БСП и шоколадовата фабрика

БСП и шоколадовата фабрика

Социалистите възраждат идеята за държавни фондове за рисково и дялово финансиране в момент, в който на този пазар ще се излеят над 300 млн. евро европейски средства. Рискът е лобиране за определени сектори, фирми и региони, съпътствано от корупция

Вера Денизова
15434 прочитания

За да се реализират всички мерки в предизборната програма на БСП, са нужни над 2 млрд. лв. само за първата година.

Идват избори и фабриката за обещания отвори врати. Подобно на Уили Уонка от познатата история на Роалд Дал, първа на вратата на шоколадовото царство застана БСП. Левите щедро обещават "лакомства" - от "напълно безплатно" здравеопазване, през данъчни облекчения за родители до рестартиране на големите проекти в енергетиката.

Една от най-конкретните идеи в програмата, която се очаква да бъде гласувана на техния конгрес през уикенда, е за подкрепа на малкия и средния бизнес чрез инструмент за дялово инвестиране. Два фонда - "Индустрия" и "Иновации", ще излеят 650 млн. лв., казват икономистите на социалистите.

Заедно с пенсиите това е сигурно едно от най-обещаваните неща: мярката неизменно присъства в политическите програми на различни партии от 2002 г. насам. Почти 15 години по-късно обаче обещанието на БСП изглежда странно. Държавата вече отдавна е дала пари за венчър капитал, а на пазара оперират няколко фонда с портфейли за стотици милиони. Основното притеснение е не липсата на пари, а недостатъчно бизнес за финансиране. Лихвите по кредитите за бизнеса също са на рекордно ниски нива, а три поредни месеца статистиката отчита ръст на заемите за частния сектор.

Вадим от резерва...

Идеята на БСП е да насърчи предприемачеството, инвестициите и да даде алтернатива на банковия кредит. Конкретното предложение е да се създадат два фонда за дялово и рисково финансиране. Първият, наречен "Индустрия", ще е с начален капитал от 500 млн. лв., насочен към предприятия, които имат десетгодишна програма за развитие, разкриват нови работни места и приоритетно са в по-изоставащи региони.

Вторият - "Иновации", е замислен със 150 млн. лв. капитал и реално ще стъпи на сега съществуващия Национален иновационен фонд към Агенцията за малки и средни предприятия. Акцентът тук е подкрепа на млади български инженери и специалисти, които да развиват свои фирми и марки, а не "да продават идеите си за жълти стотинки" (както пише буквално в програмата на БСП).

Парите за двата фонда ще се осигурят от фискалния резерв. В момента той е около 12 млрд. лв., но една част от тези средства са целеви и не могат да се пипат, друга са предвидени за покриване на дефицита в бюджет 2017 г. (планиран на 1.3 млрд. лв.), а трета – за изплащане на падежиращите през юни облигации за 1.9 млрд. лв.

"Това (средствата в резерва – бел. ред.) са едни мъртви пари. Ако целта е да стимулираме една икономика с мъртви пари и да говорим за стабилност – смъртта е най-голямата стабилност", казва Драгомир Стойнев, който стои зад голяма част от идеите в предизборната програма на БСП. Той допълва, че тази за фондовете е консултирана с финансисти и банкери и е срещнала тяхната подкрепа. "Желанието ни е подобно на англосаксонските държави и Азия, където в момента има инвестиционен бум заради наличието на подобни фондове, да се развие и българската икономика, българската индустрия", допълва Стойнев.

От друга страна бюджетът на държавата е планиран на дефицит до 2020 г., а ако БСП сбъдне всички предизборни обещания, за които са нужни над 2 млрд. лв. на година (виж карето), държавните финанси ще останат на червено още по-дълго. Което при равни други условия означава спестените в резерва пари да се стопят и да се тегли още дълг.

...и правим нещо голямо

Намерението е фондовете да станат част от една по-голяма структура - Национален финансов холдинг, който ще е под управлението на Българската банка за развитие (ББР). В него ще влязат и Българската агенция за експортно застраховане (тук ще се дадат още 200 млн. лв., за да се увеличи експортният й потенциал), Националният гаранционен фонд (в който да участват и търговски банки, но държавата да остане мажоритар), както и Фондът на фондовете, който в момента е към Министерство на финансите. Целта е "българските компании да получават на едно място и с минимални бюрократични спънки дялово или кредитно финансиране за своя бизнес".

Това е зашеметяваща концепция в най-добрите традиции на социалистическата партия. Идеята ще създаде мегаструктура, която ще контролира милиарден ресурс и в същото време ще е под политически контрол. Не е особено трудно да се предвиди, че това може да води до лобиране за определени сектори, фирми и региони, съпътствано от неизбежната корупция. Достатъчно е да се видят проблемите при разпределянето на всички големи обществени поръчки в страната, включително парите за бизнеса в "Конкурентоспособност" (където преди време министър беше Драгомир Стойнев, а негов заместник - Юнал Тасим).

