Бюджетният излишък достигна 2.35 млрд. лв. през април

Повече приходи от ДДС и еврофондове и по-малко капиталови разходи през първите три месеца на годината

Министерството на финансите не очаква свиване на дефицита в края на годината въпреки излишъка в момента.

Излишъкът в бюджета към края на април е достигнал 2.35 млрд. лв., показват предварителните данни на Министерството на финансите. Това е около 2.6% от прогнозния брутен вътрешен продукт за тази година. Подобно превишение на приходите над разходите статистиката не е отчитала никога досега. От ведомството на Владислав Горанов обясняват добрия резултат с по-високите данъчни и неданъчни приходи и свиването на разходите.

Общите разходи за първите четири месеца на годината са 9.8 млрд. лв., или с 4% по-малко спрямо същия период на миналата година. По-малкото разходи са основно при инвестициите на държавата. От финансовото ведомство обясняват, че капиталовата програма ще бъде изместена във втората част на годината. Причините за забавянето, от една страна, са свързани със спрените в началото на 2016 г. големи обществени поръчки, както и заради необходимостта от време да се подготвят проектите по новите оперативни програми.

Приходите се увеличават на годишна база със 7% до 12.2 млрд. лв. Тук причините могат да се търсят в продължаващите постъпления по линия на завършените в края на 2015 г. европейски проекти, както и на повече събран от Националната агенция за приходите (НАП) ДДС от продажби в страната и ЕС.

Еднократни ефекти

Следва да се отбележи, че поради спецификата на данъчния календар и еднократния характер на някои от постъпленията за изминалите четири месеца, както и поради изместването на значителна част от инвестиционните разходи за втората половина на годината прогнозираното текущо ниво на бюджетния излишък към април не може да се интерпретира еднозначно като трайна тенденция за подобряване на баланса в бюджета, пише в съобщението на МФ. С това финансовото министерство иска да каже, че въпреки рекордния излишък не може да очакваме в края на годината дефицитът да е под планираното ниво от 2.23 млрд. лв.

Подобна беше ситуацията през 2015 г. До октомври бюджетът беше на излишък, а в рамките на последните два месеца минусът скочи до 2.5 млрд. лв. Тогава имаше две основни причини – правителството трябваше да финансира много проекти по европейските програми, за да не бъде загубено европейското финансиране. Към това трябва да се добавят и дадените допълнително няколкостотин милиона на различни министерства (основно силовите). В последния месец на 2015 г. бяха разплатени разходи за 5.2 млрд. лв. – стойност, невиждана досега.

Все пак Министерството на финансите смята, че "добрите параметри по текущото изпълнение на бюджета за изминалите четири месеца на годината би следвало да се приемат като гаранция, че предвиденият бюджетен баланс за годината е постижим".

Повече приходи, по-малко разходи

Краят на април обхваща периода, в който се отчитат постъпленията от корпоративен и подоходен данък. Детайлните данни обаче са налични само към март, които показват само окончателните резултати от внесения данък печалба на фирмите. Числата показват, че по това перо са постъпили 555 млн. лв., или с 90 млн. лв. повече от предходната година. Данните за данъка върху доходите на физическите лица ще бъдат налични следващия месец, но и предварителните към март показват значително нарастване. Събраното е на стойност 644 млн. лв., или с близо 30 млн. повече от предходната година.

НАП се справя добре и по линия на ДДС. От продажби в страната и държавите от ЕС в бюджета са постъпили близо 1.6 млрд. лв. през първото тримесечие. Това е с около 410 млн. лв. повече от същия период на миналата година. Тук освен работата на приходната агенция влияние оказва потреблението. Заради задържащите се сравнително ниски цени на горивата потреблението в страната се увеличава, а оттам и събраният данък добавена стойност. Също така заради ниските лихви по депозитите и липсата на много възможности за инвестиции хората вече предпочитат да харчат парите си. Данните на БНБ за март показаха, че депозитите на домакинствата в банковата система са намалели с 82 млн. лв. Това е първото намаление от юли 2014 г.

Приходите по линия на европейските средства също нарастват значително. За три месеца Брюксел е върнал на България 1.3 млрд. лв., а само през март сумата е близо 800 млн. лв.

Общите разходи през трите месеца са с 300 млн. лв. по-малко от същия период на предходната година. Това намаление обаче е изцяло по линия на капиталовите разходи. За сметка на това текущите (заплати, осигуровки, издръжка и т.н.) са със 100 млн. лв. повече.