Доходите растат с 3% за година

Разходите на домакинствата се увеличават по-бързо

Българите харчат все повече за алкохол
Българите харчат все повече за алкохол    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Българите харчат все повече за алкохол
Българите харчат все повече за алкохол    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

Разходите на домакинствата са се повишили по-бързо от доходите през 2015 г. въпреки дефлацията през миналата година. Доходът средно на лице от домакинство е бил 4953 лв., което е увеличение с 2.9% на годишна база. Като се отчете дефлацията, се вижда, че реалният доход се е увеличил с 3%. Средният годишен разход на лице от домакинство е бил 4666 лв., което е с 3.5% повече в сравнение с 2014 г. Това показват данните на НСИ, в които се отчитат постъпленията от заплати, пенсии, социални помощи и разходите на домакинствата. Обяснение за разминаването е, че при дефлация и ниски лихви по депозитите домакинствата са склонни да харчат повече.

Откъде идват парите

Работната заплата остава основен източник на доход на домакинствата, като през миналата година делът ѝ е нараснал до 55%. Най-бързо на годишна база растат доходите от заплати и от пенсии - съответно с 4.4% до 2726 лв. и 3% до 1286 лв. На практика около 80% от доходите на семействата идват именно от заплати и пенсии. Под една десета от доходите идва от странични дейности като предприемачество, продажби на имущество и др. През 2015 г. доходите от предприемачество не се променят спрямо 2014 г. - остават на ниво 314 лв., докато доходът от трудова дейност извън работната заплата е намалял с 4.2% до 161 лв. В по-дългосрочен план се вижда, че все по-малък принос към семейните бюджети има доходът от домашно стопанство. Той е формирал едва 1.3% от общия доход през 2015 г., докато през 2004 г. показателят е 16.2%.

Едва с 3 лв. на годишна база се покачват приходите от спестявания – до 147 лв., което е резултат от ниските лихви по депозитите в банките. Намалява размерът на разполагаемите средства, взети назаем - от 58 лв. средно на лице от домакинство през 2014 г. до 45 лв. през миналата година.

С почти 10% повече разходи за алкохол и цигари

През миналата година относителният дял на разходите за храна намалява с 0.9 процентни пункта спрямо 2014 г. до 31.4%, макар че в номинално изражение похарчената сума за хранителни продукти се е увеличила с 5 лв. до 1463 лв. Спад има и в отделените средства за облекло и обувки. Българите намаляват още консумацията си на тестени изделия, но също и тази на плодове и зеленчуци. В замяна са изпили повече алкохол и са закупили повече цигари - с 9.7% са се увеличили разходите за тези продукти за една година и достигат 204 лв. на лице от семейство. Растат и разходите за вода, ток, обзавеждане, както и за развлечения, образование и здравеопазване. Единствено тези за транспорт не са се променили за една година, което е обяснимо предвид поевтинелите горива.

Данните показват още, че 89.5% от домакинствата са живели в собствено жилище през 2015 г. 8.3% от тях притежават и второ жилище. Масово обаче семействата живеят в сгради, построени преди 1990 г.