Държавата ще купува горива и стоки само през обществени поръчки

Министерството на финансите предлага стоковите борси и директното договаряне да са забранени за почти всички изделия без металите

Мотивът за промяната, предложена от ведомството на Владислав Горанов, е, че директното договаряне не дава възможност да се постигне най-добра цена
Мотивът за промяната, предложена от ведомството на Владислав Горанов, е, че директното договаряне не дава възможност да се постигне най-добра цена    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Мотивът за промяната, предложена от ведомството на Владислав Горанов, е, че директното договаряне не дава възможност да се постигне най-добра цена
Мотивът за промяната, предложена от ведомството на Владислав Горанов, е, че директното договаряне не дава възможност да се постигне най-добра цена    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Само за няколко месеца Държавният резерв сключи сделки за гориво за над 100 млн. лв. през стокова борса.

Министерствата, агенции и общини вече няма да могат да купуват стоки без провеждане на обществена поръчка. Основната промяна е, че сделките за горива на неликвидните български стокови борси повече няма да се случват. Ограничението идва по идея на Министерството на финансите, което предлага списъкът на продуктите, които могат да се купуват без обществена поръчка, да бъдат сведени до 9 вида метали. В предишния списък имаше около 200 продукта, но в мотивите към предложението на министерството се изтъква, че списъкът е твърде широк. Ведомството също така казва, че самата процедура по директно договаряне не дава възможност да се постигне най-добра цена.

Инициативата на министерството трябва да донесе повече състезание при доставката на горива и други продукти. А ако трябва изцяло да се затворят вратичките, то изключенията за липса на поръчки трябва съвсем да изчезнат (виж карето). Освен това трябва да се задължат министерства, общини и агенции да продават състезателно. Сега твърденията са, че големите "удари" се правят например от Държавния резерв, когато продава стари стоки. Когато резервът купува, поне са ясни цените, но когато продава през борсата, процесът е изцяло непрозрачен. В тези случаи има съмнение, че търговците успяват да манипулират цените, като по този начин ощетяват Държавния резерв и бюджета, т.е. данъкоплатците.

Промените в списъка са качени на сайта на финансовото министерство за обществено обсъждане. Предложения ще могат да се правят до 12 юли, след което постановлението ще бъде внесено в Министерския съвет за гласуване. Срокът в новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) за приемането на списъка е краят на месеца.

Без гориво, само метали

И в стария, и в новия Закон за обществените поръчки е записано, че провеждането на обществена поръчката може да бъде избегнато, ако съответната стока се търгува на някоя от стоковите борси.

От ведомството на Владислав Горанов сега са ограничили списъка до едва 9 метални суровини (виж списъка), като са отстранили основния продукт, който досега беше обект на договорки извън процедурите за обществени поръчки – горивата.

Най-често и за големи суми гориво през борсата купува държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" от началото на юни. Тогава беше заявена доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно, клас E, минерално, без биокомпоненти. Сделката е станала през стоковата борса с единствен кандидат "Лукойл България" и при цена 28.4 млн. лв. с ДДС за

22 913 тона. Дни по-рано е закупено същото гориво, от същия продавач и купувач за 62 млн. лв. В края на май по същия начин "Инса" е избрана да достави масла за 3.9 млн. лв. През март е направена бензинова покупка пак от "Лукойл България" за 12.2 млн. лв.

От списъка освен горивата са премахнати и всички други видове петролни продукти – масла, грес и парафин. Вече липсва възможността за пряко договаряне при зърнените култури, дървесината, твърдите горива и всякакъв вид строителни материали. Досега беше възможно да се закупят плочки, метални прътове, ламарини, тръби, решетки, метална тел. Отпада възможността ведомствата да купуват без процедура по ЗОП и хранителни стоки като фасул, месо, олио за готвене, мляко, сол, продуктите от брашно и др.

В предложения сега списък с изключения влизат само метални суровини и материали, които се предлагат в големи количества, нямат характер на завършен продукт за крайно потребление и не се предлагат в търговската мрежа за търговия на дребно. Такива са металите, които служат за влагане в различни производства, обичайно се търгуват на борсите и имат котировки, базирани на търсенето и предлагането на голям брой търговски субекти, се казва в мотивите на вносителя.

Изключване на борсите

Премахването на горивата и всички стоки, които нямат характер на готов продукт, от списъка на практика изключва стоковите борси от участието в държавни поръчки. На трите стокови борси в момента - в София, Пловдив и Русе, се търгуват основно зърно, горива, слънчоглед, технически култури, олио, както и метали – предимно скрап. Търговията там е неликвидна, информацията е трудно достъпна и често се чуват твърдения за предварително уговорени сделки.

Според Васил Симов, председател на Софийската стокова борса, решението на правителството да централизира обществените поръчки, изключвайки стоковите борси, е лошо. "Ако в момента има някакви съмнения за злоупотреби, те не са следствие от сделките на борсата, а извън нея. При нас не може да има нито корупция, нито нагласеност, защото всичко, което се случва, е пред очите на всички в борсовата зала", казва в интервю за "Банкеръ" Васил Симов.

"Пазарът ще стане по-конкурентен, защото без възможност за пряко договаряне при горива по-голям кръг фирми ще могат да участват в търговете", коментира Светозар Димов, управляващ съдружник в "Сакса". Той обаче не смята, че процесът като цяло ще стане по-прозрачен, защото всичко е въпрос на контрол. "Няма значение дали ще е през борсата или чрез открита процедура, ако администрацията не желае да контролира процеса", казва Димов и добавя, че и в момента възложителят може да контролира процеса по търговия на борсата, защото по време на самата сесия има свой представител. "Има си условия за търговията, има си регулации, но всичко зависи от възложителя", добавя той.

Задължителната открита процедура за доставка на горива може да се окаже проблем за държавните структури от гледна точка на обжалванията. "Предполагам, че ще има големи забавяния заради обжалвания от страна на конкуренти", смята Димов.

Кога може да не се провежда обществена поръчка

- не са подадени заявления за участие или всички подадени са неподходящи;

- всички оферти в предходна открита отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс;

- доказано е, че само един определен изпълнител може да изпълни заданието;

- необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете за публичен търг, включително съкратените;

- стоките - предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност;

- необходими са допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки;

- стоката се търгува на стокова борса и присъства в одобрения от МФ списък;

- предоставени са изгодни условия от лице, което прекратява стопанската си дейност, както и от синдици или ликвидатори при производство по несъстоятелност.

Стоките, които могат да се купят от местна борса

- Необработен чугун

- Фероманган

- Желязо

- Олово

- Цинк

- Калай

- Мед

- Алуминий

- Никел