Разходите за заплати и осигуровки в общините се увеличават

Към края на май възнагражденията при местната администрация растат със 70 млн. лв., докато при централната власт намаляват с 10 млн. лв.

Числеността на общинската администрация остава без промяна през 2015 г.
Числеността на общинската администрация остава без промяна през 2015 г.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Числеността на общинската администрация остава без промяна през 2015 г.
Числеността на общинската администрация остава без промяна през 2015 г.    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Причината вероятно са повишените минимални осигурителни прагове.

Разходите на държавата за заплати и осигуровки през първите пет месеца на годината са със 70 млн. лв. повече спрямо същия период на предходната година. Детайлната разбивка на данните от изпълнението на бюджета показват, че общите разходи са вече близо 2.5 млрд. лв. В централната власт (министерства, агенции, комисии и други специализирани структури) има намаление, макар и само с десетина милиона. При общините има увеличение със 70 млн. лв. Други институции като учебни заведения, държавни медии, БАН, парламент, съдебна власт също вдигат леко разходите си.

От доклада за структурата на държавната администрация за 2015 г. се вижда, че числеността на общинските и районните администрации остава без промяна спрямо предходната година – 24 495 души. В същото време централната администрация и нейните представители по места в страната са намалели минимално с 1.2% до 112 740 души.

Защо растат

Темпът на растеж при възнагражденията на общинските структури винаги е изпреварвал този на централната власт. Сега се вижда, че броят на заетите в териториалната администрация остава непроменен, но разходите за техните заплати и осигуровки се увеличават с близо 10%. Причината може да се търси в годишното увеличение на минималните осигурителни доходи, както и на минималната работна заплата (МРЗ). В много от по-малките общини служителите работят на минималните прагове и всеки ръст води до вдигане на разхода. През 2016 г. социалният министър определи повишението на минималните прагове да бъде средно с 8.4%. Разликата между размера на минималната заплата в началото на 2015 и 2016 г. е 17%.

Засега централната администрация успява да задържи нивото на разходите за заплати около миналогодишните нива. Такава обаче беше ситуацията и през 2015 г. До септември числата се движеха в рамките на нивата от предходната година. След това последва рязко увеличение, а накрая министерствата и агенциите получиха допълнителни пари от бюджета с актуализацията му в края на годината. През 2015 г. финансовият министър Владислав Горанов заложи 10-процентно свиване на разходите за заплати в централната администрация. В крайна сметка общото намаление беше около 1%, а силовите министерства дори получиха повече пари спрямо 2014 г. В Закона за бюджета за 2016 г. е записано, че общите разходи за персонал (общинска и централна власт) ще бъдат с около 200 млн. лв. повече спрямо предходната година.

Проблемни министерства

Министерството на вътрешните работи (МВР) е едно от най-проблемните ведомства, тъй като 95% от общия му бюджет на стойност над 1 млрд. лв. е предназначен за възнаграждения, осигуровки и издръжка на персонала. Едва 5% от сумата е за капиталови разходи. Подобно е положението при Министерството на отбраната – при бюджет от 955 млн. лв. 73% са разходи за персонала. От доклада за състоянието на администрацията през 2015 г. се вижда, че МВР държи най-голям дял от държавната администрация, като там през миналата година е имало над 50 хиляди щатни бройки (1.2% годишен ръст). В същото време има намаление в числеността в Министерството на отбраната - с близо 7%.

През 2015 г. се увеличават служителите на Министерството на здравеопазването (с 9% на годишна база), както и в Министерството на земеделието и храните (с 2%). Най-голямо намаление в щатната численост е направено в Министерството на финансите - спад в администрацията с 9%.