Условията по българския дълг продължават да се подобряват

Министерството на финансите пласира 10.5-годишни ДЦК за 100 млн. лв. при 2.41% доходност

Парите ще влязат във фискалния резерв и могат да бъдат използвани като потенциален буфер срещу проблеми в банковата система след стрес тестовете
Парите ще влязат във фискалния резерв и могат да бъдат използвани като потенциален буфер срещу проблеми в банковата система след стрес тестовете    ©  Цветелина Белутова
Парите ще влязат във фискалния резерв и могат да бъдат използвани като потенциален буфер срещу проблеми в банковата система след стрес тестовете
Парите ще влязат във фискалния резерв и могат да бъдат използвани като потенциален буфер срещу проблеми в банковата система след стрес тестовете    ©  Цветелина Белутова
Правителството се възползва от добрите икономически данни, както и свръхликвидността на банките.

Министерството на финансите пласира на вътрешния пазар 10.5-годишни държавни облигации за 100 млн. лв. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 2.41%, а коефициентът на покритие достигна 2.33. Резултатите от аукциона са най-добрите, постигани след началото на кризата. През януари ведомството на Владислав Горанов успя да продаде ДЦК за 200 млн. лв. при по-висока доходност и при двойно по-малко презаписване. Преди това емисии с подобен матуритет и стойност се продаваха при доходност над 3%. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 228 базисни пункта.

Причините за добрите показатели могат да се търсят в подобрената икономическа и фискална позиция на държавата, както и в огромната ликвидност, с която разполагат институционалните инвеститори. От началото на годината Българската народна банка (БНБ) въведе отрицателен лихвен процент, с който да се облагат свръхрезервите на търговските банки (парите над минимално изискваните от централната банка), които държат при нея. Преди промяната средствата също не носеха доходност на финансовите институции, но в момента те трябва да си плащат, за да ги държат на сигурно място.

Защо се взима

Емисията е част от календара на Министерството на финансите. Заемът обаче се взима в момент, когато бюджетът е на излишък, а във фискалния резерв има внушителните 12 млрд. лв. Експерт от пазара коментира за "Капитал", че продажбата на ДЦК е логична предвид добрите показатели на фиска и свръхликвидния банков сектор. Освен това трябва да се има предвид, че през лятото банковата система ще бъде подложена на независима оценка на качеството на активите и стрес тестове. Тогава ще стане ясно дали ще се наложи капитализация на банки от страна на държавата. Средствата във фискалния резерв биха послужили като буфер срещу евентуални проблеми, твърди експертът.

През март държавата изтегли 2 млрд. евро нов дълг чрез продажбата на 7- и 12-годишни облигации. В Закона за бюджета е предвидено да се вземат още около 900 млн. лв. от вътрешния пазар, като 60% вече са набавени. От цялата сума 1.8 млрд. лв. са за покриване на заложения бюджетен дефицит, 1.3 млрд. лв. са общите падежи на стари дългове през тази година. Останалата сума се държи като резерв, за да може евентуално да се помогне на финансовия сектор след проверката на качеството на активите и стрес тестовете. В случай че не бъдат използвани през тази година, парите ще са за погасяване на падежиращите догодина облигации за 950 млн. евро, които бяха емитирани от Симеон Дянков през 2012 г.

Кой купува българския дълг

От данните на МФ се вижда, че основните купувачи остават банките. Те са взели 50% от цялата емисия. Малко над 30% се падат на пенсионните и гаранционните фондове (Гаранционният фонд и Фондът за гарантиране на влоговете). Застрахователните дружества са купили 10% от емисията, инвестиционните посредници - 5.61%, а други инвеститори – 3.5%.