Как ще работи електронният ЕГН

Въпроси и отговори за дигиталната идентификация, която трябва да влезе в сила в следващите две години

Някои нации вероятно ще стъпят на други планети, докато из катакомбите на българската администрация лелки все още бутат колички от супермаркет, пълни с прашасали папки. Може да звучи смешно, но е съвсем реална перспектива. След повече от десет години експерименти за въвеждане на електронно управление, чийто резултат е минимален, не е трудно да си обясним защо.

В последните няколко месеца държавата все пак положи някакви усилия горната шега да не стане 100% реалност. През пролетта парламентът прие Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация и макар записаните в тях добри намерения да са с хоризонт от няколко години, миналата седмица Министерският съвет направи една немалка стъпка към заветната е-цел. Държавата прие правила за това как трябва да изглежда системата за електронни ЕГН-та и идентификация в интернет, която трябва да заработи до около година и половина. Ето и отговорите на по-важните въпроси около нея:

Какво е електронната идентификация?

Електронният идентификатор е поредица от числа и букви, чиято функция е подобна на електронно ЕГН. Той ще дава възможност на институциите да удостоверят, че човекът, който иска дадено удостоверение или услуга в интернет, наистина е този, за когото се представя. Системата ще работи най-общо по следния начин: електронното ЕГН ще бъде записано в удостоверение за електронна идентичност, което всеки ще може да получи на стандартна пластмасова карта (подобна на банковите карти), на USB, а вероятно и като част от личната си карта. Въпросното удостоверение на практика е компютърна папка, която съдържа електронното ЕГН и срок на валидност, така че при нужда (например ако бъде откраднат или изгубен) електронният идентификатор да бъде спиран. Единственият начин някой да открадне чужда електронна идентичност е да притежава и картата и пин кода на нейния собственик, който от своя страна да не е уведомил, че е жертва на посегателство.

Чиповете за е-идентификация, които се намират върху карти, ще трябва да се използват заедно с четец, който ще струва около 15 лв. По план те ще могат да се използват и чрез мобилен телефон с NFC система (от англ. - near field communication или стандарт за установяване на връзка между две електронни устройства, бел.авт.) При втория вариант цената на електронния идентификатор ще зависи само от цената на пластмасовата карта - не повече от няколко лева.

Дали електронните идентификатори ще станат част от личните документи, зависи от промени в Закона за българските лични документи, които в момента са пред второ четене в Народното събрание. Засега в текста е записано, че чиповете стават част от личните карти, "освен ако гражданинът не заяви друго". Ако депутатите не променят закона, преди да го приемат, електронните ЕГН-та трябва да навлязат масово при следващата смяна на документи.

За какво може да се използва?

Електронната идентификация ще работи по сходен начин с Facebook входа, който в момента се използва в различни уебсайтове. Когато гражданинът Х реши да си издаде справка или удостоверение от Националната агенция по приходите (НАП) например, съответният сайт ще има вход с електронна идентификация. Той ще препраща към системата на МВР, която ще проверява дали това наистина е гражданинът Х, а след това ще го "допуска" до съответната услуга. По този начин ще могат да се използват "справочни електронни услуги – проверка на здравно досие, здравноосигурителен статус, задължения към държавата, връчени от държавни органи електронни документи", обяснява съветникът към администрацията на Министерския съвет Божидар Божанов. Чрез електронното ЕГН ще могат да се заявяват електронни услуги, които не изискват подпис.

На отделен сайт всеки ще може да проверява кога и от кого е била проверявана информацията за електронното му ЕГН, както и да вижда каква информация за него се съдържа в различните държавни регистри - например ГРАО или кадастър. През същия сайт ще може да се именуват или спират удостоверенията за електронна идентичност (ако гражданинът има повече от едно - например в личната си карта и на USB носител). Удостоверението за електронна идентичност ще може да се използва вместо сегашните системи за електронни услуги - например ПИК номерата в НАП, въпреки че те вероятно също ще продължат да съществуват.

