Банките минават успешно стрес тестовете

Няколко институции са с предписания от БНБ за вдигане на капитала и намаляване на рисковите експозиции

Гуверньорът на БНБ Димитър Радев каза, че реформата в сектора ще продължи не с чистенето на стари проблеми, а с поглед към влизане в еврозоната
Гуверньорът на БНБ Димитър Радев каза, че реформата в сектора ще продължи не с чистенето на стари проблеми, а с поглед към влизане в еврозоната    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Гуверньорът на БНБ Димитър Радев каза, че реформата в сектора ще продължи не с чистенето на стари проблеми, а с поглед към влизане в еврозоната
Гуверньорът на БНБ Димитър Радев каза, че реформата в сектора ще продължи не с чистенето на стари проблеми, а с поглед към влизане в еврозоната    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
18.9% е базовият капитал за системата при минимално изискуем 4.5%.
Проверките показват, че няма нужда от държавна подкрепа за банки.

Българските банки са преминали през най-голямото си регулаторно изпитание безпроблемно. Това е основното заключение от приключилия преглед на качеството на активите (AQR) и стрес тестовете на банките, което гуверньорът на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев обяви в аванс. От неговото изявление, публикувано на сайта на централната банка два дни преди публикуването на пълните резултати, става ясно, че основният проверяван показател - адекватността на базовия капитал от първи ред, остава далеч над този при европейските банки дори при сбъдване на най-тежкия макроикономически сценарий. Освен това капиталовата адекватност на всяка една от институциите след AQR е над минималните регулаторни изисквания и няма необходимост от ползване на публични средства за подкрепа на сектора. В предварително записаното видеоизявление на Радев става ясно, че все пак ARQ е довел до корекции в показателите на някои банки, а също и до предписания за увеличаване на капиталовите буфери и намаляване на рисковите експозиции. Наложените мерки трябва да започнат да се изпълняват от понеделник, 15 август. Подробното обявяване на резултатите с данни за всяка от банките ще бъде направено в събота от 13:00 ч. В допълнение към първоначалния план за публично оповестяване, който не предвижда свикване на пресконференция с възможност за задаване на журналистически въпроси, от БНБ се ангажират да предоставят "отговор на всеки поставен конкретен въпрос, свързан с тези резултати след тяхното оповестяване".

Стабилно, но с вариации при отделните банки

От изявлението на Димитър Радев става ясно, че базовият капитал от първи ред остава на ниво от 18.9% за системата при законов минимум от 4.5%. В края на миналата година той беше 20%, а към март - 20.8%, което показва, че корекцията е минимална. Дори в случай на дълбока икономическа криза в утежнения сценарий на стрес тестовете този показател би се понижил до 14.4%, а при базисния сценарий ще се покачи до 22.2% към края на 2018 г. За европейските банки данните са значително по-ниски и възлизат съответно на 13.9 и 9.4%. Това е доказателство за стабилност, каза чрез видеоизявление управителят на БНБ.

"Капиталовата адекватност на всяка една банка след прегледа на качеството на нейните активи остава над минималните регулаторни изисквания. Разбира се, индивидуалните данни варират спрямо посочените осреднени числа", добави Радев, като посочи, че в зависимост от това са изготвени мерки, които за някои банки предвиждат поддържане на съществуващите капиталови буфери, докато за други са насочени към увеличаване на капиталовите буфери и намаляване на рисковите експозиции, например продажба на портфейли от кредити. В събота ще стане ясно колко са банките, които трябва да започнат да изпълняват предписаните им надзорни мерки, както и какви са поставените им срокове.

Управителят на централната банка увери, че не се налага публична подкрепа на банките с ресурси, финансирани от държавния бюджет. Мерките за поддържане и подобряване на капиталовата позиция на отделните банки са основани изцяло на пазарни решения и частни източници, посочи Радев в изявлението си. Това означава, че заделените в държавния бюджет буфери за подкрепа на финансовия сектор няма да се използват. През миналата година финансовото министерство изтегли 2 млрд. евро заем, част от който бе предназначен с тази цел. "Заделеният от правителството фискален буфер, който служеше като потенциална застраховка за запазване на стабилността на банковата система, ще бъде използван за плащания по дългови падежи, с което отпада нуждата от рефинансирането им с нов дълг", обясни финансовият министър Владислав Горанов в писмено изявление чрез пресцентъра си.

Няма да има необходимост и да се черпи от ресурса на специалните фондове за възстановяване и преструктуриране на банки и фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Има ли промяна в надзора

"Искам да уверя обществеността, че линията на дисциплина и реформи в банковия сектор ще продължи, като нейната основна насоченост ще бъде не към решаване на проблеми от миналото, а към успешно посрещане на бъдещите предизвикателства, свързани с поддържането на финансовата стабилност в страната и нейното пълно интегриране в европейската финансова инфраструктура", каза още гуверньорът на БНБ Димитър Радев, който пое поста през лятото на миналата година след 12-годишно управление на институцията от Иван Искров.

Обявените досега резултати са по-добри от очакваното и дават силни възможности на БНБ при запазени буфери да затяга надзора. При обявяването на детайлните резултати обаче предизвикателството пред централната банка ще е да запази доверието в цялото упражнение и да разсее всякакви съмнения, че резултатите може да не разкриват цялата картина.