18 общини се състезават за финансиране за компостиращи инсталации

Средствата са по ОП "Околна среда" и общата им стойност е 98 млн. лв.

В настоящия програмен период вече няма да се изграждат регионални депа
В настоящия програмен период вече няма да се изграждат регионални депа    ©  Юлия Лазарова
В настоящия програмен период вече няма да се изграждат регионални депа
В настоящия програмен период вече няма да се изграждат регионални депа    ©  Юлия Лазарова
266 млн. лв. ще бъдат отпуснати и за още две подобни процедури.

За първи път по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." е отделен значителен финансов ресурс по специална процедура за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци. Бюджетът на една от процедурите досега е 98 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектни предложения беше 1 август. В рамките на следващите три месеца ще стане ясно кои от 18-те общини ще спечелят финансиране.

Предстои откриване на още две подобни процедури по ОП "Околна среда 2014-2020 г.", съобщиха от Министерството на околната среда и водите за "Капитал Daily". Te също ще са за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране, както и на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци, а общата им стойност е 266 млн. лв.

Основна разлика с миналия програмен период е, че тогава фокусът е бил върху изграждане на регионални депа, 18 на брой, докато сега се надгражда върху този процес, обясняват от МОСВ. В периода 2014-2020 г. няма да се изграждат депа, а компостиращи инсталации, за които досега не са отпускани пари.

Процедурата

Кандидатствали са 18 общини, които трябва да отговарят на определени критерии. Те трябва да членуват в регионално сдружение за управление на отпадъците, трябва бъдат обслужвани от регионално депо или да имат договор с такова, ако на територията им не е изградено.

Общините са имали една година да подготвят предложенията си. Трябвало е да извършат анализ на морфологичния състав на битовите си отпадъци и на базата му да определят капацитета на съоръженията, за които кандидатстват. Целта е да се гарантира натоварване на мощностите и устойчивост на инвестицията, защото е безсмислено да се правят инсталации, които после няма да се използват, обясняват от МОСВ. Именно морфологичните анализи обаче са били предизвикателство за общините. Те трябваше да обхващат четирите сезона, а някои от общините започнаха късно да работят по проектите си и по тази причина пропуснаха възможността да кандидатстват.

Размерът на безвъзмездната помощ ще се определя в зависимост от капацитета на съоръженията. При най-големите, с капацитет от 10 001 до 20 000 т отпадък годишно, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 7.4 млн. лв., от 6001 до 10 000 т/г. – до 5.4 млн. лв. При капацитет от 4001 до 6000 т/г. – до 3.9 млн. лв., а за инсталации с капацитет между 2000 и 4000 т/г. – до 3,4 млн. лв.

Обединение с ГБС ще изгражда център за отпадъци в Монтана

ДЗЗД "Монтана" е спечелило поръчката за "Изграждане на център за разделно събрани отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни, опасни отпадъци от домакинствата, гр. Монтана". В обединението участват "Главболгарстрой" АД и "Алфасист инженеринг" Стойността на поръчката е около 3.4 млн. лв. с ДДС и предлаганата цена от победителите е същата. Подадени са още три оферти - на "Водстрой 98" АД, която доскоро се свързваше с депутата от ДПС Делян Пеевски, "Енерго ремонт строй" ЕООД и "Булстрой груп" ЕООД. "Водстрой" е получила максимален брой точки за предложена цена с оферта за 2.69 млн. лв. без ДДС, а победителите от ДЗЗД "Монтана" са били едва на трето място по този критерий. Те обаче са се представили по-добре по показател технологична последователност на строителните процеси и управление на риска и така печелят търга.