От БСП обещават промени в законите, чрез което да се въведе професионално мениджърско управление на конкурсно начало, както и управление "на пазарен принцип" за публичните предприятия с над 50% държавно или общинско участие. Въпреки това повечето анализатори са скептични.

"Голяма част от фондовете за рисково финансиране в Европа и САЩ имат и държавно участие под някаква форма. Но ролята на държавните структури е ограничена и те не взимат конкретни инвестиционни решения. Добрата практика показва, че всякакво държавно участие трябва да е комбинирано и с частен капитал. Това е гаранция за по-ефективен контрол", казва Евгени Ангелов, председател на Асоциацията за дялово и рисково финансиране.

По-добре не

По-интересно е защо БСП обещава това. Българският пазар на дялово инвестиране и сега прелива от финансиране. Потенциалният ресурс за български и чужди компании в момента, е от няколкостотин милиона евро до няколко милиарда – в зависимост от това дали се гледат само фондове за дялово (Private Equity) или рисково финансиране (venture capital), които са с фокус върху Източна Европа. Ако говорим само за България, в края на 2016 г. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) представи втората вълна фондове за дялови инвестиции с бюджет 130 млн. евро, като от тях 80 млн. евро са за нови рискови инвестиции. Към тях трябва да се добавят и парите на новия държавен Фонд на фондовете (ФнФ), който също управлява европейски средства. Така от 2018 г. нататък, когато ще се сблъскат ЕИФ и ФнФ, се очаква на пазара на дялово инвестиране в България да влязат около 300 млн. евро (без частните инвестиции).

Това е огромна сума за малък пазар като българския, на който основният проблем според хората в сектора е липсата на читави проекти. Основната част от средствата в миналия програмен период бяха раздадени за банкови гаранции и обезпечения. Не е ясно как допълнителните средства ще намерят получатели дори да става дума за опериращи компании, а не само за стартиращи.

Което ни води до друг възможен вариант: да започнат да се дават за каквото и да е. Самите БСП не изглежда да имат много ясна идея как биха се раздавали тези пари - дали ще са само за стартиращи компании, дали ще са фокусирани само в някакви изоставащи райони, дали ще са за високи технологии (тези три цели например сами по себе си се изключват взаимно).

"Намесата на държавата е обикновено в сектори като образование, инфраструктура", казва Георги Стоев от Industry Watch. "Доста трудно се аргументира насочването на държавен ресурс някъде, където частният капитал не е намерил смисъл да влезе", припомня икономистът.

"Всяка една такава инициатива е добра. Но начинът, по който се предлага да се реализира, създава предимства за едни компании и региони спрямо други. Затова преди да се тръгне към реализация, е необходимо по-широко експертно обсъждане, за да има приемственост", казва инж. Пламен Панчев, съуправител на "Тракия икономическа зона".

Идеята на БСП може и да е просто предизборна кукичка, в надеждата да се закачи по-млад и предприемчив електорат. Но както винаги, трябва да върви с историческите съмнения, когато тази партия предлага нещо голямо, скъпо и дългосрочно.

По темата работи и Елена Старидолска

Офертата на БСП

"Поискай промяната! Правила, сигурност, справедливост." Така се казва управленската платформа на социалистите. Целта им е "осем милиона българи и нито един на или под прага на бедността". Ето част от предложенията, които имат директно влияние върху бюджета, и очаквания ефект на година:

- нулева ставка на данък "печалба" при годишен оборот от търговска дейност до 150 хил. лв. за стартиращи предприятия на предприемачи до 35 г., които за 24 месеца открият пет работни места (10 млн. лв.)

- обвързване на минималната работна заплата (МРЗ) с увеличението на средната работна заплата. Месечното обезщетение за отглеждане на дете от една до две години в размера на МРЗ (55 млн. лв. само за втората мярка)

- приспадане до 50 лв. месечно от данък общ доход на работещите родители за дете. Помощта за ученици в социално слаби семейства се разширява до четвърти клас (330 млн. лв.)

- преизчисляване на пенсиите, увеличение на по-старите пенсии с около 20% (810 млн. лв.)

- ставка от 20% за облагане доходите на физическите лица с приходи над 120 хил. лв. годишно (допълнителен приход от 50 млн. лв.)

- държавна подкрепа за АЕЦ "Белене", нефтопровода Бургас - Александруполис и газови връзки, и коридори с доказана икономическа ефективност. Удвояване на домакинствата с енергийни помощи до 500 хил. (90 млн. лв. само за втората мярка)

- отмяна на процедурата по концесия на летище София

- в асортимента на търговските вериги с годишен оборот над 2 млн. лв. задължителни минимални прагове за произведени в България продукти - 51% плодове и зеленчуци в сезона на производството им и 30% извън него; 70% мляко и млечни продукти; 25% месо и месни продукти, без пилешко, 50% пилешко месо, 75% вино и спиртни напитки.