Електронната идентификация, която ще може да се използва и от българските граждани в чужбина, ще е и сигурен начин за електронно гласуване.

През 2017 г. трябва да започне изграждането и на "регистър на овластяванията", който ще замени нуждата от нотариално заверени пълномощни. Така през 2019 г. трябва всеки с електронно ЕГН и електронен подпис да създава и прекратява пълномощни изцяло онлайн.

Системата за електронна идентификация ще бъде с отворен код, така че всеки интернет бизнес - например банки или електронни магазини, ще може да интегрира такъв вид "акаунти" в услугите си. Въпросните външни доставчици обаче няма да боравят с истинския електронен идентификатор на гражданина, а със "секторен идентификатор", който ще се генерира за всеки отделен търговец и от който няма да може да се достигне до оригиналния идентификатор.

Каква е разликата между електронната идентичност и електронния подпис?

Електронната идентичност е като документ за самоличност - удостоверява кой е даден човек в интернет. Електронният подпис се използва за "волеизявление" или потвърждение на факти, записани в някой документ. "Чрез електронния подпис се гарантират няколко неща за електронните документи - например кой е авторът на подписа и че документът не е бил променян, след като е бил подписан. Когато някой е подписал нещо, значи се е съгласил с него и не може впоследствие да отрече, че го е подписал", уточнява Божидар Божанов. Объркването между двете идва от факта, че досега електронните подписи се използваха и за двете цели.

С навлизането на новата система държавата ще издава удостоверенията за електронна идентичност, докато частните оператори ("Борика - Банксервиз", "Информационно обслужване", "Инфонотари", "ЕвроТръст", СЕП) ще продължат да издават електронни подписи. Електронното ЕГН обаче има еднократна такса за издаване (или ще идва безплатно с личните карти), докато за електронния подпис всяка година се плаща и за поддръжка.

Кога ще заработи тази система?

Системата за електронна идентификация все още не е изградена, но до дни в МВР трябва да започне обществено обсъждане на техническите й спецификации. Целият проект ще струва 19 млн. лв., които ще дойдат от Оперативна програма "Добро управление" и фонд "Вътрешна сигурност" на МВР. С тях ще бъдат закупени хардуерът и софтуерът за издаване и поддържане на е-идентификацията, както и първоначално количество карти. Ще бъде създадена и системата за "държавен имейл", чрез която всеки гражданин с електронно ЕГН ще може да използва "електронно връчване" на документи, както и основния портал за управление на електронните ЕГН-та. Ако всичко върви по план и няма забавяния и обжалвания на процедурите (което рядко се случва при такива проекти), първите чипове може да бъдат издадени в края на следващата година. Първоначално те ще покриват най-вече хората, които вече използват електронен подпис. Колко бързо ще се разпространят и колко масово ще се използват зависи от това дали ще станат част от личните карти.

Откъде се получава електронното ЕГН?

Удостоверенията за електронна идентичност ще се издават се от МВР, но могат да се поръчват както в паспортните служби, така и в консулствата в чужбина, а най-вероятно и чрез доставчиците на електронни подписи и други частни фирми, които проявят интерес. Предоставянето на електронна идентификация ще става на практика веднага, когато гражданинът го заяви.

Други държави използват ли електронни ЕГН-та и как българската система се различава?

Системи за електронна идентификация има в държави като Естония, Австрия, Испания, Словакия и Германия. Според европейското законодателство всяка от тези национални системи ще трябва да се интегрира и към "трансгранична идентификация". Така, на теория, български гражданин ще може да използва държавни или общински електронни услуги например в Австрия, като се идентифицира с българското си електронно ЕГН. Според кабинета на зам. министър председателя по електронното управление Румяна Бъчварова бъдещата българска система ще бъде съвместима с европейските регламенти и готова за интеграция.