Какво твърди здравното министерство за фонда за лечение на деца
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Какво твърди здравното министерство за фонда за лечение на деца

Ръководителят на Инспектората към министерство на здравеопазването Пенка Белева твърди, че във фонда за лечение на деца е имало законови нарушения

Какво твърди здравното министерство за фонда за лечение на деца

Според инспектората на ведомството бившият директор е нарушил закона. Повечето обвинения обаче имат ясно обяснение

Люба Йорданова
7272 прочитания

Ръководителят на Инспектората към министерство на здравеопазването Пенка Белева твърди, че във фонда за лечение на деца е имало законови нарушения

© Юлия Лазарова


Преди един месец - на 20 април, ГДБОП и Специализираната прокуратура влязоха в център "Фонд за лечение на деца", арестуваха всичките му служители и започнаха разследване. Първоначалните внушения бяха, че е действала организирана престъпна група, която е искала подкупи от родители. Всичко това беше опровергано от самата прокуратура и се оказа, че няма престъпления, а административни нарушения. Петното върху фонда обаче остана и едва ли структурата ще успее да се върне към ефективната си работа от последните години, когато документите на децата бяха обработвани бързо, лечението започваше навреме, а родителите бяха улеснени поне в административните процедури.

Въпросите защо акцията във фонда беше проведена останаха отворени. Ръководството на здравното министерство многократно цитира доклад на инспектората на ведомството като доказателство, че е имало нарушения и злоупотреби. Документът не е публичен и е предоставен на разследващите органи. "Капитал" тази седмица се срещна с ръководителя на инспектората Пенка Белева, за да разбере повече за това какво е открила ръководената от нея институция.

Проверките на Пенка Белева и инспектората на МЗ във фонда за лечение на деца всъщност започват още през 2013 г. Тогава по заповед на служебния министър Николай Петров те влизат в звеното и установяват основно административни пропуски. Докладът им обаче служи на следващия здравен министър - Таня Андреева от кабинета "Орешарски", да уволни директора на фонда Павел Александров (върнат впоследствие от служебния министър Мирослав Ненков). Констатации оттогава намират място и в най-новия доклад на инспектората за фонда от 2015 г., който в момента е в прокуратурата и ГДБОП. За тези две години звеното на Пенка Белева прави още няколко проверки във фонда, които според нея показват нарушения. Въпреки това здравното министерство заверява всички отчети на второстепенния си разпоредител, подавани от Павел Александров регулярно през годините. В тези отчети се съдържат не малко от констатациите, които прави и инспекторатът - просто, защото здравното министерство е институцията, която може да промени нормативните актове така, че да не се допускат въпросните административни нарушения.

"Няма такива подробни отчети и няма как първостепенният разпоредител в която и да е администрация да прави пряк контрол на своя второстепенен разпоредител", заяви по този повод Белева. (Търсещите подробните отчети на Павел Александров можем да насочим към интернет страницата на фонда, където са публикувани.) И след това добави: "Нали ви е ясно, че ресурсът на нашата администрация няма как да покрие 103 второстепенни разпоредителя". Според Белева фондът има отделен бюджет и отговорността за разходването на средствата е при ръководителя му. Между другото Павел Александров не е бил запознат с доклада от последната проверката на звеното, макар това да се смята като логична практика. "Това е все пак решение на министъра", обясни Белева и допълни, че това не е изключение и има и други доклади, които не са предоставяни по някаква причина на ръководителя на съответната институция. За сметка на това документът е изпратен до прокуратурата, икономическа полиция, агенция "Държавна финансова инспекция" и ГД "Инспекция по труда".

Пенка Белева предостави на "Капитал" кратки изводи за установените по време на проверката нарушения. В края на 2015 г. здравният министър Петър Москов е поискал от Павел Александров отговори на 20 въпроса, свързани с констатираните нарушения. Ето най-важното от извадката от доклада, въпросите на Петър Москов и отговорите на Павел Александров:

Констатация в доклада: неадекватен и неефективен финансов контрол

Въпрос: Защо сте допуснал системата за финансово управление и контрол в ЦФЛД да не функционира адекватно и в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор?

Отговор: Не съм допуснал системата за финансово управление и контрол в ЦФЛД да не функционира адекватно и в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Напротив, същата функционира адекватно и в съответствие с изискванията на закона. Същата е изработена с участие на Сметната палата. Следва да се има предвид, че горните обстоятелства нееднократно са били предмет на проверки от различни компетентни органи.
Констатация в доклада: без да е техен работодател, директорът на фонда е командировал в други държави лекари, вкл. и със задача да преминат обучение или специализация, като с издадените заповеди за командировка директорът на фонда нарежда разходите за командировка да са за сметка на ЦФЛД, като същите да се отчетат по параграф "Лечение на деца" и да се изискат от МЗ

Въпрос: На какво нормативно основание сте издал заповеди, с които сте командировал в други държави лекари-служители на лечебни заведения, вкл. и със задача да преминат обучение или специализация?

