В България има върховенство на корупцията

Според данните от доклада корупцията в България в някои отношения се е върнала на нивата си от 1999 г.

В България има върховенство на корупцията

Центърът за изследване на демокрацията представи новия си доклад за завладяването на държавата

39510 прочитания

Според данните от доклада корупцията в България в някои отношения се е върнала на нивата си от 1999 г.

© Надежда Чипева


Корупцията в България е придобила системен характер, функционира като допълнителен данък за публични услуги, а държавните институции на практика са приватизирани от техните служители. Този извод се съдържа в най-новия доклад на Центъра за изследване на демокрацията( ЦИД), представен на специално организиран обществено-политически форум (за речите на официалните гости - виж карето) в София в понеделник.

Според доклада през 2016 г. нивото на податливост на корупционен натиск достига най-високото си равнище от 2000 г., а нивото на устойчивост от такъв натиск е по-ниско от 1999 г. насам. Експертите на неправителствената организация отчитат наличието на зависимости, известни като "завладяване на държавата" - влиятелните (като правило в бизнес средите) играчи са в състояние да си извоюват преференциално третиране от институциите чрез сложни корупционни сделки и други нарушения на закона.

По данни на ЦИД близо 1.3 млн. граждани са засегнати от корупция годишно, а едва 120 - 150 дела стигат до повдигане на обвинение, което е едва 0.01% от всички случаи.

Пробити институции

Авторите на доклада посочват, че административната корупция бележи ръст от 2011 г., като достига своя пик през 2013-2014 г. - при управлението на кабинета "Орешарски", когато почти 30% от населението над 18 години съобщават, че са участвали в корупционни сделки най-малко веднъж през предходната година. Така на практика корупцията се е върнала на нивата си от 1999 г. (виж графиката).

Данните за 2016 г. показват, че административната корупция нараства. При отчетеното високо равнище на разпространение на корупцията специализираните антикорупционни звена и органите на контролната система са неефективни и без необходимия капацитет, се посочва в доклада.

През 2015 г. е била извършена сравнителна оценка на публичните институции в България и Италия, която показва, че корупционният натиск върху служителите в българската администрация е по-висок в сравнение с италианските им колеги (виж графиката).

Дори в случаите, в които корупцията е очевидна, събирането на годни за съда доказателства се оказва изключително трудно, казват авторите. Стремежът корупцията да се докаже по най-сложния възможен начин (като се докаже, че е налице получената облага в резултат от извършеното нарушение) често е неефективен подход и води до невъзможност извършителите да бъдат осъдени. Повдигат се обвинения на служители, които впоследствие биват оправдани и се връщат на заеманите преди това позиции в държавните институции.

Завладяна държава

Според авторите на доклада има редица практически измерения на явлението – липса на отговорност (осъдителните решения срещу България в Страсбург се поемат от държавния бюджет – т.е. от данъкоплатците, а не от бюджета на съдебната система например), толериране на злоупотребата с власт и участието на държавни служители в организирани престъпни групи за събиране на "корупционна рента" (случаят с Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", акциите срещу митничари, както и установеното изваждане на 600 бензиностанции от списъка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор).

За това, че политическата корупция се е превърнала в канал за въздействие върху законодателната и съдебната власт, говорят реакциите на институциите на фалита на Корпоративната търговска банка, както и разходите, свързани с проекта за АЕЦ "Белене". Гръмките обещания, че отговорните ще бъдат разследвани и техните деяния – разкрити, остават без резултат - не на последно място поради системни пропуски на продължителните разследвания, чието завършване постоянно се отлага.

В доклада се отчита и сериозната обвързаност между магистрати и политици, демонстрирана в скандалите в съдебната система през последните две години - уличените в тежка политическа зависимост магистрати, липсата на адекватно разследване на манипулираната система за случайно разпределение на делата, както и предизвестените назначения в съдебната власт. "Последното показва, че съдебната власт е подложена на външен натиск, а освен това определени кръгове от високопоставени магистрати предпочитат обслужването на политически интереси пред безпристрастното правораздаване. Подобна среда, която се съхрани и след разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на съдийска и прокурорска колегия, улеснява завладяването на съдебната власт", коментират авторите.

Прокуратурата - ключов проблем

Цялостната работа на прокуратурата и безконтролната власт на главния прокурор също допринасят за феномена "завладяване". Авторите дават пример с поредицата от провалени знакови дела, нито едно от които не приключи с присъда за високопоставен политик или държавен служител. Като примери са дадени т.нар. афера "Костинброд", делото срещу Филип Златанов загубването на прословутия му тефтер с инициали, делата срещу Христо Бисеров и Цветан Цветанов.

