Операторът на интермодала в Пловдив трябва да вложи поне 4.6 млн. лв.

Кандидатите трябва да докажат и 5-годишен опит в обработката на контейнери

Строителството на терминала струваше 14 млн. лв. и беше финансирано от ОП "Транспорт"
Строителството на терминала струваше 14 млн. лв. и беше финансирано от ОП "Транспорт"    ©  Капитал
Строителството на терминала струваше 14 млн. лв. и беше финансирано от ОП "Транспорт"
Строителството на терминала струваше 14 млн. лв. и беше финансирано от ОП "Транспорт"    ©  Капитал

Кандидатите, желаещи да станат оператори на интермодалния терминал в Пловдив, ще трябва да инвестират минимум 4.687 млн. лв., като 1.4 млн. лв. от тях ще трябва да се направят през първите две години на договора. Това става ясно от документацията по процедурата, качена на сайта на Министерството на транспорта. Прогнозната стойност на концесията е изчислена от министерството на 13.9 млн. лв.

Бъдещият оператор ще трябва да инвестира в оборудването на терминала и да организира работата му. Идеята на терминала в Пловдив е там да става претоварване на стоките от камион на влак и обратно и така те да минават по-дълги разстояния по жп линии към Европа. Т.нар. интермодални превози водят до падане на разходите на превозвачи и производители, да се ограничат вредните емисиите във въздуха и да се разтовари трафикът по пътищата на Стария континент.

Правителството реши да започне концесия на интермодалния терминал в Пловдив, намиращ се в района на жп гара Тодор Каблешков, през ноември като крайният срок за подаване на оферти е 12 януари. Срокът на концесията е 27 години. Според близки до процедурата интерес към терминала ще има от страна на компании в сферата на логистиката.

Условията към кандидатите

Основната услуга, която трябва да предоставя концесионерът на обекта, разбира се, е обработката на контейнери, сменяеми каросерии, ремаркета и полуремаркета. Към това трябва да се прибавят и редица допълнителни услуги като охлаждане на хладилни контейнери, паркинг, обработка на митнически документи, ремонт и почистване на контейнери, спедиторски услуги и т.н. Победителят трябва да гарантира непрекъснатото функциониране на терминала. Ще има възможност да извършва частични строителни и ремонтни работи на база инвестиционната му програма.

Според изискванията, заложени от министерството, за последните 3 години кандидатите трябва да докажат приходи от общо 5 млн. лв. и активи, оценени на минимум 2 млн. лв. По отношение на опита кандидатите трябва да са извършвали подобна дейност по опериране на комбинирани товари и терминали за последните 5 години.

Инвестиционното предложение ще е с относителна тежест 10 на сто. Бизнес предложението - 25 на сто. То трябва да включва прогноза за количеството на обработените контейнери, предложение за развитие на терминала и за равнопоставеност на потребителите. С най-голяма тежест е приходът за държавата от концесионните такси. Концесионното плащане е съставено от фиксирана и променлива част. Първата трябва да е не по-малко от 50 хил. лв. без ДДС на година, а променливата - не по-малко от 10% от нетните приходи от всички дейности. Фиксираната част на концесионната такса ще тежи 35%, а променливата - 30%.

Прогнозната стройност от 13.9 млн. лв. е изчислена при изискуема възвращаемост, която да излиза на 10%, като сметката е направена без приспадане на прогнозните разходи, които концесионерът ще извърши.

На един по-ранен етап

Строителството на базовата инфраструктура беше с пари по оперативна програма "Транспорт" и трябваше да се организира от Национална компания "Железопътна инфраструктура". Първоначалните проучвания на НКЖИ за строителство на терминала в района на жп гара Тодор Каблешков показаха, че няма да е икономически изгодно той да се строи на зелено със средства на частни инвеститори, тъй като няма огромен трафик в контейнери и по-подходящ модел би било публично-частното партньорство.

Така проектът влиза в списъците на оперативна програма "Транспорт", като договорът за строителството му е за 14 млн. лв. За изпълнител беше избран "Трейс груп". Върху площ от 71 хил. кв.м той изгради площадки за товарене и разтоварване, за складиране на контейнерите, места за хладилници, административна сграда, митнически склад, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП.