Районни съдии от София призоваха: Да не допуснем манипулацията да бъде успешна

Те излязоха с обръщение към свои колеги от провинцията

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД    ©  Юлия Лазарова
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД    ©  Юлия Лазарова

"Призоваваме Ви да не допуснем манипулацията да бъде успешна и да постигне противопоставяне и разделение помежду ни, а напротив – да използваме събитията за обща съдийска консолидация за подобряване администрирането на съдилищата и за формулиране на ясни изисквания към дейността на Съдийската колегия на ВСС", се казва в обръщение на съдиите от Софийски районен съд, адресирано до техни колеги от останалите районни съдилища в страната, прието на общото събрание на съда.

"Никога не сме подценявали важността на извършваната работа от всеки един съдия в страната, нито искаме да бъдем поставяни в привилегирована позиция. Стремежът ни е насочен към това създадената норма за натовареност да започне да бъде реално приложима с утвърждаване на механизъм, който да изисква незабавно управленско решение при надхвърлянето на определена граница на натовареност за всеки отделен съдия", допълват още те. Според тях този механизъм е наложителен и следва да бъде направен в "спешен порядък заради личното и професионалното ни достойнство, тъй като лошото администриране на съда не само унижава почтени и компетентни съдии и служители, но рефлектира неблагоприятно върху авторитета на цялата съдебна власт".

Съдиите от СРС посочват още, че проблемите на съдилищата вече не могат да бъдат игнорирани – те са във фокуса на обществото и "решаването им ще бъде от полза за всички". "Надяваме се, че всички заедно ще имаме зрелостта да използваме кризисната ситуация за обществено добро и да проумеем поуките от неблагополучията и неуспехите на досегашния ВСС, за да направим отговорен и информиран избор на членовете от съдебната квота на Съдийската колегия на следващия ВСС", завършват обръщението си те.