"Липсата на резултати по нито едно от тези дела засили подозренията за политическото влияние на главния прокурор (без гаранции за отчетност и баланс на правомощията), с което се възпрепятства нормалното функциониране не само на съдебната власт, но и на цялата политическа система", заявяват експертите.

Президентът Росен Плевнелиев: Случило се е недопустимото

"От няколко години се констатира, че се е случило недопустимото – административната корупция е отстъпила пред система за корупционни отношения, която осигурява дългосрочен привилигирован достъп до обществените ресурси за едни и същи фигури. Мандатът на правителството на Пламен Орешарски беше определен еднозначно като период с най-голяма степен на завладяване на държавата. Системата от тайни корупционни отношения стигна ниво, което доведе до арогантна и непоносима за обикновените граждани злоупотреба с власт. Масовите протести и последвалата политическа нестабилност бяха естествена и здравословна реакция на гражданското общество, но тя не може да реши натрупалите се проблеми в управленските и административните модели сама по себе си. ()

Корупцията е отрицание на доброто управление. Тя функционира като допълнителен данък за достъп до публични услуги. Особено съм притеснен от индикациите, че подобен данък се възприема като нещо обичайно както от гражданите, така и от държавните служители. Най-опасното свойство на корупционните практики е тяхното самовъзпроизвеждане, високата им резистентност, докато антикорупционните мерки изискват постоянно усилие и мисионерско усърдие. Най-тежката степен на завладяване на държавата е установянето на частен контрол върху правоприлагащите и контролни институции в държавата. Съществуват множество доказателства, че корумпирането на служители на регулатори, правоприлагащи и контролни институции в България е един от основните методи за блокирането на разследвания и противодействие на антикорупционните мерки.

Проследяването на корупционната нишка разкрива пред българското общество същинско съзаклятие между нелегитимни чужди интереси и криминални интереси на български бизнес кръгове. Най-тежко поразеният сектор е безспорно българската енергетика. (...) Днес всеки български гражданин трябва да плаща за провалените енергийни проекти от "Големия шлем" със силен корупционен заряд във всеки от тях. Обществото има право да разбере пълната истина за провалените големи енергийни проекти, за да не допускаме разхищение на средства на данъкоплатеца и значителни финансови рискове за националния бюджет за вбъдеще. "Белене" беше споменато и "Белене" е един удивителен проект, символ на всичко друго, но не и прозрачност, разумен и далновиден подход за защита на интереса на гражданите. "Белене" е символ как държавата подкрепя гигантски енергийни проекти без стратегия, без оценка на икономическия ефект, без каквото и да е било съобразяване с енергийните нужди на страната и региона, без договор, без нищо, което е част от доброто управление на всеки проект, камо ли милиарден."
Членът на ВСС Соня Найденова: Ефективността на съда в борбата с корупцията е функция на ефективността на прокуратурата

Днес ни събира една обща кауза – противодействието на корупцията. А това противодействие не е самотно занимание на отделен индивид или отделна държавна институция, а колективно усилие. Нивото на корупцията, съгласно доклада на Центъра за изследване на демокрацията, който днес ни събира, в България за последната година е високо. Още по-стряскащо е заключението за "завладяване" на държавата като по-всеобхватна форма на корупция. От гл. т. на гражданина, на мен, на всеки един от нас, корупцията е обществено зло, защото негативните ѝ последици от системното и продължаващото ѝ разпространение, като бумеранг се връщат върху всички нас. Рушат усещането за държавност. Разстройват икономическата активност и свобода. Създават усещане за неудовлетвореност, както и за липсата на икономически прогрес.

Социологическите проучвания сочат, че общественото мнение в България поставя хората по върховете на съдебната власт като едни от основните виновници за липсата на резултати в борбата и противодействието на корупцията. Трудно ми е да опровергая тези нагласи, защото те имат обективни причини и като цяло замъгляват обективните постижения от създаването на антикорупционна среда като повишената отчетност на институциите, създаването на прозрачни и публични процедури за избор на ръководни длъжности, повече достъп до информация. От негативните тенденции също са важни, защото познаването им подпомага следващите стъпки в противодействието на корупцията.