- стартова заплата за млад учен - не по-ниска от две МРЗ; базови минимални заплати за заетите в наука по трудов договор в БАН, Селскостопанската академия и държавните университети

- поетапно увеличаване на заплащането на учителите. Средствата в държавния бюджет през 2020 г. да достигнат - 5% от БВП за образование; 1% от БВП - за научноизследователска дейност. (общо 615 млн. лв.)

- постепенно постигане на 1% от БВП за култура (80 млн. лв.)

- напълно безплатно медицинско обслужване на здравноосигурените лица; запазване на болниците в отдалечените райони в страната

- заплати в здравеопазването - за специалисти със степен магистър - стартова не по-малка от три МРЗ; за степен бакалавър - стартова не по-малка от две МРЗ

- осъвременяване с минимум 10% на базата за определяне на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на служителите в сектор "Сигурност" (230 млн. лв.)
За да се реализират всички мерки в предизборната програма на БСП, са нужни над 2 млрд. лв. само за първата година.

Идват избори и фабриката за обещания отвори врати. Подобно на Уили Уонка от познатата история на Роалд Дал, първа на вратата на шоколадовото царство застана БСП. Левите щедро обещават "лакомства" - от "напълно безплатно" здравеопазване, през данъчни облекчения за родители до рестартиране на големите проекти в енергетиката.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


7 коментара
 • 1
  fras avatar :-?
  fras

  Драго Стойнев ще ни реиндустриализира. С държавни, т.е. на данъкоплатците, пари.
  И от това всички, данъкоплатците де, ще спечелим.
  Дали?
  Я да си спомним конкретна идея, за радост неодъществена, на Драго Стойнев.
  Искаше да плати 50 млн. за Химко Враца.
  Не му стигна време.
  Съдия-изпълнител го пусна за продажба. 2-3 пъти, с все по-ниска цена. Никой не се явяваше. Накрая някой го взе за 12 млн.
  Т.е. свободния пазар, чрез прозрачна и открита процедура, оцени това предприятие на 12 млн.
  Драго обаче, великият експерт, щеше да "инвестира" в покупката 50 млн. От нашите, на данъкоплатците, пари.
  Питам аз:
  Като е такава далавери Химко за 50 млн. защо Драго не инвестира собствени пари(негови, на отговорни другари в БСП и на редови членове, които вероятно вярват в Драговите илиюзии), да го развие и да печели? Печалба за Драговите съинвеститори, печалба и за обществото - работещо предприятие, работни места, данъци....
  Що бе, Драго?
  Що все чуждите пари "инвестирате"?
  Горното се отнася и за енергийните проекти.
  Направете си акционерни дружества със специализирана инвестиционна цел, наберете капитал от 2-3-те млн. българи, вярващи в жизнеността на тези проекти, построите си ги, експлоатрайте ги, печелете. Желая ви успех.
  Но моля, не ме загробвайте мене с десетки милиарди. Аз не ща тези лесни печалби. Ще си печеля по трудния начин.

 • 2
  alien_s avatar :-|
  Jessika

  Никой не ви вярва вече, с каквото и да се захванете, парите потъват (във вашите джобове), а проектите умират.

 • 3
  fio41315648 avatar :-|
  fio41315648

  Не е кукичка, а хранилка ;)

 • 4
  chernomorski avatar :-|
  Chernomorski

  "Шоколадовата фабрика" на БСП ще се окаже един самосвал с камъни, които скоро ще започнат да изсипват на главите ни. Със сигурност ще задминат румънските си попратими. Защото тук няма довършена реформа, но пък ще има обединена Воля да ни пързалят по неизпълними обещания и да ни качват по въздушни кули със заклинания...

 • 5
  xhi13317223 avatar :-|
  xhi13317223

  Жална и майка България, щом недоразумението Стойнев отново изпълзя на светло и чстои зад идеите в програмата на БСП. Още по-жално ще е ако се намерят балъци да гласуват за такива като горното...

 • 6
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  От всички глупости само агенцията за експортно финансиране има реален икономически смисъл да се подпомага. Това е нещо, което трябва да залегне в програмата на всички партии.

 • 7
  gwa59354694 avatar :-|
  gwa59354694

  До коментар [#2] от "Cassi":

  Напротив. В България има доста лековерни, необразовани и неумеещи да мислят аналитично хора. Като добавим и такива, които гласуват поради всякакви други емоционални причини (соц-носталгици, еврофоби, мразещи НАТО, русофили, обикновени мързеливи некадърници искащи да им се даде, без да осъзнават, че първо ще им бъде взето), кандидат корупционери, любители на "държавният контрол" и т.н., нещата придобиват доста по-ясен вид. Не трябва да подценявате БСП(комунисти) - те имат широка и дълбока партийна структура и добре са си направили сметката.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход