Компаниите наемат повече служители

Заетите в икономиката са се увеличили с 46 хил. души за година и на договор вече работят 2.36 млн. души

Новите работни места са в индустрията, високите технологии, като ръст логично има и в сезонните отрасли като туризъм и земеделие
Новите работни места са в индустрията, високите технологии, като ръст логично има и в сезонните отрасли като туризъм и земеделие
Новите работни места са в индустрията, високите технологии, като ръст логично има и в сезонните отрасли като туризъм и земеделие    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Новите работни места са в индустрията, високите технологии, като ръст логично има и в сезонните отрасли като туризъм и земеделие    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Заплащането расте с 8% не заради пазарни механизми, а заради вдигнати от държавата минимални осигуровки.

Заетостта продължава да расте, като бавно се увеличава и заплащането. Добрата новина, видима от данните на статистиката за полугодието, е, че новите работни места са в индустрията, високите технологии, като ръст логично има и в сезонните отрасли като туризъм и земеделие. А лошата - че заплащането расте не заради пазарни механизми, а заради вдигнати от държавата минимални осигуровки. Броят наети сега 2.36 млн. души е рекордно висок за последните шест години. За да бъде достигнат пикът от 2008 г., компаниите трябва да открият още 140 хил. работни места.

Увеличаването на работещите е индикатор за добра година за фирмите и икономиката като цяло. От оживлението на пазара на труда може да последват и по-високо потребление, и по-ниски социални разходи за бюджета. Но преградата пред продължаването на тренда за повече заетост е дефицитът на специалисти.

Общият ръст

Данните на Националния статистически институт (НСИ) за пазара на труда през първото полугодие на 2016 г. показват, че работещите на трудов или служебен договор към края на юни са с 46 хил. души повече спрямо година по-рано. Почти изцяло новите работни места са създадени в частния сектор.

Средните брутни заплати са с 8% по-високи спрямо юни 2015 г. Тук обаче огромно влияние оказват административното вдигане на минималните осигурителни прагове и на минималната работна заплата. В първия случай разликата е над 8%, а във втория – 17%.

Данните на НСИ показват само част от картината на заетостта в България, тъй като от статистиката са изключени самонаетите, хората на граждански договори и други, които получават възнаграждение, но нямат трудови или служебни договори. Така наетите са 2.36 млн. души, а по последните налични данни към края на първото тримесечие общо заетите в икономиката са около 3 млн. души.

Кои сектори растат

При почти всички сектори на икономиката има ръст при заетостта. Най-голям е при групата на "Административните и спомагателни дейности". Работещите са вече 123.5 хил. души, а годишното нарастване надхвърля 8%. В тази група влизат кол-центровете, частната охранителна дейност, туроператорите, компаниите за събиране на просрочени задължения и др.

Добър сезон има и селското стопанство, където наетите на договор са нараснали със 7.5%. Тук обяснението вероятно е свързано повече с въведените през август 2015 г. еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство. По данни на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" през май и юни са сключени общо 102 хил. такива контракта.

С близо 7% растат работещите в компаниите за информационни и комуникационни технологии, а секторът вече наброява 81 хил. души. И това са само работещите на трудов договор без специалистите на свободна практика.

Най-големият сектор – преработващата промишленост, също расте. Там заетостта вече доближава 510 хил. души, а годишното нарастване е с над 2%. Процентът изглежда малък, но това е групата, създала най-много нови работни места – 10.9 хиляди за една година. Дейността на предприятията в този сектор се подкрепя както от растящото вътрешно потребление, така и от износа. Последните данни на НСИ показаха, че стойността на продаваните навън готови изделия се увеличава за сметка на непреработените метали и суровини.

Малката група на съкращенията

Очаквано най-тежко е положението в строителството и добивната промишленост, които през тази година имат по-малко работа. В първия случай проблемите идват от малкото държавни поръчки, които пък са резултат от бавното начало на европроектите. Юни е шестият пореден месец през тази година, в който обемът на строителството в България се свива значително. Годишният спад е 13%, което не се е случвало в такава степен от 2011 г. Свиването засяга в по-голяма степен сградното строителство, където спадът надхвърля 15%, но и инфраструктурата влиза в тенденцията с понижение от над 10%.

При добивните компании проблемът е с падащите цени на суровините в световен мащаб, което започва да влияе и върху обема на производството. Освен това търсенето от Китай продължава да се свива, а страната е основен пазар за нашите суровини. Последните няколко месеца азиатската държава отчете двуцифрени спадове на вноса.

По-високи заплати

В края на второто тримесечие средната брутна месечна работна заплата e 936 лв., или с 8% над нивото й през юни 2015 г. Секторите, в които е отчетено най-голямо увеличение, са селското стопанство (12.7%), здравеопазването и социалните дейности (11%), операциите с недвижими имоти (10.4%), както и при информационните и комуникационните технологии (10%).

От данните на НСИ се вижда, че средният размер на брутните възнаграждения в обществения сектор продължава да е по-висок от този в частния, което показва потенциал за още изсветляване в бизнеса. Все пак темпът на нарастване на заплатите в компаниите е по-висок от този в публичните институции.

Все още няма коментари
Нов коментар