Резултатността в борбата с корупцията на всички нива изисква няколко предпоставки – добра законодателна база, нормативни, структурни гаранции за независимост на съдебната власт и недопускане на политическа или друга намеса в работата на нейните органи. Ефективни средства за разследване на корупционните престъпления, определяне лимитите на легитимно упражняване на власт, извън които можем да считаме, че има злоупотреба с власт. Недопускане концентрация на власт в отделни ръководни длъжности без съответен механизъм за отговорност и отчетност и прозрачност при взимането на отделни решения.

Наказателното преследване на корупцията за съжеление показва редица дефицити – признати и в годишния доклад на прокуратурата за 2015 г. Те са свързани основно с ниска разкриавемост на тези престъпления и с малък брой осъдени лица. Като преобладаващи са дребни случаи на подкуп. Спрямо общия брой образувани досъдебни производства, тези за корупционни престъпления са незначителни. Незначителна е и тяхната успеваемост. Съдът като арбитър разглежда само онези случаи, за които прокуратурата е повдигнала обвинение и налага наказание само за онези случаи, за които прокуратурата е успяла да докаже наличие на престъпление. В този смисъл ефективността на съда в борбата с корупцията е функция на ефективността на прокуратурата. При съществуващата в момента йерархична структура на прокуратурата, подчинеността на прокурорите на главния прокурор и установената система на специален надзор върху разследванията за корупция на високи нива, осъществяван от Върховна касационна прокуратура е трудно да си обясним тези незадоволителни резултати. Последицата от тези незадоволителни резултати обаче е, че корупцията по високите етажи на властта изглежда имагинерна, което допълнително усилва усещането за безнаказаност, стимулира възпроизвеждането на корупционни практики на всички нива на управлението – от най-ниското до най-високото. Липсата на наказателна ефективност в борбата с корупцията може да се обясни както с липсата на професионален капацитет на разследването, така и на възможни, външни политически или икономически, както и вътрешни йерархични влияния върху хода и резултата от разследването на чувствителни случаи на корупция на високи нива, част от които станаха и публично известни. Това изисква и допълнителни гаранции за индивидуалната независимост на отделния прокурор при упражняване на правомощията му. Както и на засилен съдебен контрол върху отказа на прокуратурата да образува досъдебни производства или да ги прекратява.
Председателят на ВКС Лозан Панов: С един куршум, депутатите убиха две реформи

Наскоро четох една интересна публикация, че Румъния е открила онлайн музей, посветен на най-известните случаи на корупция в страната. Музеят превръща акта на даване на подкуп в произведение на изкуството, вдъхновено от известни случаи в страната. Замислих се, ако взаимстваме тази идея от нашите съседи, какво бихме могли да покажем в тази посока. Тъй като не се сетих за много известни примери, с които да запълним нашата страница, то това означава, че у нас или няма корупция, или явно сме твърде далеч от времето, в което бихме могли да я изпратим в музея.

Първата хипотеза е една утопия, а втората минава през дълбока реформа в съдебната система. Няма как да се говори за антикорупционни реформи без работеща съдебна система. Независимо дали става дума за проблеми с обществени поръчки, конфликт на интереси, както и всякакви други корупционни практики, то със сигурност единственият начин за тяхното преодоляване и превенция е най-вече работеща съдебна система. () Депутатите преместиха един човек от парламентарната квота в съдийската. Така с един куршум убиха две реформи – засилиха политическото влияние на партиите в съдийската колегия и гарантираха, че сегашното положение в прокуратурата няма да се промени. (...)

Изключително интересна тема, свързана с корупционните практики, е темата за нераглементираните контакти между политици и магистрати. Когато естеството на работата изисква определен институционален контакт, то тогава съвсем нормално е той да се случи. Но когато член на ВСС и председател на ВКС получава SMS с уклончиво съдържание от министър-председателя минути преди важно гласуване, свързано с разкриването на политическо влияние върху ВСС, което се разкрива в записи между две съдийки – едната от които ръководи най-големия окръжен съд в страната, то получателят на SMS-а трябва да направи така, че ясно да се разграничи от подобен тип взаимоотношения и твърдо да отстои своята свобода. Това е една изключително съществена част от антикорупционните реформи. В крайна сметка политиците достигат дотам, докъдето им позволим.

Съществува обаче едно друго явление, което считам дори за по-лошо от корупцията. Това е т.нар. автоцензура. В тези случаи, дали от страх от някакви сили, дали от лоялност, дали от някакви други подбуди, съдията взема дадено решение под натиск на ограничения, които сам си е поставил. Най-трудно биха могли да бъдат повлияни подобни практики, а те за съжаление не са рядкост.