Отговор: Изпращането на български лекари в чужбина при лечението на финансирани от фонда деца се основава на изрични решения на Обществения съвет за всеки отделен случай, които са обвързващи за директора. Българските лекари са били изпращани в случаите, когато това е било необходимо с оглед състоянието на конкретния пациент при наличие на необходимост да бъде придружен от лекар. Следва да се обърне внимание, че българските лекари са изпращани в чужбина и за да участват в провежданите лечебни процедури, в резултата на което придобиват опит и впоследствие се създава възможност лечебни процедури от същия вид да се извършват в Република България без да е необходимо децата да бъдат насочвани за лечение в чужбина.
Констатация в доклада: директорът на ЦФЛД е сключил граждански договори само с 46 от всичките 97 външни експерти с медицинско образование, които да подпомагат дейността на ЦФЛД, за срок от една година и не е разпределял за доклад постъпилите заявления равномерно между всички външни експерти с еднаква квалификация от утвърдения списък

Въпрос: Защо в неспазване на чл. 28, ал. 8 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" през 2015г. не сте сключил едногодишни граждански договори с всички външни експерти от Списъка на външни експерти с медицинско образование, които подпомагат дейността на ЦФЛД? Защо през 2015г. не сте разпределял за доклад постъпилите заявления между всички външни експерти с еднаква квалификация от Списъка на външни експерти с медицинско образование, които подпомагат дейността на ЦФЛД?

Отговор: В изпълнение на чл. 28, ал. 8 от Правилника за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" са сключени граждански договори с всички външни експерти, които подпомагат дейността на Център "Фонд за лечение на деца".

В действащата нормативна уредба и по специално в Правилника за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" липсва задължение да разпределям за доклад постъпилите заявления между всички външни експерти. Напротив, определянето на външен експерт по всяко заявление при условията на чл. 33 от Правилника е в дискреционната власт на директора. За пълнота следва да се отбележи, че с оглед прозрачността и елиминирането на евентуален конфликт на интереси по решение на Обществения съвет по заявленията се определят външни експерти, различни от изпращащия лекар от съответното болнично заявление в Република България, където е предложено да се извърши лечението, за което е поискано финансово подпомагане.
Констатация в доклада: без правно основание и без да притежава необходимата компетентност, за периода от 01.01.2014 г. до 15.08.2015 г. директорът на ЦФЛД е издал Формуляри S2 на обща стойност 7 603 445, 89 лева

Въпрос: Посочете мотивите, с които без наличие на правно основание и без да притежавате необходимата компетентност, за периода от 01.01.2014г. до 15.08.2015г. сте издал Формуляри S2 на обща стойност 7 603 445,89 лева.

Отговор: Посредством формуляр S2 за три години на държавата са спестени 44 мил. лв. За същия период няма решение на Министерството на здравеопазването относно издаването на формуляра. С формуляра се улеснява дейността по лечение на българските деца в чужбина в страните – членки на Европейски съюз. Формулярът се издава от години с мълчаливото съгласие на Министерството на здравеопазването. През последните няколко години в Център "Фонд за лечение на деца" са извършени множество проверки от различни органи, като не са налице констатирани нарушения по отношение на издаване на формуляра S2.
Констатация в доклада: допуснато е финансиране на медицински дейности в чужбина в случаи, когато са налице обективни данни, че посочените дейности могат да бъдат осъществени в България

Въпрос: Издавал ли сте решения за финансиране на медицински дейности в чужбина в случаи, когато са налице обективни данни, че посочените дейности могат да бъдат осъществени в България? Допуснал ли сте да бъдат издадени формуляри за заплащане на дейности, които са включени в обхвата на задължителното здравно осигуряване и следва да бъдат издадени от компетентния орган – НЗОК?

Отговор: Такива решения не са издавани. Следва да се има предвид, че регламентираното в Правилника за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" производството по издаването на решение се спазва стриктно. Решенията се основават на доклади по чл. 34 от ПДОРЦФЛД. Заявленията се разглеждат от Обществения съвет, който прави предложения по всяко заявление. Директорът действа при условията на обвързана компетентност, като въз основа на предложенията на съвета издава решения за организационно и финансово подпомагане или прави мотивирани откази. По втората част на въпроса следва да се отбележи, че НЗОК не заплаща транспорта в двете посоки и престоя на пациента и един негов придружител в чужбина, което на практика лишава от смисъл и практическо приложение издаденото разрешение за лечение в чужбина.
Констатация в доклада: сключени са договори, свързани с дейността на ЦФЛД, на стойности, за които директорът на ЦФЛД, като възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 3 от ЗОП, е бил длъжен да приложи разписаните в Закона за обществените поръчки процедури и да възложи изпълнение на услугата, посредством прилагане на процедура по ЗОП

Въпрос: Сключвал ли сте договори за услуги на стойност, за които сте бил длъжен да приложите разписаните в Закона за обществените поръчки процедури и да възложите изпълнение на услугата посредством прилагане на процедура по Закона за обществените поръчки?

