КЗК отхвърли жалбата на "Актор" по търга за жп линията до Елин Пелин

Отсечката ще се модернизира от хасковската АБ срещу 120 млн. лв.

След ремонта проектната скорост на железния път трябва да достигне 160 км/ч
След ремонта проектната скорост на железния път трябва да достигне 160 км/ч    ©  Цветелина Белутова
След ремонта проектната скорост на железния път трябва да достигне 160 км/ч
След ремонта проектната скорост на железния път трябва да достигне 160 км/ч    ©  Цветелина Белутова
Обединение "Келет АБ" спечели с най-ниска цена и с най-много точки за техническа оферта

Комисията за защита на конкуренцията е отхвърлила жалбата на гръцката строителна "Актор" срещу класирането в търга за модернизация на жп линията София – Елин Пелин, става ясно от регистъра на КЗК. През юли Национална компания "Железопътна инфраструктура" избра за изпълнител хасковската АБ в обединение с унгарската "Келет - УТ", които нямат опит в жп сектора у нас. Те предложиха най-ниска цена за изпълнение от 120 млн. лв. без ДДС в поръчка, финансирана от Механизма за свързаност на Европа. Тя бе привлякла шест оферти на местни и чужди компании. Същевременно тръжната комисия отстрани два от чуждестранните участници в търга - "Актор" и Обединение "Тракция - Балкани", съставено от полските "Тракция" и "Торпройект".

Жалбата

От протоколите на комисията става ясно, че гръцката фирма е отстранена, защото не е представила заверено копие "Вярно с оригинала" на сертификат за управление на качеството и на сертификат за управление на околната среда. Полското обединение "Тракция" е отпаднало заради непълни графици и невключени дейности в офертата. Техните ценови оферти не са отворени. Единствено "Актор" е обжалвала отстраняването си. Към офертата й са приложени фотокопия на двата сертификата, подписани и подпечатани от гръцкия адвокат Апостолос Дандамис. Той обаче не е посочен като пълномощник на "Актор" в България, следователно офертата се приема за непълна както от тръжната комисия в НКЖИ, така и от КЗК. Въпреки предоставения петдневен срок на компанията да попълни липсите тя е изпратила само писмени обяснения, но не и подписани от упълномощените представители сертификати. Жалбата е оставена без уважение, а на "Актор" са присъдени съдебни разноски от 500 лв. Фирмата може да обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд (ВАС) в 14-дневен срок. От компанията не бяха открити за коментар.

Поръчката

Поръчката за модернизацията на отсечката от Централна гара София до Елин Пелин включва проектиране и строителство, като след ремонта проектната скорост на железния път трябва да достигне 160 км/ч за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните. По протежение на линията, която минава през редица населени места, ще има нови шумозащитни съоръжения и огради, които да предотвратят инциденти при неправилно пресичане. Ще се ремонтират и ще се изградят нови пешеходни подлези и надлези. Срокът за изпълнение е 48 месеца.

НКЖИ избра за изпълнител участникът с най-ниска оферта и с най-малък опит в жп поръчките - обединението на АБ, Хасково, и на унгарската "Келет - УТ". Тя се е явявала в няколко инфраструктурни търга у нас като партньор на български фирми и е била подизпълнител на "Хидрострой" (новият собственик на "Водстрой 98").

Разследване на "Капитал" от миналата седмица показа, че АБ повтаря модела на свързваната доскоро с депутата Делян Пеевски "Водстрой 98", която за кратко успя да се издигне до лидер в бранша благодарение на огромните по обем спечелени обществени поръчки. Индикациите са, че след оттеглянето на Пеевски и формалния собственик Иван Мирински от "Водстрой" тандемът се е преместил в хасковската компания. От АБ са категорични, че смяна в собствеността няма.