Има обаче и добри новини. Българският народ обича да казва "Гарван гарвану око не вади". Оказа се, че не е точно така. Вече имаме осъдени с ефективни присъди на последна инстанция двама магистрати – ефективна присъда за съдия и ефективна присъда за прокурор. За съжаление не можем да посочим такива примери за висши политици. Но не ми остава да вярвам в нищо друго, освен че нашият онлайн музей на корупцията предстои тепърва да бъде запълван.

Корупцията в България е придобила системен характер, функционира като допълнителен данък за публични услуги, а държавните институции на практика са приватизирани от техните служители. Този извод се съдържа в най-новия доклад на Центъра за изследване на демокрацията( ЦИД), представен на специално организиран обществено-политически форум (за речите на официалните гости - виж карето) в София в понеделник.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


16 коментара
 • 1
  chicago514 avatar :-P
  chicago514

  Върховенство на корупцията.Точно казано.

 • 2
  proizvoditel avatar :-|
  proizvoditel

  В България вече няма корупция.

  Този доклад се отнася за България до преди 10 години. Корупцията е когато един служител взема пари под масата за да наруши правилата. У нас това се среща вече много рядко. Мафията завладя цялата държава и си назначи обслужващи служители. Те вземат заплати и никой простосмъртен, колкото и пари да предлага няма да спечели обществена поръчка, пари от еврофондове или каквото и да е.
  Всичко е за мафията! Никога досега не е било така. Вече си мечтаем за онова време когато имаше корупция, защото тогава падаше по накоя троха и за обикновените граждани и фирми. Днес малките са в концлагер.

 • 3
  proizvoditel avatar :-|
  proizvoditel

  В България вече има само страх!

 • 4
  ahasver avatar :-|
  ahasver

  Център за изследване на демокрацията...
  Хубава сграда . В центъра на София . Голяма.
  Кой им плаща на тези борци за справедливост ? Колко са на брой ?
  Пишат 60-70 партньори. Всички възможна западни хранилки от САЩ , Германия , Англия и т.н.
  Те са пример на политическа корупция на най-високо правителствено ниво.
  И колко такива НПО има ? Едно вице рече 40 000 !
  Хайде дружно да изкореним корупцията ! Нали знаете " Дядо вади ряпа "? Да се наловим всички и дружно !
  А корупцията ще си умре от смях !
  И конференция направили !

 • 5
  zumz avatar :-|
  zumz

  Авторът или авторите не са наясно с някои принципни положения, примерно, цитирам "осъдителните решения срещу България в Страсбург се поемат от държавния бюджет – т.е. от данъкоплатците, а не от бюджета на съдебната система например" (?) - това е или абсурд или невежество от страна на този, който е писал текста. Съдебната система е част от държавната администрация. Да се намеква или предполага, че поради грешни съдебни решения - обезщетенията трябва да се плащат от бюджета на съдебната система е меко казано невежество.

 • 6
  svoboden avatar :-|
  svoboden

  А "Център за изследване на демокрацията" е!?
  Да не се окаже, че е собственост на Гошо и жена му?

 • 7
  mils5656 avatar :-|
  mils5656

  Корумпирана мутренска държава това е България !

 • 8
  t2000 avatar :-|
  Todor Dobrev

  99 година звучеше възмутително рушвет от 10%, сега се въртят оферти за 20-30%...

 • 9
  bobinews avatar :-|
  bobinews

  поредните празни приказки без никакво доказателство.. как точно я измериха тая корупция? то много лесно се хвърлят такива обвинения. И къде е финансовият отчет на този център да видим колко точно пари лапнаха, за да напишат тези глупости? Нещо са пропуснали да го качат на сайта си..

 • 10
  event_horizon avatar :-|
  event_horizon

  Много добър анализ, прекрасна статия. Нещата се влошават, корупцията се увеличава лавинообразно. Хич хе е на добре. Ако има лъч светлина, това е, че данните за корупция поне не се крият и замазват. Ако има хора от които зависи нещо и които могат да направят нещо - информацията ще стигне до тях. Колко ще успеят да променят нещо е друг въпрос. Но важно е промяната на манталитета на обикновения човек. От него зависи изключително много! Ако хората не дават рушвети на корумпираната администрация нещата ще започнат да се оправят.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход