Коучинг услуги за 420 хил. лв. ще подобряват имиджа на НАП

Това е трета подобна поръчка на агенцията за три години и трябва да "утвърди лидерството в НАП"

Агенцията вече е изпълнявала два подобни проекта, но с еврофинансиране
Агенцията вече е изпълнявала два подобни проекта, но с еврофинансиране    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Агенцията вече е изпълнявала два подобни проекта, но с еврофинансиране
Агенцията вече е изпълнявала два подобни проекта, но с еврофинансиране    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

  • Ускоряване на индивидуалния прогрес чрез усъвършенстване на ключовите компетенции на личността. Увеличаване на персоналния и професионалния потенциал на мениджъра. Създаване на визия, мисия и ценности на индивидуално и корпоративно ниво. Развитие на потенциала на екипа и създаване на ценности. Това, общо взето, трябва да очакваме от ръководителите и експертите на Националната агенция по приходите (НАП) в близките три години. Причината е, че агенцията е обявила обществена поръчка за предоставяне на коучинг услуги срещу завидната сума от 419 хил. лв. без ДДС. Проектът трябва да "утвърди лидерството в НАП и имиджа на агенцията в обществото".

  • Това всъщност не е първата подобна поръчка, възлагана от НАП. Досега са изпълнени два подобни проекта по програма "Административен капацитет" - и двете от една и съща компания – "МЛС интернешънал консултинг груп", а стойността на всяка от тях е била малко под 90 хил. лв. за година. Настоящият проект обаче не е финансиран по европейски проект и явно се изпълнява със собствени средства на НАП.

Поръчка за какво?

Обявената поръчка носи дългото и не особено разбираемо име "Услуги по индивидуален и екипен коучинг, обучения по мениджмънт и лидерство на ръководни и експертни служители на НАП и провеждане на събития за ефективно лидерство и мотивационни формати в областта на коучинга и лидерството с цел утвърждаване на лидерството в НАП и имиджа на агенцията в обществото". Накратко, коучингът е модерен подход за обучение и развитие, който помага на хората да отключат потенциала си и да постигнат определена цел или резултат. Той не дава готови решения, а насочва обучаваните чрез комуникация, така че те сами да достигнат до търсените отговори. Според данъчната агенция поръчката ще осигури "устойчивост на постигнатите резултати от предходни проекти за внедряване на коучинга като стил на управление в НАП".

Изпълнението включва 10 отделни дейности като индивидуален и групов бизнес коучинг и сертификационни курсове за НЛП (невролингвистично програмиране), като целта е сертифицираните участници да могат впоследствие сами да провеждат коучинг сесии. В проекта ще участват ръководители и експерти от НАП, които трябва да придобият или да доразвият уменията си в използването на коучинга. Прави впечатление, че поръчката е изключително подробно описана и със съответната терминология, характерна за коучинга. Тя е със срок на изпълнение три години и максимална допустима стойност 419 хил. лв. без ДДС или 502 хил. лв. с ДДС.

Двукратен победител

Агенцията вече е изпълнявала два подобни проекта, но с еврофинансиране. Първият е бил в периода 2013-2014 г. на стойност 88.6 хил. лв., а другият е бил със срок на изпълнение 2014-2015 г. - за 89.2 хил. лв. До редакционното приключване на броя от НАП не успяха да отговорят на въпросите ни за финансирането, защо стойността й е близо два пъти по-висока, какви са резултатите от предишните обучения и т.н.

И двата проекта са били възложени на "МЛС интернешънал консултинг груп", чиито клиенти според информация на сайта й са компании като САП, GfK, мобилните оператори, редица банки. Мажоритарният собственик и управител на фирмата Магдалена Валериева Николова има солидно обучение и експертиза. Извън това обаче любопитен момент е, че справка в публичните регистри разкрива, че съсобственик в "МЛС интернешънал" е Росица Николаева Кукушева-Николова (вероятно майка на Магдалена Николова). Тя е съпруга на Валери Николов, бивш зам.-министър на регионалното развитие в кабинета "Сакскобургготски" и зам.-министър на бедствията и авариите при тройната коалиция. Кукушева е посочена като свързано лице в декларацията му пред Сметната палата от 2008 г.