Ребусът с квадратчето "не подкрепям никого" все още няма решение през ЦИК

В Изборния кодекс е заложено изкуствено завишаване на процентите на подкрепа на кандидатите за президент, полза има само първият

Не съществува опция, при която ЦИК да може да избира директно да приложи текст от Конституцията, вместо текст от Изборния кодекс, който й противоречи. Това коментираха пред "Капитал" конституционналисти по повод на актуалния казус от последните дни за отчитането на гласовете "Не подкрепям никого" - новата възможност в ИК, въведена с последните промени, заедно със задължителното гласуване.

Гласовете на българските избиратели, задраскали квадратчето "Не подкрепям никого" в бюлетината за избор на президент и вицепрезидент, ще бъдат отчитани само при определяне на изборната активност, но не и при изчисляване на процентите на подкрепа на отделните кандидати. Това, съчетано с широко рекламирания "задължителен вот", може да създаде доста неприятни изненади, чиито последици за момента и социолозите не са в състояние да определят.

Проблемът е в Методиката за определяне на резултатите от гласуването при изборите за президент и вицепрезидент на републиката, приета като неразделна част от Изборния кодекс в Приложение №2. Според т. 2 от нея "избрана е кандидатската двойка, получила повече от половината действителни гласове, с изключение на тези по чл. 333, ал. 1, т. 7, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели." Гласовете по чл. 333, ал. 1, т. 7 от ИК са именно тези с "Не подкрепям никого".

Другояче казано, при определяне на изборната активност ще се броят всички гласове, а самият ИК изрично отбелязва, че гласовете "не подкрепям" са действителни, което е логично, доколкото това е предвидена в закона опция. Но при изчисляване на процентите, които получава всяка двойка кандидати, тези гласове на "въздържалите" се избиратели, ще се изключват, въпреки че са действителни.

Това може много сериозно да се отрази на изборните резултати. Съвсем произволен пример: на предишните президентски избори през 2011 г. за гласували 3 593 751 избиратели, а действителните гласове са били 3 364 078 от тях. Ако толкова гласуват и на тези избори, но 20 % от тях гласуват с "не подкрепям", извън останалите недействителни гласове, то процентите на кандидатите ще се определят върху 2 645 328 гласа, т.е. само на общия брой на хората, които са подкрепили някакъв кандидат. Това автоматично вдига процента на подкрепа на всеки един кандидат, което има значение най-вече за първия от кандидатите, в случай, че успее да постигне над 50 %. Очаква се и на тези президентски избори да гласуват повече от половината избиратели в страната, както е било и на предишните. Според избирателните списъци, броят на избирателите в страната е 6 873 589.

На някого 20 % "въздържали се" може да изглежда много, но в последните социологически проучвания над 30 % казват, че няма да гласуват на изборите. И тук идва факторът "задължително гласуване", за който експертите казват, че всъщност не е задължително, защото не е скрепено със санкция, но хората масово не са наясно с това и по тази причина може да се очаква увеличаване на протестния вот с "не подкрепям".

Юристи са категорични, че текстът от Методиката е противоконституционен, защото Конституцията (чл. 93, ал. 3) предвижда, че "Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели." Гласовете "не подкрепям" са действителни. Същевременно обаче, този текст в ИК, появил се през май т.г., не бе атакуван в Конституционния съд и в момента е задължителен за ЦИК.

Въпросът е може би ЦИК да приложи направо конституцията, а не методиката, има ясен отговор. ЦИК не може да обявява противоконституционност на закон, приет след приемането на действащата Конституция, това е правомощие на КС.

Същевременно, според юристи, ако се приложи противоконституцонна методика, отсега са налице основания да се оспорят изборите, какъвто и да е резултатът. Според други, пред КС в тези случаи се оспорват изборни резултати, затова трябва да се докаже, че резултатът е повлиян от методиката.

Предстои ЦИК да вземе решение как да се приложи методиката за отчитане на изборните резултати.