Вътрешното потребление донесе 2.9% ръст на икономиката

Инвестициите намаляват и реално имат отрицателно влияние към растежа, с малък принос е износът

Растежът се дължи изцяло на крайното потребление, което се увеличава с 2.4% на годишна база
Растежът се дължи изцяло на крайното потребление, което се увеличава с 2.4% на годишна база    ©  Анелия Николова
Растежът се дължи изцяло на крайното потребление, което се увеличава с 2.4% на годишна база
Растежът се дължи изцяло на крайното потребление, което се увеличава с 2.4% на годишна база    ©  Анелия Николова

Икономиката на България е нараснала с 2.9% на годишна база през първото тримесечие. Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ). Единствено през 2008 г. статистиката е отчитала подобно нарастване за периода януари – март. От компонентите се вижда, че растежът се дължи изцяло на крайното потребление, което се увеличава с 2.4% на годишна база. Това е най-добрият резултат (сравнявайки неревизираните данни), постиган след началото на кризата. Малък принос има и износът, който спада с по-малък темп от вноса.

Има обаче и лоши новини. Отсъствието на държавата като основен инвеститор вече се усеща и от статистиката, която отчита спад от 3.9% при брутото образуване на основен капитал (инвестициите). През 2015 г. този компонент отчете нарастване от 1.7% основно заради инвестициите по линия на европейските проекти. Настоящата година реално е първата от новия програмен период и трябва време преди проектите да започнат да се изпълняват и Брюксел да превежда пари.

Износът на стоки и услуги се свива с 0.3%, което обаче е с много по-нисък темп спрямо вноса, който е по-малък с 2.8%. Трябва да се има предвид, че следващия месец предстои първата ревизия на данните, а тя почти винаги отчита значително нарастване на експорта, тъй като данните до НСИ идват със забавяне.

Настоящите данни потвърждават почакванията на Министерството на финансите и на международните институции, че през тази година икономиката ще бъде движена основно от вътрешното потребление. То ще бъде стимулирано от относително ниските цени на горивата, падащите лихви по кредити и депозити, както и от нарастването на доходите. Вече две поредни години пазарът на труда отчита подобрение, като за този период са създадени около 100 хил. нови работни места.