Общо 8.5 млрд. евро ще бъдат разпределени по "Хоризонт 2020" през 2017 г.

Данните от провежданите научни изследвания вече ще бъдат отворени

От началото на програмата през 2014 г. досега са предоставени близо 9000 гранта на обща стойност 15 млрд. евро
От началото на програмата през 2014 г. досега са предоставени близо 9000 гранта на обща стойност 15 млрд. евро    ©  RICARDO MORAES
От началото на програмата през 2014 г. досега са предоставени близо 9000 гранта на обща стойност 15 млрд. евро
От началото на програмата през 2014 г. досега са предоставени близо 9000 гранта на обща стойност 15 млрд. евро    ©  RICARDO MORAES

Европейската комисия (ЕК) ще инвестира общо 8.5 млрд. евро в научни изследвания и иновации през 2017 г. Това става ясно от актуализираната двегодишна работна програма на "Хоризонт 2020". Приоритетите като цяло се запазват спрямо това, което беше обявено през октомври миналата година, но са добавени и някои нови сфери, за които ще бъде отделено финансиране. Едно от най-съществените нововъдения е изискването бенефициентите да осигурят свободен онлайн достъп до данните от провежданите научни изследвания. Друг нов момент е решението да се отделят 11 млн. евро за изследвания в областта на миграцията.

Свободен достъп

Отварянето на данните от изследванията и в момента върви като пилотен проект по "Хоризонт 2020". От следващата година обаче всички бенефициенти ще трябва да споделят резултатите си безплатно чрез специална онлайн платформа. Целта на промяната е да се избегне дублирането на изследванията и да се подобри сътрудничеството между отделните институции. Подобни общи данни ще помогнат много и за изследвания, които покриват няколко области, смятат от ЕК. С всичко това комисията очаква да се повиши конкурентоспособността на европейската икономика.

Има, разбира се, предвидени възможности за изключение от общото правило. Организации, които получават финансиране по програмата, може да откажат публикуването на данните си, в случай че това може да наруши правата им на интелектуална собственост или да попречи на защитата на лични данни, както и по причини, свързани с националната сигурност. Въпреки това статистиката на ЕК показва, че по-голямата част от бенефициентите решават да споделят данните си. От подписаните 431 проекта през 2015 г. 65.4% са дали достъп до резултатите си.

Огромен интерес

От началото на програмата през 2014 г. досега са предоставени близо 9000 гранта на обща стойност 15 млрд. евро, включително 2.2 млрд. евро за проекти на малки и средни предприятия. По думите на европейския комисар за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш интересът към "Хоризонт 2020" е огромен, като за две години и половина досега са подадени около 90 хил. качествени предложения. Според него новото изискване за публикуване на научните резултати и безплатен онлайн достъп до тях ще стимулира иновациите. Пакетът за миграцията пък показва, че програмата бързо се адаптира към новите предизвикателства.

За целия програмен период (2014 - 2020 г.) бюджетът на "Хоризонт 2020" е 77 млрд. евро, което я прави най-голямата рамкова програма за научни изследвания и иновации досега. Основната част от европейското финансиране се разпределя на конкурсна база, но бюджетът включва също така и финансиране за Съвместния изследователски център, Европейския институт за иновации и технологии, както и за изследвания в рамките на Договора за Евратом. Публикуват се също така и отделни покани за конкретни партньорства с индустрията или със страни членки. Заедно с тези допълнителни средства общият бюджет за изследвания и иновации през 2017 г. ще достигне около 10.5 млрд. евро.

По-важни сектори в програмата

- "Индустрия 2020 в кръговата икономика" - 325 млн. евро

- "Умни и устойчиви градове" - 115 млн. евро

- "Технологии и стандарти за автоматично шофиране" - над 50 млн. евро

- "Интернет на нещата" - 37 млн. евро