БСК атакува във ВАС такси на Агенцията по вписванията

Според организацията административния натиск върху бизнеса расте и обезсмисля ефекта от ниското корпоративно облагане

Според БСК една от таксите на Агенцията по вписвания нарушава два конституционни принципа, както и този за разходоориентиран подход при формирането й
Според БСК една от таксите на Агенцията по вписвания нарушава два конституционни принципа, както и този за разходоориентиран подход при формирането й    ©  Цветелина Белутова
Според БСК една от таксите на Агенцията по вписвания нарушава два конституционни принципа, както и този за разходоориентиран подход при формирането й
Според БСК една от таксите на Агенцията по вписвания нарушава два конституционни принципа, както и този за разходоориентиран подход при формирането й    ©  Цветелина Белутова

Българската стопанска камара (БСК) стартира серия от съдебни искове срещу противозаконно определяни размери на държавни такси, обявиха от работодателската организация. Инициативата е част от кампания на камарата срещу административния натиск върху стопанската дейност, а първата подадена жалба във Върховния административен съд в сряда е срещу Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Организацията настоява да бъде отменен чл. 2, ал.1 от Тарифата, с който се определя такса в размер на 0,1% върху цената, по която е таксуван актът или документът.

Според БСК така определена таксата от една страна нарушава конституционния принцип за съобразяване на таксите с доходите и имуществото на гражданите. Търговските дружества взимат кредити за инвестиции, а съществена предпоставка за получаване на банков кредит са обезпеченията, най-често чрез ипотекиране на недвижими имоти. Кредитът, обаче, не е доход или имущество, на основата на който да бъде определяна такса, пише организацията.

От друга страна, така формирана таксата ограничава и гарантираната от Конституцията възможност за защита правата на гражданите по съдебен ред. Законът предвижда възможност за освобождаване от съдебни такси и разноски на определени категории лица, когато са страни по дела. Освобождаване от такса е недопустимо по отношение на същите лица, когато исковите молби подлежат на вписване. В някои случаи това може да се окаже пречка за завеждане на съответния иск, което осуетява достъпа до правосъдие, смятат от организацията.

На трето място е нарушен Законът за държавните такси, който прокламира разходоориентиран подход при тяхното определяне. Според организацията липсата на връзка между разходите на Агенция по вписванията за осъществяване на услугите и приходите, които постъпват от тях, е видна от годишните финансови отчети (ГФО) на агенцията за последните години. ГФО за 2015 г. на Агенцията по вписванията сочи, че приходите от услуги са 54 млн. лв., а разходите за администрирането им - 16 млн. лева.

Този вид такси превръщат Агенцията по вписванията в приходна агенция на държавния бюджет, а не в такава по предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса, смятат от БСК.

Организацията твърди, че доказателство за растящия административен натиск над бизнеса като цяло е фактът, че през 2016 г. приходите от такси в държавния бюджет са нараснали с над 11%, а в бюджета за 2017 г. се предвижда нов ръст от 7,6%. И прави извод, че таксите се превръщат в квазиданъци, което намалява положителния ефект от ниското ниво на корпоративно облагане.