Фондовете поискаха осигурените сами да решават за пенсията си

Пенсионните дружества са готови да изплащат обезщетенията за старост накуп, разсрочено и с възможност да се наследяват

Оглавяваната от Никола Абаджиев асоциация на пенсионно-осигурителните дружества настоява да изплаща вторите пенсии накуп или разсрочено по желание на клиента и партидите да могат да се наследяват
Оглавяваната от Никола Абаджиев асоциация на пенсионно-осигурителните дружества настоява да изплаща вторите пенсии накуп или разсрочено по желание на клиента и партидите да могат да се наследяват    ©  Надежда Чипева
Оглавяваната от Никола Абаджиев асоциация на пенсионно-осигурителните дружества настоява да изплаща вторите пенсии накуп или разсрочено по желание на клиента и партидите да могат да се наследяват
Оглавяваната от Никола Абаджиев асоциация на пенсионно-осигурителните дружества настоява да изплаща вторите пенсии накуп или разсрочено по желание на клиента и партидите да могат да се наследяват    ©  Надежда Чипева
По изчисления на фондовете при сегашната ситуация в общия пул попадат партидите на стойност между 8 и 20 хил. лв.

Пенсионните фондове настояват клиентите им да запазят индивидуалните си партиди след пенсиониране, да могат да получават втората си пенсия накуп или срочно по избор, а остатъкът да може да се наследява.

Това стана ясно от позиция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), изпратена във вторник. Тя е първата официална реакция на пенсионните дружества, след като в петък Министерството на финансите публикува проект за промени на Кодекса за социално осигуряване. В него се предвижда пенсиите от универсалните фондове да бъдат само пожизнени, а когато започнат да се изплащат, натрупаните суми по индивидуалните партиди да се прехвърлят в общ пул и да се разпределят от там. Тези пари няма да могат да се наследяват, нито да се теглят по-рано. Има предвидени изключения, но те са за хората с много малки партиди или за тези, които са се осигурявали на по-високи суми.

Това реално е първото предложение как да се уреди фазата на изплащане на пенсиите от втория стълб, което ще започне след няколко години. Промяната засяга 3.5 млн. души с партиди на стойност 7.7 млрд. лв. и предизвика остър публичен дебат. Така още в понеделник финансовият министър Владислав Горанов обяви, че е готов да обмисли промяна в предложението си, ако обществото е против.

По избор на клиента

Фондовете посочват, че клиентите им трябва да имат право на избор: да получат наведнъж част или всички натрупани средства по индивидуалните си партиди, дали пенсията им да е пожизнена или срочна, с гарантиран или с променлив размер, която да се плаща от индивидуалната партида. Според пенсионните дружества, дори и ако клиентът е избрал да получава пожизнена пенсия, в закона трябва да има възможност остатъкът от партидата да може да се наследява.

В проекта на финансовото министерство не се предвижда подобен избор. Приема се, че пенсиите от универсалните задължителни фондове ще са пожизнени, като размерът им ще се определя на база натрупаната сума в личната партида, средната продължителност на живота и инфлацията. Ако полученото число е по-малко от 40% от размера на социалната пенсия (161 лв. на месец от средата на годината), хората ще получават събраното накуп. Ако е между 40% и 100% от минималното обезщетение за старост, парите от личната партида на осигурения ще отиват в общ технически пул, от който ще се изплащат пенсиите на всички. По изчисления на фондовете при сегашната ситуация в този пул попадат партидите на стойност между 8 и 20 хил. лв. Тези средства няма да могат да се наследяват, нито да се изплащат по-рано. В общия пул няма да ходи само натрупаната по индивидуалната партида сума над минималната пенсия за страната, която се определя от НОИ. Мотивите са, че така ще бъдат избегнати рисковете от неблагоприятна инвестиционна дейност на дружеството, както и с недостига на средства по индивидуалните партиди при по-дълъг от актюерски разчетения период на изплащането на пенсиите. В този вариант обаче промените обезсърчават работещите да се осигуряват в частен пенсионен фонд, защото няма да могат свободно да ползват парите си от втората пенсия.

"Ще се борим нашите клиенти да имат право на избор как да се разпореждат с личните си спестявания, след като се пенсионират", коментира Даниела Петкова, председател на съвета на директорите на пенсионно-осигурителна компания "Доверие".

Стъпка назад

В понеделник финансовият министър Владислав Горанов обяви, че е готов да обмисли промяна в предложението си. Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин също заяви, че вторите пенсии би трябвало да бъдат индивидуални сметки, индивидуално управлявани и с възможности за наследяване.

Българската стопанска камара пък поиска поправките да се гледат след стрес тестовете на фондовете и настоя да не се предлагат проекти без оценка на въздействието и предварително обсъждане със засегнатите.

Асоциацията на пенсионните дружества също е на мнение, че всякакви промени за сектора трябва да се предлагат и дискутират, след като приключи прегледът на активите на пенсионните фондове, което ще стане през декември. "КСО е променян цели 45 пъти само след 2010 г., а от влизането му в сила преди 16 г. - общо 117 пъти, с което се нарежда сред водещите български закони с най-чести изменения и допълнения. Всичко това показва нестабилност, несистематичност и липса на цялостна концепция, а честите законодателни изменения и допълнения създават несигурност за осигурените лица и непредвидима бизнес среда", се посочва в позицията. От асоциацията коментират, че проектът не е обсъждан в сектора, а срокът за обществен дебат съвпада с поредица от празнични дни. "Подобен законодателен подход - "на бързо", "на тъмно" и в "тайна" от обществото и от бранша, създава правен хаос, нестабилност и риск от противоречива правна уредба, ерозира доверието в пенсионната система, а като цяло и във финансовата система и нейната стабилност", смятат от пенсионните фондове.

Това е втори опит на финансовото министерство да прокара поправки, свързани с пенсиите от втория стълб. В средата на миналата година осигурителният модел беше променен, като хората вече могат да изберат цялата им осигуровка да отива в НОИ, като се очакваше натам да се насочат партиди на стойност около 150 млн. лв. До момента обаче са прехвърлени суми за около 50 млн. лв. по изчисления на фондовете. Основната причина е, че в НОИ средствата не трупат доходност, не са в собствена партида и не могат да се наследяват.

Ако бъде приета в този си вид, новата поправка ще постави знак на равенство между капиталовата схема и разходопокривния модел на НОИ, основан на солидарност. Така ще остави впечатление у осигурените, че между частните фондове и държавното осигуряване няма разлика, защото и на двете места осигурените няма да могат да се разпореждат с личните си спестявания.