Мениджър, инженер и контраразузнавач

Кои са независимите оценители, които са разглеждали общинските проекти във фонд "Земеделие"

Много от протоколите на оценителните комисии, разглеждали цените по проектите на общини по селската програма, са подписвани еднолично от един експерт
Много от протоколите на оценителните комисии, разглеждали цените по проектите на общини по селската програма, са подписвани еднолично от един експерт    ©  Надежда Чипева
Много от протоколите на оценителните комисии, разглеждали цените по проектите на общини по селската програма, са подписвани еднолично от един експерт
Много от протоколите на оценителните комисии, разглеждали цените по проектите на общини по селската програма, са подписвани еднолично от един експерт    ©  Надежда Чипева

Какво е общото между земеделието, строителството и атомните електроцентрали? Не сме напълно сигурни, но вече познаваме човек, който може да даде отговор. В стотиците протоколи от оценителни комисии, които са одобрявали цените на подадените във фонд "Земеделие" общински проекти, едно име се среща доста по-често от останалите. Става дума за Красимир Ботев Димитров - оценител, назначен като квалифициран електроинженер. Сферата на експертиза на Димитров е доста смайваща - той полага подписи върху оценки за цени при рехабилитация на пътища, ремонт на селски улици, създаване на зони за отдих, реконструкция на водопроводна мрежа, ремонти на църкви, доставка на моторни триони и трактори, доставка на компютърно оборудване, отопление, вентилация и климатизация и др.

Впечатление прави и че електроинженерът има тежестта да взима еднолични решения за цените в проекти за пътища и ремонти на улична мрежа в селата, всеки от които от порядъка на няколко милиона лева. Утвърдената практика е становища за количествените сметки в предложения с такива мащаби да дават минимум двама представители на комисията, и то всеки в частта, в която е специалист - това потвърди пред "Капитал" зам.-изпълнителният директор на фонда Атидже Алиева-Вели.

Димитров практически е постоянно присъствие в оценителните комисии, докато останалите им членове се сменят. Също така няма свикана комисия, в която експертът да не членува, а от произволно избрани документи на събранията за тези три години се вижда, че той полага подписите си върху поне около половината протоколи, но и оценява самостоятелно около 10% от тях.

Ренесансовата кариера на един оценител

Според източници на "Капитал", преди да премине в консултантския бизнес, Димитров е бил в отдел "защита на информацията" в АЕЦ "Белене". Преди това пък е отговарял за НЕК в Националната служба "Сигурност", тоест в годините преди да стане оценител той е бил кадрови контраразузнавач. В този период не е известно дали е имал инженерна диплома. Според служители на проектната компания АЕЦ "Белене" Димитров е безспорно близък на консултанта на ядрената централа Богомил Манчев. По-късно Димитров и Йордан Бачовски, който е експерт в представляваната от Манчев "Риск инжинеринг", създават в съдружие компанията "Цертус консилиум". Потърсен за коментар, Красимир Димитров нито потвърди, нито отрече свързаността си с АЕЦ "Белене" и обясни, че не вижда релевантност в този въпрос към работата му за фонд "Земеделие".

Във времето, в което Димитров е давал становища за истинността на цените в проектите, фондът е издавал някои фактури за тази дейност на компанията "Тиора" ООД. Тя е собственост на Димитрина Атанасова и Росица Дамянова и се занимава със счетоводни, одиторски и консултантски дейности. Росица Дамянова е и човекът, който в последните пет години е заверявал счетоводните отчети на "Цертус консилиум", в която инженерът е бил съсобственик. От отчетите е видно също, че фирмата не е имала дейност.

"Красимир Димитров е бил наш служител и със сигурност е имал необходимата квалификация за това, което прави. Просто трябва да погледна в архивите и документите каква е точно квалификацията му", обясни Дамянова. Тя каза още, че оценителите са наемани на договор от "Тиора" и са работили в тази област само с фонд "Земеделие" по споразумение за около една година и по правила, изработени от фонда. Честото присъствие на подписите на Димитров собственичката обясни с факта, че той е бил координатор на проекта с ДФЗ. Самият Димитров обаче отрече да имал ключова роля в комисиите и подчерта, че всички членове са били равноправни.

Той каза, че заради клауза в договора му с фонда не може да разгласи информация каква точно е специализацията му и за какво е отговарял. Документите, с които "Капитал" разполага, показват, че е назначаван като електроинженер. Друг протокол обаче, от комисия в Приморско, където Димитров е повикан за външен експерт, цитират специализацията му в сфери като "подемно-транспортни пътни машини" и "мениджър - мениджмънт на персонала". Димитров е участвал и в оценителна комисия на "София тех парк", личи от решение на КЗК по жалба на три компании срещу парка.

А кой контролира контролиращите

Според информация от фонд "Земеделие" оценителните комисии са се назначавали със заповед на изпълнителния директор, а организацията за всяка комисия се е възлагала на експерт от фонда. Той е държал комуникация с изпълнителя във връзка с определяне на кадрите, които да участват в зависимост от разходите, подлежащи на оценка.

Тези представители на фонда идват от дирекция "Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони", чийто главен експерт Янаки Червеняков беше уволнен, след като сайтът "Биволъ" разкри, че е злоупотребявал при завишаването на цени по проектите, а и демонстрира стандарт на живот, който не би могъл да си позволи със заплатата на служител в администрацията. Освен това тъщата на Червеняков има два спечелени проекта по ПРСР 2007-2013 г. във времето, в което той е главен експерт в същата дирекция, което според Комисията за конфликт на интереси не е проблем.

Какво влияние може да е имал Червеняков върху оценителните комисии, не може да се каже. От фонда твърдят, че няма такова и не възнамеряват да проверяват назад дейностите, за които той е отговарял.

Присъствието на Димитров във всички свикани комисии обаче противоречи на обясненията на Атидже Алиева-Вели, която заяви че "със сигурност са били различни хора" в различните години.

За отношенията между фонда и външната комисия инж. Димитров обясни, че никога върху него не е упражняван натиск да решава в полза на определен проект, който да мине на по-висока цена и няма как да знае дали след като е дал становището си и е установил изкуствено завишени стойности, проектът е бил одобрен на по-високата първоначално предложена от кандидата стойност. Големият ценови диапазон, в който за едни и същи дейности той е одобрявал стойности със значителни разлики (виж тук), Димитров обясни с това, че цените са различни за отделните райони на страната, като значение имат и спецификите на обекта, а за оценки на количества и стойности са били използвани публикуваните справочници на Камарата на строителите в България. Това не отговаря на истината - с подписа на Димитров има одобрени доста различни цени за еднакви дейности по проекти на Ардино, Мадан и Кирково, които се намират на няколко десетки километри едно от друго. Явно обаче, когато става дума за милиони левове, разстоянието (и независимостта) са разтегливи понятия.