Едва 100 компании са получили 90% от кредитите на КТБ

Проектът "КТБ - какво се случи?" публикува детайлни профили на най-големите длъжници на банката към датата на затварянето й

Едва 100 компании са получили 90% от кредитите на Корпоративна търговска банка, или 4.85 млрд. лв. Ако се добавят и следващите 50 фирми, отпуснатите заеми към тях формират 99% от портфейла, а по-голямата част от тях са свързани с бившия тандем Василев - Пеевски. Общата сума на раздадените кредити на първите сто фирми надвишава бюджета на България за образование или здравеопазване и голяма част от тези пари са инвестирани в активи, от които вече не може да има възвращаемост. Това показва задълбочен анализ по проекта "КТБ - какво се случи?" (ktbfiles.com) на Центъра за либерални стратегии, "Програма Достъп до информация" и асоциация "Прозрачност без граници". "КТБ топ 100" е проект, който се опитва да очертае измеренията на дупките в портфейла на банката, които продължават да зеят след фалита й", посочват авторите на доклада. В него са създадени профили на 100-те най-големи длъжници на банката към датата на затварянето й, като целта е да се покаже какво се случва с останките на КТБ, кои дружества умират и за кои активи зад тях се водят борби за овладяване.

Кой взима парите

В първата порция анализаторите на проекта са публикували 10 най-големи фирми със заеми от банката, като сред тях са "Партнер лизинг", "Глас индъстри", "Алфа кепитъл", "Евробилд 2003" и други. Сред тях тях са дружества, използвани да се финансира новата печатница за медиите на Делян Пеевски, придобиването и инвестициите в Сръбската фабрика за стъкло, покупката на "Петрол", сградата на централата на банката, както и кредити за дружества, за които има данни, че са служели за разпределение по различни направления – включително и за увеличения на капитала на самата КТБ.

Топ 100 се базира на публични източници - регистри, съдебни решения, доклади и т.н., като обобщението им за пореден път показва и че кредитополучателите в голямата си част са дружества без собствена дейност, през които милиони левове са насочени в различни посоки – най-вече за придобиване на активи и за покриване на лихви и задължения по вече отпуснати кредити. Голямата част от тях след затварянето на КТБ закономерно бързо стават необслужвани, много бързо са прехвърлени на подставени лица, немалка част вече са в различна фаза на несъстоятелност или със задействани принудителни продажби на активи, посочват авторите на анализа.

За много от дружествата и обвързаността им с Пеевски - Василев "Капитал" е писал години преди фалита на КТБ, но това не правеше впечатление нито на БНБ, нито на прокуратурата. Наскоро пък авторите на проекта показаха засекретен документ, от който личи, че ситуацията в КТБ далеч преди момента на затварянето й е била известна на регулатора в лицето на управление "Банков надзор" на БНБ.

В момента много от тези 100 компании са с висящи дела из цялата страна и всяка седмица картината се променя с нови обстоятелства. Много от тях са постоянен обект на интерес от различни държавни институции като НАП и КОНПИ, които налагат запори или с други действия се опитват да си подсигурят претендирaни вземания. А някои са обект и на частни интереси при опитите да се овладее някое поредно парче от някогашната империя на Василев и Пеевски - най-пресните примери са с военните заводи "Дунарит" и "Авионамс".

Събраната информация в топ 100 има потенциал да даде донякъде и представа какви шансове има в КТБ, а оттам и във Фонда за гарантиране на влоговете да се върнат суми, които да покрият поне частично изплатените от него 3.6 млрд. лв.

Затова и авторите на проекта възнамеряват да поддържат профилите максимално живи и в близките месеци да се попълват с допълнителна информация, да покажат взаимовръзките между тях, така че постепенно всеки профил да започне да води към други свързани компании, използвани при придобиването на същия актив.