Отговор: Не съм сключвал договори за услуги на стойност, за които да съм бил длъжен да приложа разписаните в Закона за обществените поръчки процедури и да възложа изпълнение на услугата посредством прилагане на процедура по Закона за обществените поръчки. Липсва и произнасяне в този смисъл на компетентен орган.

Преди един месец - на 20 април, ГДБОП и Специализираната прокуратура влязоха в център "Фонд за лечение на деца", арестуваха всичките му служители и започнаха разследване. Първоначалните внушения бяха, че е действала организирана престъпна група, която е искала подкупи от родители. Всичко това беше опровергано от самата прокуратура и се оказа, че няма престъпления, а административни нарушения. Петното върху фонда обаче остана и едва ли структурата ще успее да се върне към ефективната си работа от последните години, когато документите на децата бяха обработвани бързо, лечението започваше навреме, а родителите бяха улеснени поне в административните процедури.

Въпросите защо акцията във фонда беше проведена останаха отворени. Ръководството на здравното министерство многократно цитира доклад на инспектората на ведомството като доказателство, че е имало нарушения и злоупотреби. Документът не е публичен и е предоставен на разследващите органи. "Капитал" тази седмица се срещна с ръководителя на инспектората Пенка Белева, за да разбере повече за това какво е открила ръководената от нея институция.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

12 коментара
 • 1
  antipa avatar :-|
  D-r D

  Защо въоръжени до зъби полицаи в присъствието на спецпрокурори и камери натръшкват по земята двама мъже и шест жени - персонала на ЦФЛД? Защо тутак си в медиите изтича информация за намерени пликове с пари от подкупи, златни часовници, нумизматични колекции, които се после се оказват лъжа? Защо Борисов (отново) ни в клин ни в ръкав говори за "избродирана" акция?

  Заради парите на Фонда.

  От 6 г, когато е създаден, ЦФЛД освен от бюджета на МЗ се финансира и от пожертвувания на хора и организации. По тази логика е сформиран и 17-членен обществен съвет, който да следи, както за адекватната обработка на документите, така и за харченето на парите. Както многократно повтарям: това е единственият обществен орган в държавна структура, който следи за законността и морала при харченето на обществените средства. Единствен! Затова никой родител или болница няма претенции към Фонда.

  Общественият съвет пречи на министър Москов да сложи ръка на тези пари. Сега с цената на реалното унищожаване на Фонда, това му се удава.
  Как ли?
  Много просто. Допреди баретите да нахлуят, Фондът пряко се договаряше с болници в страната и чужбина, изпращаше на лечение деца и заплащаше от бюджета си лечението. Това беше официално отворена вратичка при лечението на деца да се заобиколи тромавата бюрократична процедура при лечение в чужбина на възрастните. При възрастните на болниците и в БГ, и в чужбина плаща
  НЗОК с прословутия документ Ес2. Всъщност НЗОК не плаща и дължи една торба пари на чужди болници за извършено лечение. Затова и цяло чудо е, ако чужда болница се съгласи да лекува тежък случай на възрастен българин.

  Има и друга причина - парите от бюджета на Фонда да се завъртят преимуществено в български болници, а не в чужбина. И никой и дума не продумва, че в БГ цената на медицинските изделия - клапи, стави, импланти и пр не се контролира от никакъв държавен орган. И обичайна практика е едно и също изделие в различни болници да има много различна цена. А това е начин със завишени цени да се точи бюджета на Фонда.
  Ударът върху Фонда показва, че министър Москов добре познава масовите практики за източване на здравната каса.
  И ги прилага с размах.

  Съвсем друг е въпросът, че несправедливо тероризираните служители във Фонда неминуемо ще осъдят държавата заради нарушените им права при ареста и този месец в следствения арест.
  Кой ще плати обезщетението?

 • 2
  gvx16490481 avatar :-(
  gvx16490481

  подобни "избродирани" акции имаше много по времето на цц. дано децата, нуждаещи се от сериозно лечение, не страдат от такива кроячи. борисов тотално се срина в очите ми...

 • 3
  emichol avatar :-|
  E cholakov

  децата ни умират от жаксините и храните..................................................


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK