 2016 г. са били под формата на кредити, отпуснати от чуждестранните компании-майки на българските им дружества. За съжаление, остава тенденцията чуждите инвеститори да са все по-малко склонни да създават или придобиват компании в България, като през януари стойността на инвестициите в дялов капитал е почти символична – 4.7 млн. евро. Реинвестиции на печалба пък са липсвали напълно, а именно те са един от показателите за дългосрочен инвеститорски интерес в страната. Вероятно при ревизирането на предварителните данни сумата ще се увеличи, но едва ли значително.

Чуждите инвестиции в България са най-вече кредити

Най-голям спад на годишна база (с 83%) отчитат инвестициите в дългови инструменти и са били едва 40.2 млн. евро. спрямо 323.4 млн. евро година по-рано. Въпреки това, продължава тенденцията те да имат най-голям дял от всички инвестиции (89% през януари 2016 г.) Това са на практика кредити, които чуждите компании отпускат на дъщерните си дружества в България с определена цел. Този тип инвестиции понякога се влагат с цел да се повиши производителността на местния бизнес, но може и да са оборотни средства. Излизането на инвеститорите от тези инвестиции може да се случи много по-бързо, отколкото ако трябва да се продава дял от дружество. Затова се смята, че ако инвестициите в дялов капитал нарастват, това означава, че инвеститорите са по-сигурни в бизнес средата в страната и имат по-дългосрочни намерения.

Чуждите вложения в дялов капитал обаче също намаляват съществено в началото на 2016 г. - с 63% на годишна база. Статистиката показва доста голям отлив в този тип инвестиции от Холандия. За съжаление, инвестициите в дялове са традиционно ниски в страната. Изключение имаше през 2015 г. , когато вложенията в дялов капитал в България скочиха два пъти спрямо 2014 г. до 1.13 млрд. евро, но тогава причината бяха финансовите операции между "Лукойл Нефтохим Бургас" и компанията майка – регистрираната в Холандия Lukoil Europe Holdings. През 2013 г. рафинерията започна изграждането на инсталацията за хидрокрекинг на гудрон, в която бяха вложени около 1.5 млрд. долара, отпуснати под формата на заем от Lukoil Europe Holdings. Дългът на българското дружество от около 900 млн. евро беше трансформиран в акции през юни 2015 г. и той влезе в статистиката като инвестиция в дялов капитал.

Друга обезпокоителна тенденция е отчетеното нулево реинвестиране на печалба през първия месец на годината. По принцип, нивата на реинвестираната печалба в България са ниски, но изминалата 2015 г. беше доста добра за този тип вложения – 644 млн. евро при 167.1 млн. евро през 2014 г.

Най-много инвестиции от Германия

Понижават се и инвестициите на чужденци в недвижими имоти – до 2.4 млн. евро спрямо 2.9 млн. евро през януари 2015 г. Половината от тях идват от Русия и Германия. Любопитното е, че след като през последните години Холандия изпреварваше с много всички останали държави като източник на инвестиции, през януари 2016 г. тя изостава до пето място – причината е по-голям спад в дяловите инвестиции. Новият лидер в класацията от къде идват най-много чужди инвестиции вече е Германия, следвана от Великобритания. Най-много инвестиции в дялов капитал през януари 2016 г. обаче са дошли от Италия. С изключение на Италия, основната част от вложените средства от компаниите от страните, от които идват големи инвестиции в България (Германия, Великобритания, Русия, Австрия, Холандия) продължава да бъде под формата на дългови инструменти, сочи статистиката.

Предварителните данни на БНБ показват още, че преките инвестиции на български предприятия в чужбина в първия месец на новата година са отрицателни и възлизат на 9,4 млн. евро при отрицателна стойност от 4,5 млн. евро за януари 2015 г.