Индустрия, помпаща мускули

Вносът на инвестиционни стоки достига предкризисните нива и може да е предпоставка за подобряване на икономиката

Вносът на машини, оборудване и друга апаратура, които статистиката нарича инвестиционни стоки, расте през последните няколко години.
Вносът на машини, оборудване и друга апаратура, които статистиката нарича инвестиционни стоки, расте през последните няколко години.    ©  Reuters
Вносът на машини, оборудване и друга апаратура, които статистиката нарича инвестиционни стоки, расте през последните няколко години.
Вносът на машини, оборудване и друга апаратура, които статистиката нарича инвестиционни стоки, расте през последните няколко години.    ©  Reuters

Ако двама души трябва да свършат една и съща по обем работа, но единият влага ръчен труд, а другият използва техника... ясно ви е. Вторият ще е в пъти по-бърз и продуктивен. По-голямата по обем работа, свършена за по-кратко време, предполага и по-ниска цена, което ще направи технологичния труд по-евтин. И по-търсен.

Този опростен пример дава представа защо инвестициите в машини и нови технологии правят икономиката по-конкурентна и са предпоставка за по-висок растеж в бъдеще. Вносът на машини, оборудване и друга апаратура, които статистиката нарича инвестиционни стоки, расте през последните няколко години и към третото тримесечие на 2016 г. достига нивата (в стойностен обем) на предкризисната 2008 г., и нищо чудно до края на годината да ги надмине.

Средногодишното увеличение през последните пет години е 10%, или двойно по-ниско спрямо предкризисните нива (около 20% на година). Сравнението обаче не е точно - за разлика от 2008 г., когато достъпът до кредит беше твърде лесен, сега инвестициите са в друга среда и доста по-обмислени.

Защо е важно

Ако има двигател на растежа, който не се активира напоследък, това са инвестициите. Не че ги няма – през последната година бяха стартирани една дузина нови производства, още толкова са вече обявените проекти за тази. Приносът им към ръста на БВП обаче - поне според статистиката, е малък. А и повечето прогнози за 2017 г. са инвестициите в основен капитал да не се увеличат по-осезаемо. Въпросът е дали това ще е голямата пречка икономиката да достигне потенциала си, казва Георги Стоев от Industry Watch.

Допълнителен фактор са предстоящите избори, които също може да наложат отлагането на инвестиционни проекти. Пред последните месеци в бизнес анкетите на НСИ предприемачите посочват и несигурната икономическа среда като основен негативен фактор. Вносът на инвестиционни стоки е косвен, но важен индикатор дали бизнесът инвестира в ново производство, или обновява старите си инсталации, които в един момент да увеличат производството и оттам - ръста на икономиката.

Към третото тримесечие на 2016 г. инвестиционният импорт нараства с 6.2% на годишна база до 5.2 млрд. евро, или над 1% от очаквания БВП. От друга страна, данните дават представа само за общата стойност на внесеното оборудване, но не и за неговия вид и брой. Според Стоев за разлика от 2008 г., когато имаше разюздан достъп до банково кредитиране, през 2016 г. всяка инвестиция е или реинвестирана печалба, или пряко вложение. "Да се внесат оборудване и машини за 7 млрд. евро (колкото очаквам да достигне инвестиционният внос през 2016 г.), е добра новина", допълва икономистът.

Останалата част от картината

Вносът на инвестиционни стоки е вторият по големина след този на суровини и материали, като там обемът идва от горивата. Спрямо общия импорт този на машини и оборудване към 2016 г. е 27% и се връща на нивата отпреди кризата, като е с 2 процента нагоре спрямо миналата година. За сравнение - това съотношение в еврозоната е около 15%, но пък се предполага, че по-голямата част от инвестиционните стоки са местно производство. Най-големият пазар, от който България внася подобни продукти, е ЕС, следван от Азия (виж графиките вляво).

Друг индикатор, който показва настроенията на бизнеса, е очакваният ръст на инвестициите в промишлеността (през следващата година спрямо текущата). Анкетата на НСИ се провежда два пъти годишно, като последните данни са за октомври 2016 г. Те показват очаквания за спад – с над 8%. В същото време се посочва, че от направените вложения над една трета ще са за увеличаване на производствения капацитет. На второ място, с 26.2% дял, са предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване. Тоест картината, която дава статистиката през различните индикатори, е донякъде противоречива, но пък поне засега прогнозите са за добра 2017 г.

0.3

процентни пункта годишно увеличение в ръста на икономиката носи всеки 1% от БВП, инвестиран в машини и оборудване, според изследване на професорите по икономика в Калифорнийския университет и "Харвард" Дж. Брадфорд де Лонг и Лорънс Съмърс на повече от 60 страни за периода от 1960 - 1985 г.